Projectgegevens

Opdrachtgever Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Huib Kooyker

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 384 / 425
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.713 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.971
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 460
Overige activiteiten Peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw BSO de Kleine Burgt, PSZ Pippeloentje van de Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 18-10-2010
Ingebruikname project 25-10-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1.25 (eis onderwijsgebouw Bouwbesluit 1 januari 2003 was 1.40)

Bouwpartners

Architectenbureau DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg)
Overige ontwerpers en adviseurs Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau BV NoordeloosAdviesbureau G. Wickerhoff BV Krimpen a/d IJsselSchreven's Bouwkosten Advies-buro BV WeertBouwadviesbureau van der Ven BV
Aannemer(s) Van Wijnen DordrechtIngenieursburo H. van Haagen BV BredaH. de Bont Klimaattechniek BV Tilburg

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.046.803
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 375.425,-
Aangewend voor afkoop achterstallig onderhoud, onderhoudsarmer maken gebouw, extra wensen vaste inrichting
Type aanvullend bedrag Kosten vrv buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
Bedrag € 4.846,- en € 5.355,-
Aangewend voor vaste inrichting BSO en psz (extra pantry en aankleedmeubel)
Type aanvullend bedrag extra toeslag vanuit gemeente
Bedrag € 940.299,-
Aangewend voor kosten faillissement aannemer, verbetering binnenklimaat, binnenstedelijk bouwen, indexering i.v.m. toekenning 2004 en uitvoering 2009
Totale stichtingskosten € 4.400.000,-

Motivatie

Onze school is een prachtig bewijs van hoe de visies op onderwijs van een schoolteam, een schoolbestuur, ouders en kinderen kunnen samenkomen in een licht, speels en bruikbaar schoolgebouw.School Vest is een kindcentrum van 2713 m2 in de binnenstad van Dordrecht. Zeventien groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn opgenomen in dit multifunctionele gebouw. School Vest werkt volgens het principe van adaptief onderwijs. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. Het is een open gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren buiten de muren van het groepslokaal. Buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en basisschool zijn in het gebouw met elkaar verbonden en gebruiken gezamenlijk alle niet-groepsgebonden ruimten. De school is licht en open waardoor kinderen en volwassen elkaar veelvuldig ontmoeten door de groepen heen. De school stimuleert zelfstandig werken en inspireert kinderen door de fijne verwerkingsruimten om in te ontdekken en leren. Onze leerlingen (en leerkrachten) hebben hierdoor de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt wat betreft het zelfstandig werken van leerlingen en het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren van leerlingen want de mogelijkheden hiertoe in de school lijken oneindig. Flexibiliteit is gezocht in de afmetingen van de groepslokalen en de opzet van de school. Daarom is in deze school dan ook geen lange gang met aan weerszijden groepslokalen gemaakt, maar wat kleinere lokalen grenzend aan grote verwerkingsruimten. Hier kunnen de kinderen in kleinere groepjes, zelfstandig activiteiten uitvoeren. De binnenpuien tussen lokaal en verwerkingsruimte zijn bouwkundig flexibel, zodat in de toekomst andere ruimteafmetingen gerealiseerd kunnen worden. De grote verwerkingsruimten worden zowel gebruikt door de school als door de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Omgekeerd maakt de school gebruik van de ruimten van de buitenschoolse opvang. Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn geen ondergeschoven kindjes maar maken centraal deel uit van de school. De peuterspeelzaal is verbonden met de kleuterbouw en peuters en kleuters ontmoeten elkaar op hun eigen schoolplein om gezamenlijk te spelen. De buitenschoolse opvang maakt samen met de school gebruik van alle niet-groepsgebonden ruimten zoals speellokalen, kleuterhal, aula enz. Deze ruimten zijn dan ook ingericht om in te leren en om in te spelen. Dit zorgt ervoor dat geen plekje in de school onbenut blijft en dat er veel mogelijk is wat betreft werkvormen.Startpunt van het ontwerp was een ‘Blauwdruk’ met daarin eisen en wensen samengesteld uit de bevindingen van diverse workshops tussen leerlingen, ouders en personeel van de school en het programma van eisen. In een nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers zijn door de architect (DAT) diverse modellen ontwikkeld en keuzen gemaakt. Door alle gebruikers te betrekken in het proces voelt iedereen zich betrokken bij het gebouw en iedereen herkent de gezamenlijke visie in het gebouw. Een eigen identiteit en toegankelijkheid voor de diverse gebruikers, gecombineerd met gezamenlijk gebruik in één gebouw, was het doel. Daarnaast wilden alle partijen ook een gebouw dat uiterlijk tot de verbeelding sprak. Met een spectaculaire, transparante hoofdentree met daarin 'the box' waarin de schoolbibliotheek is ondergebracht is, is dat zeker gelukt.

Gebruikerservaringen

Schoolleider: "Het gebouw is levendig en wordt optimaal benut door alle leerlingen, leerkrachten en pedagogische medewerkers. De gehele dag ontmoeten kinderen elkaar en hun begeleiders in het lokaal en op de gang; zij werken in de klas, in groepjes of individueel. Ze schuiven aan bij kinderen uit hun eigen groep of zoeken kinderen op uit een andere groep om samen te leren en te spelen."Leerkracht: "Door ons gebouw heb ik iedere dag weer de mogelijkheid om mijn leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben om vol enthousiasme te leren, te spelen, te ontdekken, te luisteren, te boeien, te laten lachen, te laten delen, en ze te laten zijn wie ze zijn. Ons gebouw biedt mij , en de kinderen, de veiligheid en warmte die je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen."Leerling: "Ik vind de school leuk omdat het er mooi uit ziet. Het dak is mooi. Het schoolplein is leuk en je kunt er goed spelen. Er zijn leuke knutselwerkjes om te doen en de kleuren in de klas zijn leuk. Bij de kleuters vond ik het spelen in de hal leuk. In groep 3 kunnen we op de gang ook werken. De aula is ook leuk."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het is belangrijk om alle gebruikers te betrekken bij het ontwerp. Er werden diverse scholen bezocht om uit te zoeken wat wij belangrijk vonden in het ontwerp en om gebruikerservaringen te horen. Op deze manier werd steeds duidelijker wat we wel wilden en wat ook niet. Door iedereen actief te betrekken werd het nieuwe schoolgebouw een project van iedereen en wordt het gebouw ook omarmd door alle gebruikers. Daarnaast moeten de gebruikers ook betrokken worden bij de inrichting van het gebouw: samen denken over inrichtingsvraagstukken zorgt ook voor begrip wanneer er iets toch anders is, dan verondersteld werd. Daarnaast werden onduidelijkheden of 'angsten' met betrekking tot het gebouw en de wijze van het gebruik besproken en daar waar kon visueel gemaakt zodat veel onduidelijkheden/ angsten direct konden worden weggenomen. Een voorbeeld: Verschillende leerkrachten hadden naarmate de bouw vorderde van de nieuwe school de angst dat de lokalen te klein zouden zijn. Om gevoel te krijgen bij hoe groot de lokalen nu werkelijk zouden zijn, hebben we de afmetingen van het nieuwe lokaal met tape op de grond van een lokaal in het oude schoolgebouw uitgezet. Hierdoor was ineens duidelijk dat het nieuwe lokaal wel wat kleiner was maar zeker ruim genoeg om gewoon goed onderwijs te kunnen bieden aan een groep van 25-27 leerlingen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Goed te regelen, er kunnen veel ramen open, er zijn veel minder gezondheidsklachten dan voorheen in het oude gebouw.
Thermisch comfort -
Visueel comfort Entree is spectaculair en vanaf afstand goed te zien. Het gebouw is licht en speels.
Akoestisch comfort -
Materialisatie Goed afgewerkt met goede materialen. Deels aluminium kozijnen die onderhoudsvriendelijk zijn.
Energieprestatie De energiebesparing in vergelijking met het oude gebouw is opzienbarend.
ICT Er is goed rekening gehouden met alle mogelijke wensen.
Flexibiliteit Alle ruimtes worden optimaal benut. De niet groepsgebonden ruimtes worden dagelijks gedurende de hele dag door verschillende partners gebruikt.
Uitbreidbaarheid Het gebouw is ontworpen rekening houdend met groei van het aantal leerlingen. Van uitbreiding zal geen sprake zijn.
Toegankelijkheid Van drie kanten is het gebouw toegankelijk en voorzien van lift.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zie flexibiliteit.
Exploitatiekosten Moet nog blijken. De aluminium kozijnen zullen voor lagere onderhoudslasten zorgen.
- -