Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Mijnplein
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 489 / 445
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.436 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.645
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 791
Overige activiteiten peuterwerk, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw KOOS (kinderopvangorganisatie Salland, die vanaf 1 maart 2013 ook het peuterwerk aanbiedt)De Dolfijn, katholieke Dalton basisschoolDe Gouden Emmer, protestants-christelijke basisschool

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 09-03-2012
Ingebruikname project 19-03-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,497

Bouwpartners

Architectenbureau Kristinsson Architecten, Deventer, dhr. ing. H.W. Koops
Overige ontwerpers en adviseurs Sijperda Hardy, IJlst (adviseur W&E)Ingenieursbureau Peree, Deventer (constructies)
Aannemer(s) Bouwbedrijf Jansman, Luttenberg

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.263.264
Type aanvullend bedrag Gemeente Raalte, project IMG (investeren met gemeenten)
Bedrag € 215.000
Aangewend voor duurzaamheidsmaatregelen (t.o.v. bouwbesluit: halveren EPC 1,3)
Type aanvullend bedrag Provincie Overijssel, "klimaatbestendig bouwen met gemeenten"
Bedrag € 169.000
Aangewend voor sedumdak (binnenklimaat, natuurlijke materialen, hemelwaterstromen)
Type aanvullend bedrag inbreng samenwerkingspartners
Bedrag € 821.000
Aangewend voor gezamenlijke en eigen ruimten voor kinderopvang en peuterwerk
Totale stichtingskosten € 5.468.264

Motivatie

We zijn trots op Ons Plein!//Ook als onze brede school de Scholenbouwprijs 2013 onverhoopt niet zou winnen zijn onze kinderen de grote winnaars! Ons nieuwe gebouw draagt overtuigend bij aan de kwaliteit van de samenwerking tussen de deelnemende partners. Kinderen en hun ouders profiteren van dit resultaat. Vergelijk het maar met een prachtige cantate: de kwaliteit van de compositie is erg belangrijk maar de kwaliteit van iedere partij en de manier waarop die zijn rol in samenhang met de anderen vertolkt maken het verschil tussen zomaar een mooi muziekstuk en een onvergetelijke ervaring. *diversiteit//Ouders kiezen een school die het beste past bij hun eigen opvattingen en hun eigen kind. Als schoolbestuur hebben wij de opdracht om ervoor te zorgen dat alle ouders voldoende keuze hebben. De twee basisscholen hebben ieder een herkenbaar eigen profiel en onderscheiden zich in godsdienstig en onderwijskundig concept. De Dolfijn(katholiek) is Daltonschool en de Gouden Emmer (pc) is BAS-school. Met beide concepten is zowel in het ontwerp als in de inrichting nadrukkelijk rekening gehouden. Duidelijk herkenbaar is de afwisseling van klassikale en (half)open ruimten, die de verschillende manieren van werken ondersteunt en stimuleert. De gezamenlijkheid is te vinden in het fysieke midden, waar de gemeenschappelijke ruimten zijn gesitueerd. Kinderen komen binnen in het hart van het gebouw bij peuterwerk en kinderopvang. Als ze groeien en zich ontwikkelen wordt hun wereld groter: ze zwermen uit binnen het gebouw en ook daarbuiten. De buitenruimte voor de jongste kinderen is beschermd en apart, het plein is er voor de grotere kinderen en de sporthal direct naast de school biedt uitgebreide mogelijkheden voor sport en beweging.*Toekomstbestendig en duurzaam//Een belangrijk aspect van duurzaamheid is lange levensduur. Ons gebouw voldoet helemaal aan onze wensen voor vandaag. Maar onderwijs is altijd in beweging en ervaring leert dat wensen en eisen binnen de levenscyclus van een gebouw veranderen. Daarom was een belangrijke voorwaarde bij het ontwerp dat zo veel mogelijk gebruik zou worden gemaakt van herbruikbare materialen en dat alle binnenwanden verplaatsbaar zouden blijven. De dakconstructie is om deze reden volledig zelfdragend geworden. *Verbonden met onze omgeving//Allereerst hebben wij intern verbinding gezocht met onze partners door de brede school te accommoderen; gezamenlijke verantwoordelijkheid en nabijheid ondersteunen samenhang in opvattingen en aanpak. Daarnaast extern: er zijn diverse kleinere nevenruimten gecreëerd, die incidenteel en structureel ruimte bieden aan externe professionals op het gebied van onderwijs, leerlingenzorg en opvoedingsondersteuning voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Hierdoor kan gerichte hulp en ondersteuning geboden worden aan kinderen in een veilige omgeving en in samenhang met de aanpak van de school. De centrale ruimten in het gebouw bieden buiten schooltijden volop mogelijkheden voor gebruik door anderen, bijvoorbeeld voor wijkactiviteiten en theatervoorstellingen. Dit gebruik neemt nu al snel toe!Het plein tenslotte is algemeen toegankelijk verklaard voor de buurt; het stimuleert dus ook de andere kinderen uit de buurt om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. De bijzondere opzet van het plein bevat naast diverse speelzones onder meer een kiss&ride voorziening en parkeermogelijkheden buiten schooltijd. Omwonenden waarderen het zeer dat hierdoor de parkeerdruk in de buurt tijdens weekendtoernooien in de sporthal sterk is afgenomen. *De inrichting van het proces//Vanuit noodzaak tot nieuwe onderwijshuisvesting heeft het schoolbestuur de regie gekregen. Direct, nog ver voor de ontwerpfase, zijn kinderopvang en peuterwerk bewust als volwaardige deelnemers betrokken. Tijdens voorbereiding en bouw is dit zo gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat het gebouw van ons allemaal is en die verbondenheid werpt direct zijn vruchten af in de samenwerking.

Gebruikerservaringen

leerling:"Ik heb afgesproken met Max en Rik, dus ik blijf vanmiddag op school, mam!"Bestuurder:"Als ik binnenkom zie ik dat de kinderen alle hoeken van de school in bezit hebben genomen. Ze zijn actief en betrokken bezig. Het gebouw daagt daar toe uit. Dit wilden we en dat dit gelukt is maakt alle moeite en inspanning helemaal goed!"

Leerpunten opdrachtgeverschap

Doe het samen! Het succes van Ons Plein is in belangrijke mate te danken aan samenwerking met de partners en aan een kritische maar constructieve gemeente. Verleg je grenzen! Beperkingen in wet en regelgeving (onder meer rond financiering van ruimte voor opvang en onderwijs in één gebouw) zijn op te lossen als je daar moeite voor doet.Maak een realistisch tijdpad! Wij kwamen aan het eind in tijdnood door toezegging van beschikbaarheid oude gebouwen.Houd zelf de regie! Een schoolgebouw is je belangrijkste leermiddel. Zoek dat zorgvuldig uit en neem geen genoegen met een standaardproduct.Blijf in gesprek! Kritische buren zijn soms lastig maar tijdig en open communiceren kan veel problemen voorkomen. Van een misser in het begin van het proces hebben we jaren last gehad.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Neutraal
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit gerealiseerd naar normen "frisse scholen" met nieuwste technologieën
Thermisch comfort verschillen koude-warmte in het gebouw vragen aanvullende regeltechniek; wordt aanvullend gerealiseerd op geleide van bevindingen van gebruikers
Visueel comfort -
Akoestisch comfort in lesruimten uitstekend, overige ruimten goed
Materialisatie karakteristiek en consistent ontwerp, consequent materiaalgebruik met oog voor herbruikbaarheid in de toekomst
Energieprestatie grote opgave die zeer goed geslaagd is
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) groeit in dagelijkse praktijk; gebouw daagt daartoe uit en belemmert niet
Exploitatiekosten beeld is nog niet eenduidig; te korte ervaringsperiode
- -