Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Hoorn
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 247 / 400
BVO (nieuwbouw/verbouw) 6.970 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.252
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 565 m2 bso, 129 m2 psz, 200 m2 bibliotheek, 1.544 m2 wijkcentrum, 2.280 m2 sport
Overige activiteiten Buitenschoolse opvang, Peuterspeelzaal, bredeschool bibliotheek, Buurthuis, Sporthal, Jongerencentrum, Buurt- en Sportcafé.
Medegebruikers van het gebouw Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting Netwerk Hoorn, Bibliotheek Hoorn, Socratesschool, iNFacilities B.V., diverse gebruikers buurthuis en sporthal.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 15-06-2012
Ingebruikname project 04-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC van 0,49 GPR Gebouw: 9,9 voor energie, 8,2 voor materiaal, 9,6 voor water, 8,8 voor afval, 8,9 voor gezondheid

Bouwpartners

Architectenbureau Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv te Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs projectmanagement: BBA bv te HeemskerkInstallatieadviseur: WHR te MaarssenInstallateur: Schouten Techniek te ZwaagConstructeur: Van Rosuum Raadgevende Ingenieurs bv te Amsterdam
Aannemer(s) Heddes Bouw & Ontwikkeling B/V. te Hoorn

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.019.097,-
Type aanvullend bedrag Investeringsbudget MFA
Bedrag €10.906.962,-
Aangewend voor Stichtingskosten MFA de Kreek
Type aanvullend bedrag Subsidie Provincie Noord-Holland
Bedrag € 120.000,-
Aangewend voor dekking investeringskosten
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 13.926.059,- incl. BTW / Excl. grondkosten

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:Er is gekozen voor een multifunctionele accommodatie om samenwerking van maatschappelijke partners als kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, bibliotheek, sport en welzijn mogelijk te maken. Het gebouw stimuleert samenwerking tussen de verschillende partners.In het schoolgebouw is gekozen voor flexibele oplossingen. De gangen zijn ruim opgezet zodat de kinderen er ook kunnen werken, al dan op een ICT-werkplek. Er is ook voor gekozen steeds twee lokalen met elkaar te verbinden door gebruik te maken van schuifwanden. Zo kunnen leerkrachten gemakkelijk samenwerken. Toekomstbestendigheid:De Kreek is toekomstbestendig omdat het duurzaam en flexibel is. Nu en in de toekomst zorgt het gebouw voor tevreden gebruikers. Een belangrijke eerste stap in het duurzaam en energiezuinig maken van het gebouw was de compacte opzet. De inzet op veel daglicht en een aangename leeromgeving heeft geleid tot de karakteristieke sheddaken die de leslokalen van noorderlicht voorzien. De constructie is grotendeels gemaakt van hout, Europees naaldhout met FSC-keurmerk. Het productieproces van dit hout is vele malen duurzamer dan de productie van bijvoorbeeld staal of beton. Ook is er een innovatieve houten kanaalplaatvloer toegepast. De gevel is onderhoudsarm en duurzaam door op de begane grond metselwerk toe te passen en op de verdieping thermisch verduurzaamd hout. Dit hout is afkomstig van oude meerpalen en hebben hiermee een tweede leven gekregen. Door de behandeling bij de bouw hoeft het niet meer onderhouden te worden. De kozijnen zijn aan de buitenzijde van aluminium (onderhoudsvrij) en aan de binnenzijde van hout (warme uitstraling en milieuvriendelijk). Het interieur is afgewerkt met onderhoudsvriendelijke materialen.Andere duurzame toepassingen zijn: vloerverwarming en -koeling in combinatie met warmte-/ koudeopslag en warmtepomp, PV-cellen en een energiedak voor warm tapwater. De ventilatie voldoet aan Frisse Scholen klasse B en is CO2-gestuurd. Een prettige leer- en werkomgeving. Wat ook duurzaam is, is dat het multifunctioneel is. Dezelfde ruimtes kunnen voor verschillende activiteiten gebruikt worden. Zo is er een grote zaal die door de school als aula kan worden gebruikt en door het buurthuis als zaal voor bijvoorbeeld voorstellingen. Hierdoor heb je maar één gebouw nodig in plaats van meerdere. De basisopzet van het gebouw combineert een flexibel kolommenraster met een ruime verdiepingshoogte. Dit maakt het casco uitermate geschikt om de diverse functies te huisvesten alsook om wijzigingen in het gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Het gebouw is bouwkundig en qua installaties zo ontworpen dat beide scholen in de toekomst uitgebreid kunnen worden. Verbondenheid:De Kreek is dé ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk Bangert en Oosterpolder. Ze gaan er niet alleen naar school, maar sporten en spelen er ook en beoefenen er hun hobby's. In het gebouw werkt het basisonderwijs samen met de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Alledrie maken zij dankbaar gebruik van de faciliteiten die De Kreek biedt. Zo is er een bredeschoolbibliotheek, buurthuis, jongerencentrum, sporthal en tribune met 300 plaatsen, horecagelegenheid, een grote zaal met podium en een keuken voor o.a. workshops. Jong en oud komt samen in De Kreek.Proces:Er is een projectgroep van toekomstige gebruikers samengesteld die onder regie van de gemeente Hoorn vanuit de eerste verkenning, de ontwikkeling van het gebouw heeft ondersteund.

Gebruikerservaringen

Intern begeleider: 'Het schoolgebouw is een inspirerende werkomgeving. Ik heb een prachtige, ruime en lichte werkkamer. Deze kamer nodigt uit om constructief met kinderen en ouders aan de slag te gaan. Dit kan ik doortrekken naar het werken in de gangen en de klaslokalen.'Leerkracht: 'Ik ervaar de flexibele werkruimte en het werken op de gang als zeer positief. Ik kan goed inspelen op de de onderwijsbehoeften van de kinderen in mijn groep, omdat de school licht, ruim en goed is opgezet.'Leerling: 'Ik vind het een mooie school. Ik wist al heel snel de weg. En we kunnen heel makkelijk naar de bibliotheek en naar de gymles. We hoeven dan geen jas aan!'

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Schenk in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht aan de kosten voor exploitatie.- Houd een aanbesteding met voorselectie. Na een voorselectie hebben marktpartijen zich reeds gekwalificeerd en zijn ze bereid zich meer in te spannen voor de aanbesteding en komen met meer gedegen ontwerpen. Dit biedt weer een betere keuzemogelijkheid voor de opdrachtgever.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Neutraal
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Duurzaamheid Heel belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort Op de benedenverdieping voel je trillingen en hoor je het als een groep in en uit de kring gaat.
Materialisatie In enkele lokalen zijn tegen de muur "steun-buizen" bevestigd. Hierdoor konden niet alle digitale borden op de gewenste plaats hangen.
Energieprestatie -
ICT Stopcontacten niet altijd op handige plaats, digitale ontvangst in een aantal ruimten niet altijd optimaal.
Flexibiliteit Perfect
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Super!
Exploitatiekosten -
Duurzaamheid Door de wijze van aanbesteding zijn de aannemers gestimuleerd om extra duurzaamheidmaatregelen aan te bieden. Inschrijvende aannemers konden fictieve kortingen verdienen wanneer door middel van optimalisaties de GPR-scores nog werden verbeterd. De behaalde GPR-scores zijn: Energie: 9,1 | Materiaal: 8,1 | Water: 7,2 | Afval: 9,1 | Gezondheid: 8,3 Ook de uitstraling van deze wijkvoorziening als voorbeeldfunctie was heel belangrijk.Het gebouw is te kort in gebruik om hier een weloverwogen oordeel over te vellen.