Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Noordenveld
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 341 / -
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.786 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.356 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 430 m2 bvo
Overige activiteiten sportactiviteiten, dorpsactiviteiten, culturele activiteiten
Medegebruikers van het gebouw gymvereniging, volleybal, voetbal, schoolorkest, activiteiten voor grotere dorpsfeesten

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2010
Datum bouwkundige oplevering 24-07-2012
Ingebruikname project 03-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,413

Bouwpartners

Architectenbureau B.C.T. architecten te Enschede (architect Walter Kemperman)
Overige ontwerpers en adviseurs Deerns Raadgevende Ingenieurs b.v. te Groningen
Aannemer(s) Friso bouw te SneekPranger-Rosier installaties te Dokkum

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs school € 2.905.860 / gymzaal € 911.465
Type aanvullend bedrag subsidie provincie Drenthe
Bedrag € 170.000
Aangewend voor zon energie voor elektra opwekking en warmwatervoorziening
Type aanvullend bedrag bijdrage schoolbestuur OPON
Bedrag € 75.000
Aangewend voor draadloos ICT voorzieningen, inrichting speelterrein met schooltuin
Type aanvullend bedrag bijdrage dorp met sponsors
Bedrag € 7.500
Aangewend voor kunstwerk
Totale stichtingskosten € 4.069.825

Motivatie

OBS De Poolster heeft tijdens de voorbereiding aangegeven een leeromgeving te willen voor kinderen waar ze zich prettig en veilig voelen. Dat geldt voor binnen en buiten het gebouw. Het geheel moet uitnodigend, nee sterker nog uitdagend zijn, zodat de ideale elementen tot ontdekken, leren en ontwikkelen aanwezig zijn. Licht, warmte en transparantie zijn daarbij een wezenlijk uitgangspunt voor het ontwerp. Dit is allemaal gerealiseerd binnen het gebouw: veel raampartijen van plafond tot vloer, veel zichtbaar donkerrood baksteen gebruikt en prachtige doorkijkjes in de school door de glaswanden tussen groepsruimtes en aanpalende werkruimtes. Ook kunnen gymzaal, speellokaal en centrale ruimte met elkaar verbonden worden tot een grote ruimte. De Skybox in de school legt de verbinding tussen de school en het buitenterrein en het sportterrein buiten. Samenwerking tussen school en sportverenigingen is als vanzelfsprekend.De hoofdingang van de school is tevens entree voor de andere maatschappelijke partners waar mee samen wordt gewerkt. Visueel is er ook contact met de school als er bijvoorbeeld een sportvereniging binnen komt.De vorm van het gebouw mag speels zijn met ronde, glooiende vormen waarbij de functionaliteit van het gebouw niet vergeten wordt. Het gebouw kenmerkt zich aan de voorzijde door een spannende ronding/welving en een aflopende daklijn met sedumbedekking. De grootte van het gebouw wordt hierdoor niet als massief ervaren. Deze vormgeving heeft geen invloed op de functionaliteit van de groepslokalen die aan de achterzijde zijn gepositioneerd. Deze zijde van het gebouw maakt optimaal benutbare lokalen mogelijk in combinatie met werkruimtes grenzend aan het lokaal en daarmee wordt voldaan aan de wens om de lokalen aan de noordzijde van het gebouw te plaatsen in verband met klimaatbeheersing en lichtinval.De indeling van het gebouw geeft groepen de mogelijkheid om binnen het gebouw ook een eigen afdeling te hebben. Naast de genoemde werkruimtes bij ieder lokaal, heeft ook ieder cluster van groepen zijn eigen entree. De onderbouwgroepen grenzen aan het speellokaal en kunnen dat bereiken zonder de andere groepen te storen.De inrichting van het gebouw is toekomstbestendig gemaakt als het gaat om gebruikmaking van moderne media. Door beperkt gebruik te maken van vaste werkstations, kan flexibel gewerkt worden. Overal binnen de school is draadloos internet beschikbaar om optimaal gebruik te kunnen maken van huidig en toekomstig onderwijsmateriaal. Als de mogelijkheid zich voordoet, kan het gebouw uitgebreid worden met meerdere groepen en/of bijvoorbeeld een peuterspeelzaal.Het buitenterrein kent ook verschillende 'vlekken'. Gebieden meer geschikt voor de jonge kinderen en delen meer geschikt voor de oudere jeugd. De inrichting is tot stand gekomen met inschakeling van de leerlingen die hun wensen hebben aangegeven en van de ouders die ontwerp en uitvoering ter hand hebben genomen. Resultaat is een uitnodigend, educatief en kindvriendelijk buitenterrein. Deskundigen van de gemeente zijn betrokken om de verbinding tussen schoolterrein en openbaar gebied en sportvelden tot stand te brengen.De samenwerking tussen gemeente, schoolbestuur, schoolleiding, architect en bouwer heeft er toe geleid, dat met een standaard budget een exclusief schoolgebouw is neergezet met een fantastische uitstraling en een hoog niveau van duurzaamheid. Het is een parel in het landschap geworden bij een invalsweg van het dorp.

Gebruikerservaringen

Leerling:“Ik wordt heel vrolijk van de nieuwe school en kan er lekker rustig werken. De school ziet er heel mooi uit en alles werkt zoals het moet, ook de computers met draadloos netwerk. Ik ben er trots op om op De Poolster te zitten”.Docent:“Met het nieuwe schoolgebouw is het nóg leuker om te werken op De Poolster. Ruimte, licht, een prettig (werk)klimaat, mooi en schoon. Wat wil je nog meer? Het nieuwe gebouw heeft een positieve uitwerking op de leerlingen. Het valt mij op dat het zo rustig is in de school”. Directeur:“Het is de 2e nieuwe school die ik heb mogen bouwen. Het is onvoorstelbaar dat nagenoeg alle wensen van het team op esthetisch en onderwijsinhoudelijk terrein door de architect zo goed zijn vertaald in een gebouw. Het beeld dat wij vóór die tijd voor ogen hadden komt voor 99% uit. Een geweldig gebouw”.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Een goede samenwerking tussen alle partijen met een regie die de school veel ruimte geeft waarbij de kaders voor een ieder duidelijk , maar ook vanzelfsprekend zijn is aan te bevelen. Geef hierbij de architect de ruimteom zijn taak als bouwheer te kunnen vervullen.Een Europese aanbesteding heeft voor alle partijen inspirerend gewerkt. Een prijsvraagmodule zal dit ook met zich meebrengen. Verrassende ontwerpen helpen mee in het doordenken. Het budgetgedeelte voor installaties groeit. Duurzaam meedenken in de voorbereiding heeft extra aandacht nodig. Een goede begeleiding van het installatiewerk tijdens de bouw zal ook zijn vruchten afwerpen.Een rustige werkomgeving voor de leerlingen en het personeel levert heel veel op. Deze omgeving moet in de school gerealiseerd worden. Maar ook de plek waar je de school bouwt kan hier van grote waarde voor zijn.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Mechanische ventilatie met warmteterugwinning en de mogelijkheid van een natuurlijke ventilatie met door spuibaarheid wordt prettig ervaren.
Thermisch comfort Inregelen van de installatie heeft wat tijd nodig gehad, het comfort wordt als prettig ervaren. Vloerverwarming door de gehele school is een pre. De warmtepompinstallatie kan in de zomermaanden koelen.
Visueel comfort Prettige werkruimten met veel licht en lucht voor kinderen en leerkrachten, goed overzicht op de beide bouwlagen met een natuurlijk buitengevoel.
Akoestisch comfort Zeer rustige werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten door indeling en materiaalgebruik,prettige akoestiek voor schoolorkest.
Materialisatie Duurzame materialen gebruikt met een goed evenwicht van natuurlijke materiaal met zijn eigen uitstraling en functionele kleuren.
Energieprestatie Duurzaamheid doel met een prima energieprestatie bereikt (lage EPC 0,413).
ICT Flexibele opzet door een combinatie van in hoofdzaak draadloze werkstations en en wat vaste werkplekken.
Flexibiliteit Flexibele opzet door een combinatie van in hoofdzaak draadloze werkstations en en wat vaste werkplekken.
Uitbreidbaarheid Het gebouw en het terrein lenen zich voor een uitbreiding.
Toegankelijkheid Toegang tot schoolgebouw via 5 entrees geeft de rust en een prettige sfeer, gescheiden fietsenstalling en parkeervoorzieningen voor auto veilig en ruim bedeeld.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Verbinding gemeenschapruimte met speellokaal en multifunctionene sportzaal heeft "ongekende" mogelijkheden, de relatie met de sportterrein wordt ook als een verrijking ervaren.
Exploitatiekosten Ingezet op een duurzaam gebouw met een uitgebreide installatie, nog geen echt inzicht in de werkelijke exploitatiekosten.
- -