Projectgegevens

Opdrachtgever Havensteder (toen Com.Wonen) coördinatie totale ontwikkeling incl. woningen. Het ontwikkelingsbedrijf, gemeente Rotterdam voor de maatschappelijke voorzieningen
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 350/64/16/60 / OBS De Catamaran/PSZ/KDV/BSO
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4726 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3576
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1150
Overige activiteiten Basisschool, Opvang nieuwkomers, Verlengde Schooldag Arrangement, Lekker Fit, Schoolsportvereniging, e-Centrum, 2 Peuterspeelzalen waarvan 1 Groep Nul, Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang, Schoolmaatschappelijk werk, Diëtiste, Logopediste, Leeskliniek, Wijkbibliotheek
Medegebruikers van het gebouw OBS De Catamaran, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ), Kinderservice Hotels (KSH), Bibliotheek Lombardijen, Logopediepraktijk Lombardijen, Leeskliniek WSNS, DOCK Schoolmaatschappelijk werk, Diëtiste Lekker Fit.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2000
Datum bouwkundige oplevering 11-07-2010
Ingebruikname project 15-08-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1

Bouwpartners

Architectenbureau Architectenbureau Weeda van der Weijden, Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Bartels Ingenieurs, UtrechtWHR Installatie-Adviseurs, Breda
Aannemer(s) Kanters Bouwbedrijf, BarendrechtBreijer Installatietechniek en Elektrotechniek, Rotterdam

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 10.710.000,-- incl btw, excl grondkosten

Motivatie

Vanuit een historisch gegroeide samenwerking tussen basisschool De Catamaran en woningcorporatie Com Wonen / Havensteder zijn in het jaar 2000 de eerste plannen ontwikkeld om te komen tot de nieuwbouw van een educatief centrum met appartemententoren. De school had ervaren hoezeer maatschappelijke ontwikkelingen en sociale toestanden in de wijk hun invloed hadden op de leerprestaties en het gedrag van de leerlingen op school. De samenwerking werd uitgebreid met bovenvermelde instanties en op basis van het pedagogisch mandaat werd de buitenruimte door de school "geannexeerd", met als slogan "It takes a village to raise a child".Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is in de nieuwbouw vertaald in de clustering van lokalen rond een gemeenschappelijke (computer)ruimte, een hoge mate van transparantie en toegankelijkheid, vaste aanwezigheid van maatschappelijke partners en een gevarieerd aanbod van schoolse en buitenschoolse activiteiten. Het gebouw is ontworpen in nauwe samenwerking, waarbij de visie van de school heel concreet door de architect is vertaald. Symbolisch voor de naam Catamaran zijn twee hoofdvleugels verbonden door een overloop (trapeze) met de woontoren als het zeil. Eén vleugel is geheel in gebruik door de school, met een verdeling over de drie bouwlagen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De tweede vleugel huisvest de Ouderkamer, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzalen en Groep Nul, schoolmaatschappelijk werk, de diëtiste, de BSO, het e-Centrum met 26 computers, het crea/techniek/kooklokaal, de Minervagroep en een schakelgroep 4 van de school. Op de bovenste verdieping is de grote aula met mobiel podium, projectie en geluid, die plaats biedt aan 250 personen en die door middel van een vouwwand nog kan worden vergroot. Hier kunnen naast het gebruik door de school voor presentaties, overblijf, teamvergaderingen, vieringen, etc. ook wijkbijeenkomsten worden gehouden.In de overloop zijn twee z.g. Prismagroepen voor nieuwkomers ondergebracht. Alle leslokalen zijn voorzien van digitale schoolborden en op de leerpleinen bij de midden- en bovenbouw staan 4 computereilanden met elk 8 computers.Onder de woontoren is de wijkbibliotheek met directe toegang vanuit de school.Ingeklemd tussen de twee gebouwvleugels ligt een binnenspeelplaats voor de kleuters en het kinderdagverblijf.Hier is ook de toegang voor de onderbouw. Deze binnenspeelplaats is gedeeltelijk overdekt door de overloop, waardoor de allerkleinsten ook met slecht weer kunnen buitenspelen.Aan beide zijkanten van de gebouwvleugels bevinden zich het natuurspeelplein van de peuterspeelzalen en het zoneparcspeelplein voor de school, dat ook na schooltijd open staat voor gebruik van de kinderen in de wijk.Er zijn op dit moment besprekingen gaande om als gezamenlijke scholen meer gebruik te kunnen maken van het tegenover gelegen nieuw in te richten Spinozapark en Krajicek Playground, voor o.a. de schoolsportvereniging.In de langs het gebouw lopende Dantestraat is een kiss-en-ride-strook aangebracht.Het succes van het Educatief Centrum Lombardijen is gelegen in het volledige aanbod van 0-12 jaar, waarbij niet alleen oog is voor cognitieve prestaties, maar ook de talenten van kinderen op het gebied van sport, muziek, drama, techniek en creativiteit worden ontwikkeld en er ook in de Ouderkamer wordt gewerkt aan ouderbetrokkenheid en taal- en opvoedingscursussen.

Gebruikerservaringen

Leerling:Wij hebben de mooiste en beste school van de wereld!Docent:In dit nieuwe gebouw met al zijn faciliteiten kan ik me beter concentreren op het geven van modern onderwijs.Schoolleider:Door de "aanraakbaarheid" van de verschillende partners en de transparantie van het gebouw zijn alle lijnen heel kort en kan er snel gehandeld worden.Delegaties uit verschillende steden en landen zijn al bezoek geweest en hebben kennis opgedaan over de indeling en clustering in de gebouwdelen, maar ook over de inrichting en het gebruikte meubilair.

Leerpunten opdrachtgeverschap

1. Bouw met visie die draagvlak heeft bij de mensen die het moeten uitvoeren, met andere woorden: bottom-up.2. Honoreer premie op actie, d.w.z. geef actieve scholen en instanties ruimte in het nieuwe gebouw.3. Zorg voor goede afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden in het ontwerpproces. 4.Zorg voor goede afspraken v.w.b. eigenaarschap, gebruikersrechten en verplichtingen en leg een en ander vast in een onderhoudscontracten.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Niet tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Kinderziektes in het systeem maken dat de luchtkwaliteit nog niet goed is. Gewerkt wordt aan verbetering
Thermisch comfort Technische fout in installaties heeft geleid tot problemen. Wordt nu opgelost.
Visueel comfort Zichtlijnen positief.
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit De ruimten zijn makkelijk uit te wisselen en ook de aula is multi inzetbaar.
Uitbreidbaarheid Niet mogelijk vanwege de relatief beperkte grondoppervlak.
Toegankelijkheid Goede toegankelijkheid voor iedere groep gebruikers.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zeer multifunctioneel in gebruik. Bijvoorbeeld de aula, maar ook de bibliotheek en het e centrum
Exploitatiekosten -
- -