Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 10 groepen / 14 groepen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 5.658 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1920
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 3738
Overige activiteiten 6 groepen kinderdagverblijf, 2 groepen Peuterspeelzaal en 3 groepen buitenschoolse opvang en dubbele sportzaal
Medegebruikers van het gebouw Peuterspeelzaal, Kinderopvang, Tweesprong (stichting die aan sportverenigingen verhuurd)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 01-06-2011
Ingebruikname project 01-09-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,802

Bouwpartners

Architectenbureau Frencken Scholl Architecten Maastricht
Overige ontwerpers en adviseurs Constructeur: JVZ Raadgevend Ingenieursburo bvTechnische installaties: Technisch Adviesbureau BecksBouwfysica en energie: DGMRProjectmanagment : Smitshoek Melles en Partners B.V.
Aannemer(s) Blanksma Bouw te ALphen aan den RijnInstallatiebedrijf Andriessen B.V. te HoutenInstallatiebedrijf Koldijk B.V. te Zwolle

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs Norm investering: € 2.824.386 (incl. BTW)
Type aanvullend bedrag schoolbestuur draagt extra bij
Bedrag € 75.000
Aangewend voor extra ruimte voor de school die anders niet "gebouwd" zou zijn
Type aanvullend bedrag schoolbestuur draagt bij
Bedrag € 128.518
Aangewend voor inrichting speelterrein
Type aanvullend bedrag Overzicht fin. uitgangspunten kan worden nagezonden
Bedrag ingewikkeld, omdat er ook een versleuteling tussen gebruikers is
Aangewend voor zit bv ook duurzaamheidscomponent in en wensen E-installatie
Totale stichtingskosten € 3.271.654 (incl. BTW), € 2.749.294 excl. BTW (schooldeel bij aanbesteding)

Motivatie

De Brede School Kaskade is gebouwd als één brede school, centraal in de wijk. Kaskade is dus geen optelling van wensen van verschillende gebruikers, maar een ontwikkeling van visionaire gebruikers, die samen een visie delen hoe onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, de combinatiefunctionarissen en sport samenwerken. Die visie is in overleg met de architect vertaald in gebruikers wensen en gebouwtechnische eisen.Dat zie je meteen in de brede gangen, lokalen met schuifdeuren die open kunnen: kinderen hebben wel een eigen plek in het gebouw, maar nog belangrijker, er is ruimte voor ontmoeting tussen kinderen en samenwerking.Terwijl er ook een kantoor gedeelte is, waar werknemers rustig en betrokken kunnen werken. Uniek is dat er één personeelsruimte is, waar docenten van de basisschool en leidsters van kinderopvang en peuterspeelzaal elkaar ontmoeten. "De school in de wijk en de wijk in de school"Van tevoren is nagedacht over wijkgerichte activiteiten. Dat zie je terug in:- de dubbele sporthal, in tweeen te gebruiken, of voor één groot toernooi of aangelegenheid- de "open ontmoetingsruimte bij de entree", geschikt (om af te scheiden) voor kleutergym, maar ook zwangerschapsgym, toneel, bijeenkomsten, maar ook om over te blijven - kinderkookcafé, of koken voor ouderen- openbare speelplaats, naast afgesloten speelplaats voor de jongste kinderen en een Kas- toegang tot hoofdingang op de 1e/bovenste verdieping met een trap die ook voor "buitentheater" kan worden gebruikt Overigens is het gebouw "in de groei". Er wordt nog nieuwbouw in de wijk verwacht: meer leerlingen en meer Het succes van Kaskade is dat de gebruikers vooraf zeer intensief met elkaar hebben nagedacht hoe een brede school een echte brede school is, welke ruimten je hiervoor nodig hebt. De architect is zeer nauw betrokken geweest en heeft steeds de gebruikerswensen en benodigdheden flexibel vorm gegeven.

Gebruikerservaringen

"Eén en al Licht en Ruimte !"Sfeervolle ruimten, met verbindingsgangen die speel- en ontmoetingsruimten zijn, in vrolijke kleuren die bij kinderen passen. En flexibele ruimten: grote ruimten zijn af te scheiden. Aantrekkelijk voor alle mogelijke activiteiten: de bar met daar achter een kookcafe, een multifunctionele aula, maar ook kleinere flexibele ruimten. Eén gezamenlijke personeelskamer en aparte kantoorwerkplekken maken dat het personeel zich één voelt met Kaskade, dat ze verbonden zijn met collega's van andere werkgevers. Behalve ontmoeting is er een ruimte om rustig één op één gesprekken te voeren en rustig te kunnen werken.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Succesfactor: investeren is visie en gezamenlijk werken in het gebouw en dat vertalen naar wat je nodig hebt. Dat is bijzonder goed gedaan in dit proces, mede door de investering van de gebruikers en de architect.Leerpunten zitten eigenlijk alleen in installatietechnische zaken:- denk na over centrale lichtbronnen (nu staan er 's avonds wel eens lichten aan die eigenlijk niet nodig zijn)- denk na over de verwarmingsinstallatie: het is namelijk veel warmer waar de buizen lopen !- denk na over de kosten van bepaalde installaties: Kaskade is heel groot en heeft een zgn Q15 installatie, die veel duurder is die erg kostbaar is

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Neutraal Zeer tevreden
Thermisch comfort Neutraal Niet tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
Eenheid (geen optelsom, maar één KASKADE) Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Prima werken. Wel vraagtekens dat er barsten komen in materiaal: droog?
Thermisch comfort Bij de verwarmingsbuizen is het warmer
Visueel comfort Open, licht, passende kleuren
Akoestisch comfort zowel in grote als kleinere ruimten goed
Materialisatie mooi
Energieprestatie Te kort in gebruik om te kunnen meten
ICT Buiten proces: hebben de gebruikers zelf op zich genomen
Flexibiliteit Ruimten kunnen afgescheiden en juist "open worden geschoven"
Uitbreidbaarheid gebouwd op groei en multifunctioneel gebruik
Toegankelijkheid alles is open en breed - lift
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) zie flexibiliteit en medegebruik bv 1 personeelsruimte
Exploitatiekosten Zie leerpunt: 1 te dure installatie, verder gebruik zal uitwijzen
Eenheid (geen optelsom, maar één KASKADE) eenheid: door openheid, licht, kleur en flexibiliteit