Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Kindante
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 210 / 210 (8 groepen SO; 16 groepen VSO)
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.200 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 210 (8 groepen SO; 16 groepen VSO)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2000
Datum bouwkundige oplevering 15-07-2011
Ingebruikname project 01-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,09 de norm van 2009 was 1,3

Bouwpartners

Architectenbureau HKL Architecten, Sittard
Overige ontwerpers en adviseurs -landschap: Heukelom-Verbeek landschapsarchitecten, Gulpen-installatie W: Curvers raadgevende ingenieurs, Gulpen-installatie E: Pinxten electroadvies, Weert-constructie: van der Werf en Nass, maastricht
Aannemer(s) -bouwkundig: Maessen bouw en vervolgens Maessen Bouwmij te Heel-installatie W: Homij Technische installaties te Geleen-installatie E: Dassen Eurostroom te Maastricht-terreinaannemer: Kurvers Wegenbouw te Heerlen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.456.000,-(normvergoeding bouwkosten rekening gemeente excl. 19% BTW)
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage aan duurzaamheid
Bedrag 230.000
Aangewend voor aardwarmte
Type aanvullend bedrag sponsorbijdrage en arbeidsmarkttoelage
Bedrag € 160.000 en ...........
Aangewend voor tuinkas, snoezelruimte, bedrijfskeuken, inrichting 'Ons huis"
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage boven normvergoeding
Bedrag 169.000,-
Aangewend voor veiligheidsaspecten; meerwerken; inrichting keuken en gymzaal, dubbele onderzoekskosten
Totale stichtingskosten € 5.015.000

Motivatie

Het continuüm van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 5 tot 20 jaar, waarbij het in ontwikkeling zijnde kind voorop staat en de basisvoorwaarden van veiligheid en begeleiding vanuit de visie (conform kerndoelen, leerlijnen vanuit CED- Centrum Educatieve Dienst-,) is het beste te realiseren in een functionele unilocatie, waarin alle disciplines optimaal kunnen werken aan de doorgaande lijn in het licht van het ontwikkelingsperspectief.Opbrengst en doelgericht werken zijn kernbegrippen, waarmee we aangeven het beste uit elk kind te halen. De P.D.C.A.-cyclus wordt op meso- en microniveau toegepast, hetgeen zich vertaalt in betere opbrengstenBinnen het gebouw is hierbij ruimte geboden aan de onderlinge verschillen (SO/VSO) fysiek, maar vooral ook aan de gezamenlijkheden.Belangrijke nevendisciplines zoals MEE, Jeugdarts, GGD en UWV houden ten behoeve van de leerlingen hier partieel zitting.De omgevingsparticipatie is actief en passief mogelijk door “Ons Huis”, een huurhuis gelegen in de wijk vlakbij de school, de deelname van wijkverenigingen bij schoolactiviteiten en vrijwilligerswerk. Naast een breed team van adviseurs is er veel en goed gesproken met de directie en teamleden van de school en is er bij collega-scholen bekeken wat er wel en niet zou moeten. Al deze kennis en ervaring is vertaald in het nieuwe ontwerp, een "gesamd kunstwerk"

Gebruikerservaringen

Het gebouw met al zijn praktische ruimtes en mogelijkheden biedt een uitdagend klimaat voor leerlingen en teamleden. Daarom is het voor de ouders een mooie en verantwoorde plek om hun kind onderwijs te laten genieten. (Dir)Ik vind de school helemaal fijn. Er zijn mooie lokalen en je kunt de in de hal fijn eten en feestvieren. De keuken en het technieklokaal vind ik het mooiste met alle apparaten en machines. Ook de smartboarden in de klas en de vele computers maken het een fijne school.(leerling VSO 16 jaar, zml+ ass)Het gebouw is modern, ruim, licht en overzichtelijk. Het biedt aan onze leerlingen een veilige en rijke leeromgeving. (doc)

Leerpunten opdrachtgeverschap

Blik houden op de toekomst. Het gebouw moet invulling geven aan het onderwijs voor de komende jaren i.p.v. de tijd waarin de gedachten voor nieuwbouw ontstonden.De keuze voor 3 aanbestedingen voor bouwkundige zaken, e-zaken en w-zaken in plaats van één aanbesteding met één bestek met een hoofdaannemer en meerdere onderaannemers. De reden hiervoor is dat de ekuze voor kwaliteit ook gedurende het project gewaarborgd moest blijven. Daarom is ook extra ingezet voor wat betreft de coördinatie door de bouwaannemer naar de beide andere aannemers toe. Voor wat betreft de infrastructuur is er gewerkt met een bestek en een aannemer. Daardoor zijn fricties voorkomen op of rond de hekken. Daarbij is gewerkt met toerekening van uitgaven naar gemeente en schoolbestuur waar mogelijk en met verdeelsleutels waar nodig.Aannemers zijn gedurende en (vlak) na de bouw failliet gegaan. Overweeg het inbouwen van extra zekerheden voor de voortgang van het proces en het behoud van de kwaliteit van de bouw. Denk aan selectieeis voor wat betreft afbouw indien een aannemer aan wie gegund is het gebouw tijdens de rit niet kan afbouwen. De naast hogere inschrijver zou dan onder verrekening dienen af te bouwen. Overweeg voor toekomstige projecten een emvi met eventueel een goed onderbouwde vloer in de stichtingskosten.Aanbesteden op de laagste prijs is, zeker in deze tijden van crisis, zeker verle

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Helemaal niet belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort de school is voorzien van vloerverwarming waardoor er geen radiatoren etc aanwezig zijn waar kinderen zich aan kunnen bezeren. Tevens is alles per lokaal bij te regelen wat het comfort verhoogd.
Visueel comfort bij een school voor kinderen met een autisme is een visueel rustige omgeving erg belangrijk. Er is dan ook gezocht naar een rustig ontwerp dat kinderen toch uitdaagt om te spelen. Waar plekken en diverse belevingswerelden kunnen ontstaan.De school is, ondanks dat ze groot is, heel overzichtelijk en toch niet saai. Kinderen weten altijd waar ze zijn. Er zijn veel herkenningspunten.
Akoestisch comfort -
Materialisatie de gebruikte materialen zijn duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
Energieprestatie een deel van de verwarming wordt opgevangen door aardwarmte
ICT de school is voorzien van een glasvezelaansluiting en een hoogwaardig ict netwerk
Flexibiliteit Voor deze speciale doelgroep is vastheid van locatie van groot belang. Dit geldt vooral voor de benedenbouw. Flexibiliteit is dan ook net niet wenselijk .
Uitbreidbaarheid Voor deze speciale doelgroep is deze grote een optimum. Uitbreidbaarheid is van ondergeschikt belang. Uitbreidbaarheid is wel goed mogelijk.
Toegankelijkheid Het gebouw bestaat uit twee scholen die zich boven elkaar bevinden. Door slim gebruik te maken van het in het terrein aanwezige hoogteverschil heeft het gebouw 3 ingangen op 3 verschillende maaiveld nivo’s en heeft iedere school een entree zonder trap te hoeven overbruggen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) multifunctioneel gebruik van de ruimten is voor deze doelgroep minder wensenlijk. Duidelijkheid en structuur is van belang. Derhalve is multifunctioneel gebruik
Exploitatiekosten er is gezocht naar een onderhoudsarm gebouw. Zo zijn er buiten o.a. aluminium puien toegepast, is er buiten geen schilderwerk
- -