Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Opmaat
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 250 / 300
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2860 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1680
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1180
Overige activiteiten De Kindercampus bestaat uit de basisschool, een Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang
Medegebruikers van het gebouw de school valt onder Stichting Opmaat en de opvang onder Kinderstad. Dit alles staat onder leiding van Ingrid van Beuzekom (werkzaam in 2 organisaties)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 01-10-2009
Ingebruikname project 01-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,8

Bouwpartners

Architectenbureau Grosfeld van der Velde Architecten, Breda
Overige ontwerpers en adviseurs constructeur: AMB constructie adviesbureau, Tilburginstallatieadviseur: Huisman en van Muyen installatie adviesbureau, 's HertogenboschProjectmanagement: Arec Bouwmanagement, Goirle
Aannemer(s) Bouwbedrijf Vaessen BV, Raamsdonksveer

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 4.800.000,00
Type aanvullend bedrag subsidie
Bedrag 100.000,00
Aangewend voor TNO Frisse Scholen Systeem
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 4.900.000,00

Motivatie

"Onderwijskwaliteit en Verbindingen" Wanneer ik dit thema lees dan past dit helemaal op het concept van Kindercampus de Vuurvogel. Op het moment dat we begonnen te denken over nieuwbouw (2004) was er een basisschool die verdeeld was over twee locaties. Een school verdeeld over twee locaties betekend verdeeldheid in het team, diversiteit in onderwijs. Gaandeweg het proces van visie vormen : Hoe willen wij werken op onze school? Welk gebouw past daar bij? is er een team ontstaan dat staat voor het onderwijs dat gegeven wordt op de school in een geweldig gebouw dat totaal aansluit bij de visie waar wij voor staan: laagdrempelig naar ouders, openheid en transparantie. Multifunctionele ruimtes die geschikt zijn voor onderwijs aan groepen, maar die ook ruimte bieden om zelfstandig aan de slag te gaan.De verbinding is niet gebleven bij de verbinding binnen het onderwijsteam. Gaande het proces van nieuwbouw is er samenwerking ontstaan tussen de organisatie voor kinderopvang welke mee bouwde aan het gebouw. De samenwerking die op bestuursniveau ontstond is verder uitgewerkt. Toen we in januari 2011 in het gebouw starten was er een team dat onderwijs verzorgd en daarnaast startte een team dat opvang verzorgd. In de afgelopen jaren is er verbinding ontstaan tussen deze teams. De verbinding die er toe heeft geleid dat er nu onderwijs en opvang wordt verzorgd in onze Kindercampus vanuit één pedagogische visie, vanuit één beleid naar ouders toe.Het gebouw draagt er toe bij dat mensen gaan samenwerken, ruimtes worden gedeeld en bovenal dat ruimtes optimaal worden gebruikt gedurende de dag van 7.30-19.00 uur en dat 52 weken per jaar.De samenwerking zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid, daartoe wordt er in het gebouw een aanpassing gedaan zodat er nog meer een doorloop ontstaat tussen onderwijs en opvang, nog meer kansen en mogelijkheden voor verbinding onderling.Naast al deze zaken is de gymzaal in het gebouw zodanig gesitueerd dat deze ook buiten school/opvangtijden bereikbaar is voor gebruikers. dat maakt dat de gymzaal dagelijks wordt gebruikt door groepen uit de wijk. er wordt gesport door groepen buurtbewoners en sportactiviteiten aangeboden voor alle kinderen uit de buurt.Op die manier zal het gebouw steeds meer een ontmoetingsplaats worden voor de wijk. Iets wat daar zeker toe bijdraagt is dat het plein altijd toegankelijk is. De buurt houdt er mede toezicht op dat er op een goede manier mee om wordt gegaan. Zo gebeurt het in de zomer regelmatig dat buurtbewoners met tuinstoelen, flessen wijn gebruik maken van het plein en hun kinderen heerlijk aan het spelen zijn op de speeltoestellen of in de zandbak.Hoe verbindend kan een gebouw nog meer zijn!?Dan nog even kort iets over het proces van idee tot tekening tot gebouw...Wij hadden een idee hoe ons gebouw er uit moest zien, getekend op een stukje papier...lokalen om een plein, met een multifunctionele ruimte voor theater/speelplein/speelzaal en wat al niet meer. Dit idee is op een bijzondere manier uitgewerkt door de architecten. Gedurende het proces van bouwen is er steeds overleg geweest over de manier van uitwerken. Dat heeft er voor gezorgd dat het 'ons' gebouw is. Precies zoals wij het zagen vanaf het begin en zoals we er nu nog tegenaan kijken. een mooie verbinding/synergie: ouders en team samen sterk voor goed onderwijs en goede opvang op de Vuurvogel.

Gebruikerservaringen

Leerkracht:de school geeft een ruimtelijke indruk. Door de grote centrale ruimte is de school erg overzichtelijk. De glazen wanden tussen de lokalen en de werkpleinen zorgen voor een goede controle op de extra leerruimten buiten het lokaal.ouder:De Vuurvogel is en lichte en vrolijke school. vanaf de straat oogt de school compact en dat is ook de indruk die je krijgt als je binnen komt. ondanks dat er veel lokalen zijn is alles rond het atrium geregeld. De daklichten en de vide zijn erg mooi.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Allereerst wil ik aangeven dat een goede communicatie met de architect van groot belang is geweest voor het succes van de uiteindelijke uitwerking. Door intensief contact te hebben is de architect in staat gebleken onze wensen en ambities perfect te vertalen in een ontwerp. In ons ontwikkelproces is een bouwmanagement bureau betrokken geweest. Zonder deze partij te kort te doen is gebleken dat voornamelijk de drieluik: opdrachtgever-architect-aannemer goed heeft gefunctioneerd. Dit komt naar mijn mening door de emotionele betrokkenheid die de architect heeft met het project en de daadkracht en ervaring van de aannemer. Ik als relatieve leek voelde me gesteund door deze partijen als het gaat om beslissingen nemen. Mijn advies is dan ook om zo min mogelijk partijen in het ontwikkelproces te betrekken en zowel de architect als de aannemer meer verantwoordelijkheid te geven.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De school is als 1e school in Nederland uitgerust met het TNO Frisse Scholen systeem: op basis van CO2 sturing wordt frisse buitenlucht direct boven het plafond ingeblazen, welke door geperforeerde plafondplaten in de ruimte doordringt. De speciaal voor dit systeem ontwikkelde plafondplaten moesten tijdens de bouw van het project nog worden geproduceerd. In samenwerking met StorkAir en de uitvoerende partijen is deze pilot verder uitgewerkt en zijn de benodigde installaties volledig integraal met de bouwkundige structuur ontworpen, waardoor het systeem vrijwel onzichtbaar aanwezig is.
Thermisch comfort Als gevolg van het TNO Frisse Scholen systeem is vanzelfsprekend ook het thermisch comfort naar tevredenheid.
Visueel comfort De gemetselde lamellen zorgen voor een prettige filtering van het licht. De verdiepinghoge ramen zorgen vervolgens voor veel licht tot diep in het lokaal
Akoestisch comfort Het plafondsysteem dat bij het TNO Frisse Scholen systeem hoort heeft een hoge akoestische kwaliteit zodat er geen sprake is van nagalm
Materialisatie De materialisering van de kindercampus is met veel zorgvuldigheid gekozen. De gevels hebben een sterke verticale ritmiek van lamellen als filter naar de nabij gelegen omringende bebouwing. Tevens zorgen zij voor een filtering van het direct binnenvallende zonlicht. De lamellen zijn in het werk gemetseld en vormen hierdoor een geheel met de metselwerkvlakken, waarbij veel aandacht is besteed aan de detaillering van het metselwerk. Deze gevels kennen een karakteristieke reliëf van verspringende horizontale lagen.De uitkragende gymzaal staat visueel op stalen doosletters DE VUURVOGEL en is uitgevoerd in verticaal aangebrachte houten latten (stellac wood).In het interieur is gekozen voor een ingetogen materialisering en kleurgebruik: een uniforme lichtgrijze gietvloer en epoxy wandcoating bieden in combinatie met de serene witte plafonds en beukenhouten accenten een rustige achtergrond voor de vele kleuren in het dagelijks gebruik van de school. Bijzondere ruimtes als de speelzaal en de toiletten zijn als accenten in oranje epoxy uitgevoerd. Alle gebruikte materialen passen binnen het budget, kunnen tegen een stootje en zijn goed reinigbaar. De gewenste transparantie is in het hele gebouw aanwezig: openslaande deuren tussen de klassen en de werkpleinen, diverse vouwwanden en een vide naar de 2e verdieping
Energieprestatie De energieprestatie is erg goed. Als gevolg van het systeem dat CO2 gestuurd is draait de installatie alleen bij intensief gebruik van de school en maakt het gebruik van het accumulerend vermogen van het casco
ICT -
Flexibiliteit Steeds meer worden ruimten van de kinderopvang en van de school met elkaar uitgewisseld. De buitenschoolse opvangruimte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor schoolactiviteiten en maken de BSO kinderen gebruik van de gymzaal van de school. Deze wordt overigens ook door de wijk gebruikt. Op dit moment is de zaal iedere avond verhuurd aan een vereniging of sportclub. De aparte opgang zorgt ervoor dat de school er geen last van heeft.
Uitbreidbaarheid De school is uitgelegd voor ca 300 leerlingen. Als gevolg van het zeer krappe kavel is gekozen om extra ruimte te integreren in het ontwerp. Zodoende kunnen we de toekomstige en verwachtte groei goed opvangen binnen het gebouw.
Toegankelijkheid Door de slimme schakeling van de lokalen rondom het centrale plein zijn er twee entree's die de school ontsluiten. De entrees bevinden zich aan beide zijden van het gebouw waardoor er een natuurlijke scheiding van verkeersstromen ontstaat.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) zie toelichting 12
Exploitatiekosten Hier zijn we zeer content mee! Onze oude locatie was de helft zo groot en we betaalden 5000 euro meer aan energie per jaar. De Vuurvogel is een zeer energiezuinige school! Ongetwijfeld speelt daar het TNO Frisse Scholen Systeem en de hoge isolatiewaarde van het dak, gevel en het glas een grote rol in.
- -