Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Groningen, Dienst OCSW
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 132 / 200
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1369 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1225
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 100
Overige activiteiten n.v.t.
Medegebruikers van het gebouw kinderdagverblijf

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 01-10-2009
Ingebruikname project 01-10-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,8

Bouwpartners

Architectenbureau Drost + van Veen architecten, Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Constructie: CAE Nederland, BarendrechtInstallaties: Wickerhoff B.V., Krimpen a/d IJsselBinnenklimaat: Warmteplan B.V., BrummenProjectinrichting: De Kantoorprofessionals I De Kroon, Groningen
Aannemer(s) Brands Bouwgroep B.V., Emmen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.900.000
Type aanvullend bedrag Subsidie
Bedrag € 120.000
Aangewend voor Duurzaamheid
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.020.000

Motivatie

- Onderwijsvisie: In de ontwerpfase heeft steeds de visie van Maria Montessori en daarmee het kind centraal gestaan. Binnen onze school hebben wij oog en oor voor ieder kind. De leerkrachten helpen kinderen om het zelf te doen. Daarnaast moet het kind de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. We hebben dan ook zeker niet beknibbeld op de ruimte voor de kinderen. Binnen de beschikbare vierkante meters is veel ruimte gemaakt voor lokalen en gangen. De ruimtes voor directie en administratie zijn naar verhouding vrij klein. Dit zijn bewuste keuzes geweest, omdat de hele school leer-/ontwikkelingsplek is voor de kinderen.- Toekomstbestendigheid: Dit was misschien wel een belangrijker ontwerpgegeven dan het creëren van een maatpak voor de huidige ruimtewensen. De oude school kende ernstige tekortkomingen op het gebied van multifunctionaliteit en flexibiliteit. Dit waren voor de nieuwbouw dan ook belangrijke uitgangspunten. Als oplossingen werden gevonden: overmaat in lesruimtes, uitwisselbaarheid van functies door repeterende ruimteafmetingen gecombineerd met op uitwisseling gebaseerde installatieopzet. Verder heeft het gebouw geen dragende wanden maar een kolommenstructuur en de constructie en installaties zijn voorbereid op een extra bouwlaag op het dak.- Verbondenheid: Belangrijk is de nieuwe functie die de school in de wijk heeft gekregen. Naast school en peuterzaal is De Dijk een ontmoetingsplek voor de wijk geworden. De school floreert, na een jarenlange daling van het aantal leerlingen zit er nu weer een flinke groei in. Het gebouw is een visuele en maatschappelijke blikvanger in de wijk geworden.- Proces: We hadden een hele goede verstandhouding met onze architect. We zijn dan ook heel erg bij het ontwerp betrokken geweest. Ook tijdens de bouwfase hebben we overal bovenop gezeten. Wij hebben heel veel baat gehad bij de goede contacten die we hebben opgebouwd en de interne werkgroep die de hele nieuwbouw heeft begeleid.

Gebruikerservaringen

Leerkracht: "Wat een mooie rustige leeromgeving. Past precies bij onze onderwijsvisie."Leerling: "Wauw wat mooi!"Schoolleider: "Het nieuwe gebouw heeft een mooie uitstraling en is heel toegankelijk. Het is uitermate geschikt om montessori-onderwijs goed in praktijk te brengen. We genieten van ons nieuwe gebouw en willen alle mogelijheden ervan benutten. Dat is de basis om ons verder te ontwikkelen."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Gemeente Groningen: "De openbare selectie van de architect heeft ertoe geleid dat er een architect gekozen is op grote afstand gevestigd van het project. Daarnaast zijn ook de adviseurs ingeschakeld uit het vestigingsgebied van de architect. Dit om het ontwerpproces beter te laten verlopen. Deze adviseurs vielen direct onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit heeft het ontwerpproces bemoeilijkt. Advies zou zijn óf alle adviseurs dichterbij huis te organiseren, óf de verantwoordelijkheid van de aansturing van het ontwerp bij één partij te leggen."Schoolleiding: "'Betrokkenheid is de belangrijkste tip is, die we kunnen geven. Zorg ervoor dat er gebeurt wat jij wilt en wat is afgesproken. Belangrijk is dat je vasthoudt aan je visie en de afspraken die je gemaakt hebt. Daarnaast is het belangrijk dat je binnen de school iedereen bij het project betrekt. Maak mensen deelgenoot en zorg voor draagvlak."

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Neutraal Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit In het kader van een 'Frisse School' wordt de toevoer van de ventilatielucht per lokaal aangestuurd door een detector die het CO2 gehalte meet.
Thermisch comfort Het gebouw beschikt over een gebalanceerde ventilatie. Hierbij wordt de warmte uit de lucht die uit het gebouw wordt gezogen, in een warmtewisselaar afgegeven aan de buitenlucht die het gebouw wordt ingeblazen.
Visueel comfort Om een stimulerende leer- en werkomgeving te creëren is een uitgekiend verlichtingsplan toegepast met voldoende lichtnuance. Daarnaast is gezorgd voor voldoende daglichttoetreding, elke ruimte in de school heeft zicht op buiten. Zonwering voorkomt een overmaat aan zonlichttoetreding.
Akoestisch comfort In alle ruimtes is akoestisch materiaal aangebracht in de vorm van spuitafwerking.
Materialisatie Zowel binnen als buiten zijn onderhoudsvrije of -arme, robuuste materialen gebruikt waaronder aluminium gevelbekleding, natuursteen, onafgewerkt FSC- gekeurd hout en polyurethaan afwerking van de toiletten.
Energieprestatie Uitgangspunt was met eenvoudige en duurzame middelen een laag energieverbruik te realiseren. De inhoud van het gebouw en het geveloppervlak zijn geoptimaliseerd, de schil is, meer dan vereist volgens het bouwbesluit, geïsoleerd en er is gezorgd voor hoogwaardige beglazing en kierdichting. Met betrekking tot het binnenklimaat is gekozen voor een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gebalanceerde ventilatievoorziening met warmteterugwinning, nachtventilatie en zonwering. Daarnaast is gefocust op het terugbrengen van de stroomvraag.
ICT De infrastructuur van de school is tijdens de bouw voorbereid op de aanleg van een ICT netwerk dat voldoet aan de eisen van de tijd.
Flexibiliteit De gang van de school is ontworpen met overmaat zodat die ook als lesruimte ingezet kan worden. Het kinderdagverblijf heeft dezelfde maat als de lokalen waardoor ook deze flexibel is in gebruik. Speellokaal en hal kunnen zo gecombineerd worden dat een zaal met podium ontstaat.
Uitbreidbaarheid Stedenbouwkundig is ruimte gelaten voor toekomstige uitbreiding. Constructie en installaties zijn voorbereid op een extra bouwlaag op het dak.
Toegankelijkheid De school markeert de entree tot de wijk en het open karakter van met name het speellokaal, dat in open verbinding staat met de hal, maakt het gebouw uitnodigend en toegankelijk. De kinderen bewogen zich al gauw op een natuurlijke manier door de school, zij voelen zich hier snel thuis.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Het kinderdagverblijf maakt gebruik van de faciliteiten van de school, 's avonds wordt het gebouw gebruikt als buurthuis.
Exploitatiekosten Doordat veel aandacht is besteed aan energieverbruik en onderhoudsvrije materialen zijn toegepast, zijn de exploitatiekosten lager dan gemiddeld voor vergelijkbare scholen.
- Derde prijs Groningse Dag van de Architectuur 2010 - een greep uit het juryrapport: "Het gebouw is (...) vertederend, sympathiek en sereen (...) niet alleen ruimtelijk interessant maar ook prachtig tegen de dijk aangevleid. Alles klopt hier en is in harmonie: het materiaalgebruik, de kleuren, de mediterrane plint en het ritme van de verticale lijnen in de ramen. (...)"