Projectgegevens

Opdrachtgever gemeente Heerhugowaard/SOVON
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) ca. 330/385
BVO (nieuwbouw/verbouw) 5003/-
Aantal m2 bvo voor onderwijs 4048
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 955
Overige activiteiten sportzalen ten behoeve van school en verenigingen Heerhugowaard
Medegebruikers van het gebouw Sportverenigingen Heerhugowaard

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 01-07-2012
Ingebruikname project 01-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC 0 --> Energieneutrale school. Alle energie die nodig is om het gebouw te verwarmen, te koelen en te ventileren wordt duurzaam opgewekt. Voorbeeldproject ukp-nesk programma AgentschapNL.

Bouwpartners

Architectenbureau EHA Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Aronsohn RotterdamDWA AmsterdamDGMR Arnhem
Aannemer(s) Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Noord West AmsterdamSchouten Techniek Zwaag

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 7.860.000,00
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 500.000,00
Aangewend voor comfort algemeen
Type aanvullend bedrag subsidies AgentschapNl, SCS en ISV
Bedrag € 690.000,00
Aangewend voor duurzaamheid
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 9.050.000,00

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw en ToekomstbestendigheidVanaf het begin is er gezocht naar een gebouw waarin beide onderwijsvormen (PRO en vmbo bb/kb) tot hun recht zouden komen. Ondanks het feit, dat er in eerste instantie niet heel veel raakpunten leken te zijn, kwamen we toch tot een behoorlijk synergievoordeel. Tijdens het hele ontwerpproces heeft het beeld van een centrale ruimte voor iedereen (dorpsplein) voorop gestaan. Om deze reden is de dubbele gymzaal naar de eerste etage verplaatst.Het gebouw kent nu de volgende indeling: begane grond met ruimte voor de praktijklokalen. Deze krijgen ook een echte betekenis voor alle gebruikers. Winkel en keuken worden gebruikt als realistische leerplek (PRO), omdat hier alle leerlingen hun eten en drinken halen.Eerste etage: rustgevende setting met theorielokalen voor PRO. Tevens bevinden zich hier de kleedkamers.Tweede etage: zelfde setting met theorielokalen voor vmbo. Teven is er een goed ingericht leerplein voor Handel&Administratie.Hoewel de onderwijsvisie van beide scholen nooit helemaal hetzelfde kan zijn, hebben ze elkaar op dit gebied absoluut gevonden: We willen een uitdagende leeromgeving bieden in een gebouw waarop de leerlingen trots zijn. Elk type leerling moet en plekje kunnen vinden, waar hij/zij goed tot zijn recht komt.Bij het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid dat één van de scholen kan groeien of krimpen. Zonder verdere maatregelen kunnen we van elkaars ruimtes gebruik maken. Een aantal lokalen wordt nu al door beide scholen gebruikt.Verbondenheid:Gymzalen - worden gedeeld met diverse sportclubsHet praktijkonderwijs kent van oudsher een nauwe verbondenheid met het bedrijfsleven. De werkplaatsen van het praktijkonderwijs zijn zo realistisch mogelijk ingericht zodat ook binnen de externe stages zaken voor leerlingen herkenbaar blijven. Met het bedrijfsleven en opleidingscentra worden (voor)opleidingen samengesteld waardoor praktijkonderwijsleerlingen ook na deze school een goede aansluiting hebben bij vervolgopleidingen.Inrichting proces --> succes project:- vanaf het begin (initiatieffase) ingericht op samenwerking tussen gemeente, schoolbestuur en scholen. Alle keuzes in het proces zijn samen gemaakt vanuit een levensduurbenadering. Optimale betrokkenheid gebruikers.- op maat gesneden geintegreerde aanbesteding betekent betrokkenheid, slimme toekomstgerichte oplossingen en garantie op goed presterend gebouw ook in gebruiksfase. - integraal ontwerpteam om duurzaamheid/flexibiliteit vanaf begin proces te waarborgen.

Gebruikerservaringen

Leerling Praktijkonderwijs: Eindelijk hebben we een gebouw, waar we trots op zijn!Docent: Het is verbazingwekkend, hoe snel het binnenklimaat in de school op orde is. Het is fijn, dat ik als gebruiker invloed heb op de temperatuur in mijn lokaal en er tevens gewoon een raampje open kan.Directeur: Het gebouw is op een uitstekende manier faciliterend aan ons type onderwijs. Het gebouw is overzichtelijk en biedt voldoende ruimte voor diverse activiteiten.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Zorg dat je als opdrachtgever zelf aan het stuur blijft, weet wat je wilt, zorg voor een duidelijke visie en houd daar aan vast.Definieer je ambities voor het feitelijke ontwerpproces begint. Zorg dat ze realistisch zijn (budget) en gedragen door alle betrokkenen. Geef ontwerpteam en uitvoerende partij de ruimte om tot goede oplossingen te komen, door niet alles dicht te timmeren in je tpve. Werk zo veel mogelijk met outputspecificaties/prestatie-eisen, zo min mogelijk met voorgeschreven oplossingen. Voor een duurzaam gebouw met hoge ambities op gebied energie- en binnenklimaat is het noodzakelijk dat het ontwerp vanaf de conceptuele fase tot stand komt met gelijkwaardig inbreng van alle ontwerp-disciplines. Selecteer een integraal ontwerpteam.Ga niet uit van blauwdrukken, maar zorg dat je aanbestedings-en contractvorm maatwerk zijn.Zorg dat je uitvoeringskennis inbrengt in de ontwerpfase.Met een goede planningsmethodiek (LEAN) kan tijdwinst worden geboekt. Dat is een win-winsituatie voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Het gebouw en de installaties dienen niet alleen bij oplevering, maar ook de jaren erna optimaal te renderen. Een prestatieonderhoudscontract is een optie om dat te borgen. Het is daarbij een meerwaarde als de partij, die realiseert ook het onderhoud en beheer doet.Dit is niet uitputtend. Er is een complete procesevaluatie beschikbaar.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Materialisatie Niet ingevuld Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort In het gebouw goed, gymzaal uitstekend, alleen in het atrium zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit Er zijn afspraken m.b.t. krimp en groei van de scholen. Omdat de etages op een identiek manier zijn ingericht is uitwisseling eenvoudig.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Vast bedrag per jaar aan de gemeente Heerhugowaard. Dit zorgt voor helderheid en geen verrassingen.
- -