Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting VO Haaglanden
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Image & Motion

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 603/566
BVO (nieuwbouw/verbouw) 8.322/-
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 12-05-2011
Ingebruikname project 01-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) onderwijsdeel EPC=1.03 sportdeel EPC=1.42

Bouwpartners

Architectenbureau Van den Berg Kruisheer Elffers architecten Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs ABT Velp/ Delft (constructie)Galjema technisch adviesbureau (installaties)Peutz Zoetermeer (bouwfysica)Laanbroek en Schoeman adviseurs (projectmanagement)
Aannemer(s) Waal Bouw VlaardingenCofely Nederland BunnikBRI groep Wateringen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 7.534.560,-
Type aanvullend bedrag Schoolbudget
Bedrag € 795.367,-
Aangewend voor Meerkosten / extra installaties
Type aanvullend bedrag Schoolbudget
Bedrag € 2.907.214,-
Aangewend voor Bouw gymzalen (niet door de gemeente gefinancierd).
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 11.237.141,-

Motivatie

VAN ONDERWIJSVISIE...Maris Bohemen is een school voor vmbo kaderberoepsgerichte-, gemengde- en theoretische leerweg. Ons devies is klein, veilig en kansrijk. Op een kleinschalige school voelen leerlingen zich veilig en zullen daardoor tot betere prestaties komen, en daarmee meer kansen krijgen in vervolgonderwijs en in de maatschappij. ...NAAR GEBOUWDe kromming van de weg is dankbaar gebruikt om het gebouw vanuit het midden naar tweezijden te verbreden tot een ‘vlinderstrik’. Het gebouw begeleidt daarmee de weg en de verbreding van het gebouw maakt ruime leerpleinen op de koppen mogelijk.Programmatisch bestaat de school links en rechts uit een bovenbouw- en onderbouwvleugel die elkaar ontmoeten in de centrale dubbel hoge ruimte. Deze ontvangst- en overblijfruimte, gelegen op de eerste etage, biedt maximaal zicht op de sportvelden en omgeving. Met een grote tribune/ trap is het plein aan de zuidwest zijde direct met deze overblijfruimte verbonden. De dynamiek van de overblijfruimte is, naast de verbinding met de sportvelden, versterkt door de visuele relaties met o.a. het Open Leer Centrum en de praktijkruimten.Terugliggend ten opzichte van de school is een vrijstaande sporthal toegevoegd. Stedenbouwkundig levert dit, samen met de naburige kerk, een gebalanceerde ‘korrel’-grootte en transparantie aan de laan. Deze hal is niet alleen in gebruik door de school, maar ook intensief door verenigingen in de avonden en weekenden. De beperkte ruimte op de locatie is opgelost door de sporthal op te tillen en de fietsenstalling voor de school eronder te positioneren. De fietsenstalling is van de laan afgeschermd middels een transparante voorbouw. Hierin zijn de fitnessruimte, kantine en de kleedruimten opgenomen. TOEKOMSTBESTENDIGDe gekozen kolommenstructuur, met slechts dragende wanden bij trappenhuizen en sanitaire groepen, laat een maximale flexibiliteit toe. Een aantal, zorgvuldig gekozen, niet-dragende tussenwanden is volledig installatievrij gehouden om deze later eenvoudig te kunnen verwijderen.VERBINDING MET DE WIJKDe school is de spil van de wijk getuige de nauwe contacten met organisaties die in de nabijheid liggen: een basisschool, een verzorgingscentrum, voetbalverenigingen, het winkelcentrum, een kinderdagverblijf en bewonersverenigingen. Leerlingen van de beroepsafdelingen lopen er stage en organiseren evenementen, zoals een verwenmiddag voor ouderen en het Sinterklaasfeest voor de basisschool.PROCES: INTERACTIEFDe interactie tussen school en architect tijdens het bouwproces was bijzonder. Op basis van schetsen is gezamenlijk, met hoofd en hart, een gebouw ontworpen dat een aantrekkelijke, veilige leeromgeving biedt voor onze leerlingen. Deze manier van werken stimuleerde alle andere betrokkenen bij de bouw om in die geest mee te denken. Men voelde dat er iets bijzonders werd gerealiseerd. Gezamenlijke aandacht voor onderwijs en leerlingen is vertaald in een gebouw met een ziel.

Gebruikerservaringen

Leerling: "Ik vind dit een hartstikke mooi gebouw. Toen ik kwam kijken met mijn groep 8 vorig jaar wist ik meteen dat ik hier graag heen wilde. Ik ga hopelijk naar Welzijn & Verzorging in de derde en die afdeling is echt supermooi."Docent: "Een open en ruimtelijk gebouw. We hebben er lang op moeten wachten, maar dat was het waard. Ik ben erg tevreden over de lichte lokalen en door de goede akoestiek is het ook als alle leerlingen binnen zijn nooit te rumoerig. Ik vind het een vooruitgang dat we vanuit de docentenkamer in de aula kunnen kijken."Schoolleider:"Ik ben enorm enthousiast over ons mooie nieuwe gebouw. Alle afdelingen zijn heel herkenbaar aan hun eigen frisse kleuren. De inrichting is modern en functioneel. Bijzonder is de indeling met multifunctionele lokalen, de aparte vleugels waar de beroepsgerichte vakken gegeven worden en waar de theorielokalen omheen liggen. Wat mij echter het meest aanspreekt is het hart van de school, de aula die op de eerste etage ligt. Door de prachtige grote ramen aan beide zijden van deze ruimte is er sprake van een unieke lichtinval."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Veel vooroverleg met de docenten die in het gebouw hun vak moeten uitoefenen. Welke wensen hebben zij en in hoeverre kunnen we daaraan tegemoet komen. Daarin is uiteraard meegenomen dat de school toekomstproof moet zijn, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ICT en de daarmee samenhangende logistiek.Goede communicatie en zeer korte lijnen met de architect en aannemer om duidelijk te maken wat een school voor de komende twintig jaar nodig heeft. We hebben overgedragen hoe wij over onderwijs denken en in welk gebouw onze leerlingpopulatie het beste uit zichzelf kan halen. Niet alleen de architect, ook alle andere betrokkenen bij de bouw raakten enthousiast over de plannen en de uitvoering ervan. Tijdens het bouwproces hielden we korte lijnen met de uitvoerder en bleven meedenken en zoeken naar verbeteringen en oplossingen bij voorkomende problemen. We zijn er in geslaagd om de aandacht voor leerlingen en onderwijs gezamenlijk te vertalen naar het stapelen van stenen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Zeer tevreden
functionaliteit voor gebruikers uitstraling in de wijk Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Na een gewenningsperiode zijn de gebruikers zeer tevreden.
Thermisch comfort Na wat opstartproblemen zijn de gebruikers nu tevreden.
Visueel comfort Open en transparant gebouw dat als zeer prettig wordt ervaren.
Akoestisch comfort Vanaf het begin zeer tevreden, mede door gebruikte materialen.
Materialisatie Gebruikte materialen zorgen voor meerwaarde en een schitterende uitstraling.
Energieprestatie Door toepassing van moderne en zuinige installaties als ventilatie met warmteterugwinning en HR-ketels , in combinatie met HR++-glas en buitenzonwering, is de energieprestatie goed. Koeling is alleen daar aanwezig, waar anders de temperaturen door bezonning en interne warmtelast te hoog oplopen.
ICT Zowel bedraad gedeelte als draadloos functioneert naar tevredenheid.
Flexibiliteit Sommige scheidingswanden hebben bewust geen e&w voorzieningen, zodat lokalen naar behoefte groter en kleiner kunnen worden gemaakt.
Uitbreidbaarheid Zie flexibiliteit. We willen graag een kleine, veilige school zijn, uitbreidbaarheid is niet van toepassing wel interne flexibiliteit.
Toegankelijkheid We hebben een aparte bezoekersingang die ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk is. De leerlingen komen in de school via een luie trap aan de achterzijde van de school. We hebben een lift die slechts door daartoe bevoegden - leveranciers, gehandicapten, rolstoelgebruikers - gebruikt mag worden.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zie flexibiliteit. Daarnaast wordt het sportgedeelte na schooltijd gedeeld met derden.
Exploitatiekosten Door een gunstige verhouding van bruto vloeroppervlak en gebruiksoppervlak in relatie tot de bezetting, de goede energieprestaties en de lage onderhoudskosten, blijven de exploitatiekosten beperkt.
functionaliteit voor gebruikers uitstraling in de wijk Gebruikers ervaren ligging t.o.v. de zon en gebruik van kunstwerk, loop/zit trap, en open lichte kantine als zeer positief.