Projectgegevens

Opdrachtgever Onderwijs Groep Tilburg
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 435/600
BVO (nieuwbouw/verbouw) 6225/-
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2010
Datum bouwkundige oplevering 13-07-2012
Ingebruikname project 13-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC 0,79 (GPR van gemiddeld 8,4)

Bouwpartners

Architectenbureau Bo.2 architectuur en stedenbouw, Tilburg
Overige ontwerpers en adviseurs Nelissen ingenieursbureau b.v., EindhovenRaadgevend Ingenieursburo Van Nunen b.v., RosmalenStichting Roges, Berkel-Enschot
Aannemer(s) Goldewijk, Doetinchem

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 9.723.145,00
Type aanvullend bedrag Inventaris
Bedrag 1.435.134,00
Aangewend voor Inventaris
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Onderwijsvisie vertaaldIntersectoraal VMBO, kleinschaligheid en veilige leer- en werkomgeving.Dat waren de kernwoorden die aan de basis lagen van het schoolwerkplan van het Reeshof College. De gemeente Tilburg had als aanvullende wens dat de sportzalen buiten schooltijden beschikbaar zouden zijn voor de bewoners van de wijk. Iedereen die in het Reeshof College komt zal de vertaling van deze kernbegrippen in het gebouw ervaren. Kenmerk van intersectoraal onderwijs is, dat leerlingen zich breed kunnen oriënteren op de sectoren technologie, commercie en dienstverlening. De praktijkruimtes bieden door hun situering rond de vide op de begane grond de mogelijkheid tot sectorale oriëntatie terwijl zij duidelijk in het gebouw en met elkaar verweven zijn.De school is gebouwd in vier lagen en voor 600 leerlingen. De entree en de hal van de school zijn op de eerste verdieping in het hart van de school geplaatst om loopafstanden te minimaliseren. De lokalen voor de verschillende leergebieden liggen bij elkaar en op iedere etage zijn groepsgebieden gecreëerd waar kleinere groepen leerlingen een plek vinden om te ontspannen en te leren. In het gebouw is een hoge mate van transparantie gecreëerd. Doordat nagenoeg overal, gebruikers van het gebouw elkaar kunnen zien en weten dat zij gezien kunnen worden is een natuurlijke vorm van transparantie ontstaan die een open sfeer garandeert. Toekomst(bestendig)De school is zo gebouwd dat interne verbouwingen in de toekomst eenvoudig te realiseren zijn. De constructie staat los van de binnenwanden en de leidingen liggen als een ring door het gebouw, meestal boven het plafond in de gang. Omdat ook overal daglicht komt is de toekomstige indeling vrij. De patio’s zouden in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot extra instructieruimten.VerbondenheidHet praktijkonderwijs ligt aan de straat. Zo zijn de sectoren zichtbaar én toegankelijk voor de buurt. Wijkbewoners kunnen bij het werkplein techniek bijvoorbeeld hun fiets laten repareren.Door de kleedruimtes en sportzalen op een volledig afsluitbare verdieping te situeren is het mogelijk dit compartiment in te zetten voor avond- en weekendgebruik door derden. De inzet is dat dit met name gebruikt zal worden voor wijkbewoners.ProcesTijd speelde een belangrijke rol. De school was nieuw en de leerlingen zaten in noodlokalen, dus de termijn waarbinnen het gebouw moest worden opgeleverd was kort: van programma van eisen tot oplevering in 26 maanden! Het vraag- en realisatietraject zijn daarom in elkaar geschoven. De procesvorm, design&build, maakte dit mede mogelijk. Er is gewerkt met een integraal ontwerpteam dat het vraagpakket opstelde en toezicht hield op de kwaliteit van het werk van de aannemer. Al voor de architectenselectie is een externe procesmanager aangesteld om de stuurgroep te versterken. In december 2010 ontstond een extra uitdaging door de budgetkorting van 6,5% die de VNG oplegde. Het vraagpakket was toen al klaar. Door een duidelijke demarcatie van verantwoordelijkheden bleek ook deze vaste prijs werkbaar. Er is aanbesteed op kwaliteit. Aan het vraagpakket was een voorkeurslijst van mogelijke (op)pluspunten toegevoegd. Het is gelukt ook deze punten te realiseren. De school voldoet aan frisse scholen klasse B en is voorzien van een WKO-installatie.Al was de tijdsdruk hoog, toch is het personeel voortdurend erg betrokken geweest, beginnend bij het maken van het pve en het eerste schetsontwerp door de architect. Later hebben ze ook nog inspraak gehad op het voorlopig ontwerp, het interieurontwerp en de inrichting. De architect maakt mooie gebouwen, maar hij heeft de onderwijzers zijn nodig om er een echt onderwijsgebouw van te maken. De betrokkenheid van docenten en leerlingen in het ontwerpproces vertaalt zich in gebruiksgemak en enthousiasme.

Gebruikerservaringen

Leerling:Het is een fantastisch mooi gebouw en ook wel strak. We kunnen elkaar overal in het gebouw zien, en dus de docenten ook (ahum!). De bruggen in het gebouw kunnen niet draaien als bij Harry Potter, maar zijn heel gaaf.Mooi om hier te mogen leren!Docent:Het is een eer om hier te mogen werken. Het gebouw voldoet aan alle eisen van het onderwijs van vandaag. De strakke uitstraling biedt rust aan de leerlingen. De transparante keuze is bijzonder prettig. Een gebouw waar je als leerling, en ook als medewerker, écht' gezien kunt worden.Directeur:Een gebouw waar we onze onderwijsvisie in neer kunnen zetten; ontdekken, recht doen aan diversiteit, van en voor de wijk, kleinschalig, ondernemend, transparant, praktijkgericht werken aan beroepsbeeld en beroepshouding en zeer gastvrij.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Vorm met elkaar, opdrachtgever / architect / uitvoerder, één team. Sla de handen in elkaar en denk in mogelijkheden. Binnen het onderwijs is 'vernieuwing' in het verleden, heden en ook in de toekomst een continue draaiend proces. Het eerst denken over het 'ideale' onderwijs en vervolgens denken over de vormgeving en de inhoud van het schoolgebouw is een groot voordeel geweest bij de totstandkoming van dit prachtige pand. Kom met de verantwoordelijke groep mensen vaak bij elkaar, betrek medewerkers bij dit proces en probeer de input van de leerlingen erin mee te nemen.Het Reeshof College is méér dan een schoolgebouw geworden......!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Neutraal
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Een gezonde en comfortabele omgeving is zeer belangrijk.
Thermisch comfort Een gezonde en comfortabele omgeving is zeer belangrijk.
Visueel comfort De transparantie werkt positief op leerlingen en personeel. Het vele licht is erg prettig.
Akoestisch comfort De sportzalen moeten op dit punt worden aangepast. Er wordt momenteel aan een passende oplossing gewerkt.
Materialisatie De school is makkelijk te onderhouden en oogt fris en licht. De gouden gevel maakt het gebouw markant.
Energieprestatie Energieverbruik reduceren is gunstig in de exploitatie en een duurzaam gebouw draagt bij aan het imago van de school.
ICT Overal in de school is WiFi.
Flexibiliteit De sectoren zijn vrij indeelbaar. Het praktijkonderwijs kan zich zodoende mee ontwikkelen met de praktijk buiten de deur.
Uitbreidbaarheid Het aantal leerlingen waarop het gebouw is ontworpen, moet nog worden bereikt.
Toegankelijkheid De toegang tot de school en fietsenstalling is goed te controleren. De aansluiting op het schoolplein en de aula maken de binnenkomst leuk.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) De werkpleinen en aula zijn echt multifunctioneel. De compartimentering van de eerste verdieping, met alle sportvoorzieningen, maakt avondgebruik door wijkbewoners mogelijk.
Exploitatiekosten De school is enkele maanden in gebruik. De verwachtingen moeten nog worden waargemaakt.
- -