Projectgegevens

Opdrachtgever Ymere
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 650/850
BVO (nieuwbouw/verbouw) 7963/0
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7485
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 500
Overige activiteiten Buurtcentrum
Medegebruikers van het gebouw Welzijnswerk DE SCHOOR.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 01-07-2010
Ingebruikname project 01-09-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,834

Bouwpartners

Architectenbureau kraaijvanger, Rotterdam (architect dhr. H. Goverde)
Overige ontwerpers en adviseurs constructies - van Rossum, Maarsseninstallaties - Hiensch Engeneering, Badhoevedorpbouwfysica - Cauberg Huygen, Amsterdam
Aannemer(s) bouwkundig - Noordersluis, Lelystadinstallaties - (via Noordersluis) Hollander techniek

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 10.996.042
Type aanvullend bedrag door Almeerse Scholen groep
Bedrag 400.000
Aangewend voor extra voorzieningen in het theater zoals licht-en geluidsinstallatie, brug en trap
Type aanvullend bedrag door Gemeente Almere
Bedrag 40.000
Aangewend voor extra tribune op het schoolplein ivm theaterfunctie en relatie met de buurt
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 11.436.042

Motivatie

Credo van de school: DE SCHOOL ALS THEATERBEDRIJF.Het Arte College is een school voor voorgezet onderwijs met de richtingen VMBO-KBL en TL, Havo en Vwo.Het Arte College een compact gebouw, goed gematerialiseerd. Er is rekening gehouden bij de materiaalkeuze met toekomstige exploitatie. Speciale aandacht voor akoestiek is er met name in het theater en in de leerdomeinen.Te onderscheiden functies in de school zijn:Leerdomeinen rond vakgroepen / vakkenclusters: Werkwijze is eigentijds onderwijs met veel aandacht voor de ontwikkeling van het individu, de talenten van leerlingen en samenwerking.Leer-oefenbedrijven: VMBO afdelingen vormgegeven als leer-werkplaatsen/ ateliers.Specials: Muziek en studio's ,dans/drama, beeldend atelier, laboratoriums.Thema theater als rode draad door het gehele schoolprogramma. De onderwijsvisie is goed vertaald in het ruimtelijk ontwerp. Alle leer-oefenbedrijven, specials en leerdomeinen liggen rondom een centraal gelegen aula, tevens het theater van de school. Vanuit vrijwel alle omliggende ruimten is er zicht op het theater via smalle vensters. Daarnaast is er in de school veel aandacht besteed aan zichtlijnen d.m.v. plaatsing van vensters en glazen deuren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de beleving van het gebouw en aan het pedagogisch klimaat. Verbondenheid door openheid. Het theater centraal gelegen in de school is hoogwaardig ingericht op het gebied van licht-en geluid en heeft verwisselbare podia en tribunes. Het theater is het HART van de school.Professionele keuken te gebruiken door buurtcentrum en door de school b.v. bij voorstellingen maar ook als oefenplaats.Het buurtcentrum heeft een steeds duidelijkere functie in de wijk . Overdag wordt deze functie gebruikt door leerlingen van de school. Programmatisch zijn er afspraken gemaakt tussen de school en De Schoor. 's Avonds doet het buurtcentrum dienst als jongerencentrum. Door het buurtcentrum wordt ook gebruik gemaakt van ruimtes in de school zoals het theater, studio's en andere specials. Al deze factoren zorgen voor verbinding tussen school en buurt.Het schoolplein heeft een prachtige tribune functie. Dit is een theaterplaats voor de school maar ook voor de buurt. Daarnaast richten leer- en oefenplaatsen zich als een etalage naar de wijk. Men kan zien wat er in de school gebeurt; welke activiteiten er plaatsvinden.Het onderwijskundig concept is door de school i.s.m. M3V ontwikkeld en heeft als uitgangspunt gediend voor het programma van eisen. Bestuur/ school heeft als volwaardige partner gefunctioneerd binnen het gehele ontwerp- en bouwproces. Door een intensieve en constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen is er een prachtig en goed functionerend schoolgebouw gerealiseerd .

Gebruikerservaringen

leerling:‘Het theater is super vet.’docent:‘Het ruime hoge theater is fantastisch en ook als werkruimte.'schoolleider:‘s Avonds straalt het gebouw je tegemoet.’

Leerpunten opdrachtgeverschap

De afstemming tussen de opdrachtgever in dit geval Ymere Ontwikkeling, de gemeente Almere, als turnkey afnemer en de Almeerse Scholen Groep (ASG), als uiteindelijke gebruiker is zo nu en dan een uitdaging gebleken. De uiteindelijke gebruiker ASG schoof in een later stadium van het ontwikkelingstraject aan, terwijl de contracten Ymere - Gemeente op dat moment al vast lagen. Het in opdracht gegeven aannemers-meerwerk als gevolg van (terechte) latere wensen van de ASG is daarom substantieel.Als tip kan ik meegeven om de uiteindelijke gebruiker goed te betrekken bij het tot standkomen van het Programma van Eisen. -Ymere-Ontwikkel met de school en het Bestuur een onderwijsconcept met duidelijke uitgangspunten. Ontwikkel vervolgens samen met de school en het Bestuur een Programma van Eisen. Zorg dat de school/het Bestuur van meet af aan betrokken is bij het ontwerp- en totale bouwproces. Hierdoor kunnen m.n. de onderwijskundige uitgangspunten worden verankerd en worden gewaarborgd.Daarnaast is de ervaring dat bij een constructieve samenwerking zoals hier bij het Arte College, efficiënter kan worden gewerkt door kortere lijnen gedurende het proces. Het is noodzakelijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van communicatie met alle betrokken partijen. Bouwen van een school doe je niet alle dagen. Ook een school bouwen, moet mensen verbinden. -gebruiker-

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Neutraal Neutraal
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Theaterfunctie Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort Op een mooie en goede wijze opgenomen in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor Almere Poort
Akoestisch comfort M.n. in het theater d.m.v. 18 km. essenhout een schitterende akoestiek
Materialisatie Onderhoudsvriendelijk en kleurrijk. Aandacht voor detail en afwerking
Energieprestatie -
ICT Door de gehele school WIFI en tevens een vast netwerk t.b.v. Apple omgeving.in werkplaatsen
Flexibiliteit Heel hoog. vooral in de leerdomeinen maar ook in de werkplaatsen door formaat en multidisciplinaire installatie-voorzieningen.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Dubbelfunctie van meerdere ruimtes door school en door buurtcentrum 7 dagen p/w.
Exploitatiekosten -
Theaterfunctie Theaterfunctie is het kloppend hart van de school. M.n de functionele schakeling met de omliggende werk/oefenplaatsen. Daarnaast de uitgebreide licht-en geluidsinstallatie ook als oefenplaats voor leerlingen.