Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting De Waarden
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 148 / 180
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1184 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 902
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 282
Overige activiteiten Kinderdagverblijf/ Peuterspeelzaal/ Buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw BSO Eksternest/ Kinderdagverblijf Bellabling

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 01-04-2010
Ingebruikname project 25-06-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC = 0,819

Bouwpartners

Architectenbureau MARKT 38 architectuur | bouwmanagement, Brieltjenspolder 28a, Made
Overige ontwerpers en adviseurs planontwikkeling:Woningstichting Goed Wonen, Nieuwstraat 27, 4926 AW Lage Zwaluweadviseur constructie:R2 constructieadviesbureau, st. Ignatiusstraat 261, 4817 KK Bredaadviseur installaties:Technisch adviesbureau Wiercx, Sandoel 41, 4941 DV Raamsdonksveer
Aannemer(s) Breda Bouw, Postbus 59, 4847 ZH Teteringen.Ansems loodgieters en verwarmingsbedrijf, Groenendijk 2a, 4926 RG Lage Zwaluwe

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs bouwkosten € 1.260.000,- excl. BTW
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten bouwkosten € 1.260.000,- excl. BTW

Motivatie

Onderwijsvisie naar gebouw:Op de school wordt adaptief onderwijs gegeven. Deze vorm van onderwijs vraagt om een diversiteit van ruimten. Enerzijds groepsruimten voor 25 kinderen, anderzijds werkplekken en een buiten de groepsruimten en een multifunctioneel inzetbare centrale ruimte.Drager van het plan is de grote kap. Door alle functies rondom een centrale ruimte te situeren ontstaat een compact gebouw. Het hellende dak en de hoogte over twee bouwlagen in de centrale ruimte geeft het plan een extra ruimtelijke kwaliteit. Daklichten en hoog geplaatste kozijnen voorzien deze ruimte van daglicht en versterken het gevoel van ruimtelijkheid.Hier is gekozen voor een concept met meerdere entrees naar verschillende gebruikersgroepen. Per 2 lokalen is een eigen entreeportaal, toiletgroep en garderoberuimte gemaakt. Hierdoor is de centrale ruimte een rustige omgeving met weinig ‘verkeersbewegingen’. Deze ruimte is daardoor maximaal bruikbaar als onderwijsruimte. Verschillende werkplekken en hoeken in deze ruimte maken een flexibel gebruik mogelijk. Toekomstbestendigheid:De kap is de drager van het plan. De invulling/ indeling is voor het grootste deel gerealiseerd met verwijderbare wanden. Dit maakt een andere indeling in de toekomst mogelijk. Daarnaast is voor het gebouw de mogelijkheid voor multifunctioneel gebruik uitgangspunt geweest. Dit komt tot uiting in koppelbaarheid van ruimten. De speelzaal kan d.m.v. een panelenwand worden gekoppeld met de centrale ruimte. Hierdoor kunnen grote schoolactiviteiten georganiseerd worden, maar ook buurtactiviteiten. Tussen 2 lokalen is een werkplek gerealiseerd die middels vouwwanden de 2 lokalen tot één ruimte kunnen koppelen.Het gebouw is bijzonder duurzaam uitgevoerd. Een ventilatieinstallatie volgens het frisse scholenconcept en vloerverwarming in combinatie met warmtepompinstallatie maken dat er in de zomer koeling mogelijk is.Een optimaal binnenklimaat is hierdoor gegarandeerd.Verbondenheid:De school maakt onderdeel uit van het plan 'de Langstraat'. Dit voor de leefbaarheid van Hooge Zwaluwe belangrijke project omvat de volgende functies:- basisschool ‘de Schittering’ - kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Bellabling- buitenschoolse opvang Eksternest- 8 appartementen voor stichting Prisma- 5 appartementen voor stichting Surplus- 14 appartementen voor Goed Wonen Prisma en Surplus- 2 steunpunten waarvan één ook voor dorpsgerichte activiteiten- een buurtsupermarkt- een multifunctioneel semi-openbaar buitenterrein voor kinderen en ouderen, gericht op ontmoeting.Het buitenterrein wordt zowel door de schooljeugd als door de ouderen gebruikt. Naast schoolpleinen en diverse speeltoestellen vinden we hier trimtoestellen voor ouderen en een jeu de boules baan.Meervoudig ruimtegebruik is hier volledig waargemaakt.Proces:De gemeente heeft de regie voor ontwikkeling van het project 'de langstraat' in handen gegeven van woningstichting Goed Wonen. Achteraf is dat niet de meest ideale situatie gebleken, bij bepaalde opleverproblemen werd er toch een beetje naar elkaar gewezen.

Gebruikerservaringen

niet ingevuld

Leerpunten opdrachtgeverschap

Architect: "De gemeente was hier maar zijdelings bij betrokken als opdrachtgever van de school. Woningstichting Goed Wonen was de trekker van dit project. Wij werkten als architect in opdracht van Goed Wonen.Wij en ik denk met name Goed Wonen miste in de periode van planvorming een corporatieve houding van de gemeente. Het gemeenschappelijke doel om een zo belangrijke voorziening voor een dorp als Hooge Zwaluwe te realiseren zou door alle betrokken partijen breed gedragen moeten worden.Illustratief voor een goede houding was de corporatieve houding van omwonenden. Ondanks de grote ingreep in dit gebied is er door bewoners geen bezwaarschrift tegen het gewijzigde bestemmingsplan ingediend."

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Niet tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -