Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Drimmelen
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 341 / 380
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2137 m2 / 0
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1000 m2 (alleen nieuwbouw)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 976 m2
Overige activiteiten Bibliotheek Theek 5 - Thebe jeugdgezondheidszorg - Kindercentra de Roef
Medegebruikers van het gebouw Bibliotheek Theek 5 - Thebe jeugdgezondheidszorg - Kindercentra de Roef

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 23-12-2011
Ingebruikname project 01-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Deze is niet berekend. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van de bestaande school 'het Rietland' Een EP eis was er dus niet.

Bouwpartners

Architectenbureau MARKT 38 architectuur | bouwmanagement, Brieltjenspolder 28a, 4921 PJ Made
Overige ontwerpers en adviseurs adviseur constructie:Goudstikker - de Vries, Postbus 211, 2600 AA Delft.adviseur installaties:WHR installatieadviseurs, Postbus 9305, 4801 LH Bredaadviseur akoestiek:Tritium Advies BV, Gulberg 35, 5674 TE Nuenen
Aannemer(s) Welling Wierikx, Breda inmiddels overgenomen door de Kok Bouwgroep, Postbus 5742, 4801 EC Breda.

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.428.520,-
Type aanvullend bedrag Subsidie OCW stimulering aanpassing huisvesting brede scholen
Bedrag € 500.000,- (maakt onderdeel uit van investeringsbudget)
Aangewend voor bouw brede school
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 3.428.520,-

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:Voorafgaand aan het ontwerp heeft ICS adviseurs in samenwerking met gemeente en gebruikers een visie ontwikkeld betreffende de nieuwbouw. Op het moment dat het ontwerp startte was de samenstelling van de gebruikersgroep gewijzigd. De in de visie verwoorde sfeerbeelden zijn voor MARKT 38 architectuur wel leidraad geweest voor het ontwerp. Uitgangspunt in het huisvestingsconcept is dat gebruikers hun eigen identiteit behouden maar dat multifunctionaliteit zoveel mogelijk wordt nagestreefd.Het project betreft een uitbreiding van 2100 m2 aan de bestaande school ‘het Rietland’.Samen met het ‘Rietland’ vormt de nieuwbouw brede school ‘De Schoof’. Hierin zijn de volgende organisaties gehuisvest:- RK basisschool Willibrordus- Protestants Christelijke basisschool ‘het Rietland’- de Bibliotheek Theek 5- jeugdgezondheidszorg Thebe- kinderdagverblijf ‘de Roef’ - peuterspeelzaal- buitenschoolse opvang De Schoof maakt deel uit van het nieuwe ‘centrumplan’ voor Lage Zwaluwe, onderdeel van de nieuwe wijk Havenlande en vormt het verbindende element tussen het bestaande dorp en de nieuwe uitbreiding.De hoofdentree van het gebouw ligt aan het nieuwe nog te maken dorpsplein waar diverse dorpsactiviteiten zoals o.a. de weekmarkt worden georganiseerd. Mede door de bibliotheek en jeugdgezondheidszorg heeft de brede school een belangrijke maatschappelijke functie voor Lage Zwaluwe.Door de compacte bouwlocatie is één school op de verdieping gehuisvest. Er is daarom grote aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de verdieping en de relatie met de begane grond. Er is voorzien in 2 brede trappen en een vide, waardoor er op verschillende plekken visueel contact is tussen de 2 bouwlagen.Toekomstbestendigheid:Binnenwanden zijn voor het merendeel niet dragend. Dit maakt gemakkelijke aanpassingen in de toekomst mogelijk.Het gebouw is voorzien in meerdere duurzame installaties. De basis voor een gezond binnenklimaat is een gebalanceerde ventilatie-installatie, waarbij lucht centraal in verblijfsruimten wordt ingeblazen en ook wordt afgezogen. De installatie is gemaakt volgens het zogenaamde ‘frisse scholen concept’. Voor comfortverhoging is de begane grond voorzien van vloerverwarming.Verbondenheid:De Bibliotheek, Jeugdgezondheidszorg, Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal zijn grenzend aan elkaar gehuisvest op de begane grond.De bibliotheek, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de scholen maken gebruik van elkaars ruimten en/of de gemeenschappelijke speelzalen. Deze centraal gelegen speelzalen kunnen middels een panelenwand tot één ruimte worden gemaakt. Dit vergroot het multifunctionele karakter, en laat ook dorpsactiviteiten toe. Eén speelzaal krijgt een semi permanent podium Dit podium kan bijvoorbeeld ook dienst doen als voorleesplek voor de bibliotheek. Naast de reguliere lesruimten voor de scholen is voorzien in diverse nevenruimten en werkplekken buiten de groepsruimten.Tussen 2 lokalen zijn extra werkruimten gesitueerd die middels vouwwanden kunnen worden toegevoegd aan het ene of aan het andere lokaal. Door beide vouwwanden open te zetten worden beide lokalen met elkaar verbonden waardoor samenwerking mogelijk is. Daarbij krijgt Willibrordus op de verdieping een brede centrale gangruimte die voor een groot deel gebruikt gaat worden voor onderwijsactiviteiten.Ook is voorzien in een groot, deels overdekt, dakterras voor buitenactiviteiten op de verdieping.Proces:Bepalend voor het proces was het korte tijdstraject waarbinnen de school gerealiseerd moest zijn. Een jaar bouwvoorbereiding en een jaar bouwtijd. Omdat alle betrokkenen zich hier van bewust waren werden beslissingen snel genomen. Dit had dus een efficiënt proces tot gevolg. Dit mede door de corporatieve en meedenkende houding van de aannemer.

Gebruikerservaringen

Prettig gebouw; verwarming / mechanische ventilatie / inrichting / gebruik ruimten /bereikbaarheid. Volop mogelijkheden voor samenwerking met de verschillende participanten. Uit het maandelijkse gebruikersoverleg blijkt de verregaande samenwerking ook al. Tevens is de gemeenschappelijke ruimte ook echt bedoeld voor alle participanten.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Leerervaring:Probeer het aantal partijen in het proces tot een minimum te beperken. Gebleken is dat de aangestelde bouwmanager met name tijdens het uitvoeringstraject weinig tot geen toegevoegde waarde heeft gehad. Veel directievoeringstaken zijn omwille van de snelheid door de architect en door de gemeente zelf uitgevoerd.Vanwege een overheidssubsidie moest het gebouw op tijd klaar zijn, dat was in de praktijk weliswaar haalbaar, maar erg hard werken en leverde toch wat extra stress op richting de deadline.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort goed
Akoestisch comfort goed - geen problemen
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid Is rekening mee gehouden
Toegankelijkheid Via vier ingangen te bereiken
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Is heel goed mogelijk
Exploitatiekosten Om alles goed te regelen moeten nogal wat contracten worden afgesloten
- -