Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Veghel (opdrachtgever) / SKIPOV (schoolbestuur)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie Gemeente Veghel/schoolbestuur SKIP OV

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 151 (op basis van teldatum 1-10-2012) / 185
BVO (nieuwbouw/verbouw) 141 / 1.602
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.743
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 3.858
Overige activiteiten dorpshuis met uitleenpunt voor bibliotheek, pinautomaat, gymzaal, kinderopvang gecombineerd peuterspeelzaal (1 groep) en buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw Stichting Dorpshuis Zijtaart (beheert tevens gymzaal), Rabobank, Stichting Peuterspeelzalen Veghel c.q. peuterspeelzaal "Pompeltje" en kinderopvang/buitenschoolse opvang SKS "de Plu"

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 13-07-2011
Ingebruikname project 18-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) niet van toepassing i.v.m. herbestemming monument

Bouwpartners

Architectenbureau Leenders Architecten te Veghel
Overige ontwerpers en adviseurs Deerns Nederland BV, vestiging Eindhoven (adviseur technische installaties)Goudstikker-de Vries te 's-Hertogenbosch (adviseur constructie)DGMR Bouw BV te 's-Hertogenbosch (adviseur bouwfysica)HEVO BV te 's-Hertogenbosch (projectmanagement tot aan besteksfase)PRC-Zuid (thans Arcadis) te Eindhoven (adviseur Programma van Eisen, bouwkundige schouw en variantenstudie)Nebest Bouwadvies te Katwijk (bouwbegeleiding)
Aannemer(s) Wijnen Bouw te Someren (bouwkundig aannemer)Van Dijnsen Installatiewerken te Breda (E-installateur)Immens Installatietechniek te Sint- Michielsgestel (W-installateur)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 9.678.134,34 (incl. BTW) voor het gehele project (kosten school kunnen niet apart in beeld gebracht worden)

Motivatie

Het Hart van Zijtaart Het klooster in Zijtaart ligt midden in het dorp en is samen met de kerk en de pastorie gelegen aan een driehoekig dorpsplein. Het klooster maakte altijd onderdeel uit van het dorpsleven, mensen waren er werkzaam, gingen er naar de mis. Toen de zusters vertrokken dreigde sloop. De gemeente Veghel had het idee om het klooster voor Zijtaart te behouden en het een nieuwe functie te geven in het hart van de Zijtaartse gemeenschap. Onze opgave was om het gesloten gebouw te openen en om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie met het dorpshuis, de basisschool, sportzaal, peuterspeelzaal, pinauto¬maat, servicepunt en enkele woningen. Het inpassen van een dergelijk complex programma in een monumentaal kloostergebouw vergt een integrale benadering van de opgave door de ontwerpende partijen. Een bestaand gebouw biedt mogelijkheden maar ook beperkingen en verrassingen. Vanaf de eerste fase van het project hebben wij in samenwerking met de verschillende adviseurs het bestaande gebouw zo compleet mogelijk in beeld gebracht. Met name de schoolfunctie binnen MFA Klooster Zijtaart vraagt om een flexibele indeling met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs en aantallen leerlingen. Dit hebben wij uitgewerkt door de bestaande constructie van dragende gangwanden te vervangen door een kolommen en balkenstructuur. Hierbinnen zijn lichte scheidingswanden aangebracht die in de toekomst verwijderd of verplaatst kunnen worden.De Dorpspatio De oude voordeur van het klooster wordt opengezet en leidt naar een ‘dorpspatio’, die het hart van Zijtaart genoemd kan worden. Vanuit deze patio worden de verschillende functies ontsloten. De school bevindt zich in de rechtervleugel van het oude klooster. Het dorpshuis heeft de ontmoetingsruimte in de linkervleugel. De oude U-vorm van het klooster wordt aan de tuinkant afgeslo¬ten door de ruimten die door de beide hoofdgebruikers gebruikt worden. Deze nieuwbouw opent zich naar de oude kloostertuin die een openbare speel- en wandelfunctie krijgt.Dorpshuis ‘de Korenmolen’ De hoofdruimten van het dorpshuis bevinden zich in de linkervleugel van het oude klooster en in de nieuwbouw. Door tactisch toepassen van schuifwanden kunnen er veel combinaties van ruimten worden gemaakt. Zo kan er bij feestelijke gelegenheden (carnaval) een grote zaal gecreëerd worden door de evenementenzaal en de sportzaal samen te trekken. De sportzaal wordt indirect van daglicht voorzien via geperforeerde lamellen komt getemperd daglicht binnen. Op ooghoogte is de gevel volledig te sluiten. Basisschool Edith SteinDe onderbouw en de PSZ bevinden zich op de begane grond. Beiden hebben ze een directe relatie met het speellokaal en de omsloten buitenspeelruimte. De gangruimte is tegelijk een speelstraat voor de kleinsten. De klaslokalen zijn te combineren door schuifwanden. De gangruimte van de bovenbouw wordt ingezet om zelfstandig en in groepjes te kunnen werken zoals de gewoonte is in het Daltononderwijs. Door de schuifwanden tussen de klaslokalen zijn veel combinaties van ruimten mogelijkDe prachtige kapel is het kloppend hart van de school. De kapel is vrijwel geheel behouden door het de functie van aula te geven. Door de podiumtrap worden de onder- en bovenbouw verbonden en komen ze hier samen. In en rondom de aula zijn de ‘ateliers’ gevestigd. Het priesterkoor functioneert hierbij als ‘toneel’. Het multimedia-atelier bevindt zich op de zangzolder. Het creatieve atelier heeft een directe relatie met de kapel door een balkon. De bovenbouw van de school bevindt zich op de verdieping. De kleedlokalen zijn op deze bouwlaag gesitueerd in een oude vleugel bij de nieuwbouw. Er is veel aandacht besteed aan ventilatie en energiebesparing. Door het toepassen van warmte terugwinning en CO2-meters wordt het energieverbruik van deze installatie beperkt. Deze insteek heeft de provincie doen besluiten om het klooster Zijtaart te gebruiken als pilotproject in het kader van “frisse scholen”.

Gebruikerservaringen

Leerkracht:Ik werk met veel plezier in dit mooie schoolgebouw. Ik ervaar de rust, die hier in vroegere tijden ook geheerst zal hebben. Een unieke werkplek, die elke bezoeker ver (be)wondert die we hier ontvangen. Leerling:Het is een luxe school. Ik vind het de mooiste school ter wereld en dat is zeker heel fijn. De klaslokalen zijn ruim. Ik zal er verdwalen als ik de weg niet wist. We hebben een grote kapel met een fijne tribune. Ik vind het een fijne school, de fijnste die er is!

Leerpunten opdrachtgeverschap

Wees zorgvuldig in de keuze en de begeleiding van en het toezicht op de aannemers. Maar ben dat ook in de keuze van het bedrijf dat je dit toezicht laat uitvoeren.Zorg voor continuïteit qua bezetting in de gremia (projectteam, bouwteam), die beslissingen ten aanzien van het realisatieproces nemen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -