Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1300 / 1150
BVO (nieuwbouw/verbouw) 8200 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 01-10-2011
Ingebruikname project 01-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Siebren Baars, Huldegaryp, architect en esthetische vormgeving
Overige ontwerpers en adviseurs Architectenbureau 37b uit Heeze, ontwerp, detailontwerp en materialisatieICS Adviseurs uit Amsterdam, bouwprocesmanagementVrijDesign uit Rotterdam, interieurarchitectArchitecten aan de Maas uit Rotterdam, ontwerp inventarisTechnion uit Heerenveen, technisch adviseurEromes uit Wijchen, ontwerp en realisatie inventarisS+B, ontwerp en realisatie practicumruimten
Aannemer(s) De Kok uit Bergen op Zoom, bouwImtech uit Breda, installaties W en E

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 10.650.000 euro
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag 361.000 euro
Aangewend voor kwaliteitsverhoging materialisatie, schoolvision-lichtinstallatie
Type aanvullend bedrag aanvullende vergoeding gemeente Roosendaal
Bedrag 1.750.000 euro
Aangewend voor locatiegebonden kosten: dove gevel en explosieveilig glas i.v.m. nabijheid rijksweg A58, luchtbehandelingsinstallatie i.v.m.fijnstofproblematiek (met warmteterugwinning), deel van het gebouw op poten i.v.m. sociale veiligheid
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 12.893.000 euro, incl historische plankosten van de gemeente Roosendaal ad 176.000

Motivatie

In 2003 ontstonden in Roosendaal de eerste plannen voor nieuwbouw voor het JTC. Binnen de school is tegelijkertijd een proces opgestart dat leidde tot een nieuwe onderwijsvisie. Die lag klaar toen in 2005 het ontwerpproces van de school startte.Het JTC is een bewuste éénpitter. Een school met als kenmerken vriendelijkheid, respect, korte lijntjes tussen tussen leerlingen en medewerkers en directie. Het JTC-onderwijsconcept heeft als centrale waarden zelfstandigheid ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Het gebouw is systematisch uit dat concept ontworpen.Gevleugelde uitspraak: 'Als je hufterproof bouwt, zeg je tegen leerlingen: jullie zijn hufters. Als je een mooie school aan hen geeft, geef je hen vertrouwen en dat vormt hen.'De school is bijzonder mooi vormgegeven, de uitgangspunten zijn met groot oog voor details consequent doorgevoerd. Zowel het ontwerp van het gebouw als de kleurstelling als het interieur is ontworpen met participatie van medewerkers en leerlingen. Aan onze medewerkers en leerlingen is een mooie en inspirerende leeromgeving toevertrouwd.Gevleugelde uitspraak: 'wij maken een uniek mooie school op een unieke locatie, we maken een inspirerende en uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen, en daarvoor gaan we met zijn allen met al onze inzet'.Door de bijzonder locatie (pal aan de A58 met fijnstofproblematiek en geluidsoverlast) is de route van politieke besluitvorming, vaststellen bestemmingsplan en ontwerpproces van het gebouw vrijwel geïntegreerd geweest en erg ingewikkeld geworden. Veel adviseurs en veel belangengroeperingen, veel politieke en juridische commotie, intensieve betrokkenheid van de gemeente Roosendaal en veel vergaderen gedurende een lange reeks van jaren. De bouwheer namens SOVOR, de rector van het JTC, heeft in die jaren steeds gestuurd op enthousiasme voor het unieke project en daarmee hebben de betrokken partijen de kwaliteit in ontwerp, materialisatie, uitvoering en inrichting bijzonder hoog gehouden. Bij de materialisatie is uitgegaan van cradle-to-cradle en flexibiliteit. Als de gemeente Roosendaal over 30 jaar een seniorengebouw nodig heeft, is dit gebouw eenvoudig geschikt te maken .... Er is uitgebreid geïnvesteerd in schoon binnenklimaat, sociale en verkeersveiligheid, zuinig omgaan met energie.Het gebouw wordt buiten schooluren intensief gebruikt door partners van de school: Jeugdtheater Hofplein organiseert in de weekenden voor honderden leerlingen lessen drama en toneel; schaakvereniging De Pion (met de grootste jeugdafdeling van schakend Nederland!) gebruikt de locatie voor de clubavonden voor de jeugd en voor veel van hun toernooien; op meer incidentele basis zijn er veel gasten die inmiddels de locatie hebben gevonden: de aula is enkele malen try-out-locatie geweest voor de Roosendaalse operavereniging; er zijn conferenties geweest van o.a. het plaatselijke ziekenhuis, en nog veel meer.Voor meer informatie over het gebouw, zie www.jtcnieuwbouw.nl

Gebruikerservaringen

Docent: 'Het is wonderlijk hoe snel iedereen zich hier thuis is gaan voelen. De leerlingen zijn opvallend rustiger dan in het vorige gebouw.'Leerling: 'Het is een mooie school, met veel kleuren. De leerpleinen zijn vooral mooi. Maar ik vind de aula wel wat aan de kleine kant.'Schoolleider: 'De school past als een jas. Natuurlijk zijn we nog met allerlei aanpassingen bezig en ontwikkelt het gebouw zich verder. Maar het eigenlijk vanaf dag 1 onze eigen nieuwe thuis geweest.'Voor meer informatie over het gebouw, zie www.jtcnieuwbouw.nl

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het succes van het traject van ontwerp en uitvoering is ongetwijfeld voor een groot deel te danken geweest aan het vaste voornemen van elke partij om de eigen bijdrage aan de kwaliteit van het project te leveren. In zowel de stuurgroep als de projectgroep was de school de bindende partij, die met respect voor ieders eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden met enthousiasme en visie alle partijen voortdurend bij de centrale waarden van het project hield.Er waren veel partijen en veel adviseurs betrokken. Dat maakte de coördinatie soms erg lastig en in enkele gevallen de besluitvorming ook wel eens traag. Maar uiteindelijk heeft het wel tot kwaliteit geleid De kosten in de lange voorbereiding zijn in de uitvoeringsfase terugverdiend, de school is ruim binnen het gecalculeerde budget uitgevoerd.De intensieve en constructieve samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur was voor dit project essentieel. Natuurlijk waren er problemen, en soms waren die behoorlijk groot: de politieke besluitvorming rond de locatie en het bouwbudget, de politieke en juridische zaken rondom het bestemmingsplan, het verwerking van enkele forse tegenslagen in het bouwproces. Maar ze werden gepresenteerd en ervaren als gezamenlijke problemen en ze werden gezamenlijk aangepakt. Partijen bleven daarbij elkaar ondersteunen. Dit is absoluut zichtbaar geworden in de hoge kwaliteit/prijs-verhouding.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Niet tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Niet belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Neutraal
(sociale) veiligheid, i.v.m. locatie Heel belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Zeer hoge ontwerpeisen (800ppm CO2 voor binnenruimten) - die zijn ook grotendeels gehaald.
Thermisch comfort Luchtverwarming met als bijverwarming vloerverwarming.
Visueel comfort Prachtig ontwerp zowel in het gebouw als in de inrichting, zeer gevarieerde zichtlijnen, mooie uitdagende kleurstellingen, veel opvallende detailleringen, sjieke uitstraling (u moet bijvoorbeeld de krantenwand en de toiletgroepen zeker bekijken!)
Akoestisch comfort Zeer goede akoestische plafonds compenseren de verder harde materialisatie ruimschoots. Niet-rechthoekige uitvoering van klaslokalen ondersteunt de goede akoestiek in leslokalen.
Materialisatie De wethouder noemt het gebouw: een parel in de stad. Binnen en buiten een moderne, frisse en tegelijk degelijke uitstraling. Prachtig (en ingewikkeld!) metselwerk, dominant glazen front van drie verdiepingen hoog. Veel aandacht voor praktische uitvoeringsdetails die bijvoorbeeld schoonmaakkosten laag houden.
Energieprestatie Ventilatie wordt per ruimte gestuurd door registratie van aanwezigheid en CO2-gehalte. Verlichting wordt per ruimte gestuurd door registratie van aanwezigheid en per rij op intensiteit van zonlicht. DE luchtbehandelingsinstallatie werkt met warmteterugwinning.
ICT Digitale borden in alle lokalen en ruim 200 werkstations zijn aangesloten met glasvezel en Cat-6 bekalbeling (door de nabijheid van de Commando-kazerne met sterke radiozender is draadloos geen uitvoerbaar alternatief). Er zijn laptopkarren met routers en enkele lokale wifi-netwerken.
Flexibiliteit Eén rij dragende kolommen door het hele gebouw heen maakt de binnenruimte volkomen flexibel. Er is veel gebruik gemaakt van Maars Metaline systeemwanden (uniek voor een school). Variatie in afmetingen en het gebruik van schuifwanden maken inzet van ruimten flexibel.
Uitbreidbaarheid Eén vleugel staat op poten, met de mogelijkheid daaronder nog ruimte te creëren. Gezien het kleine terreinoppervlak is verdere uitbreiding niet voor de hand liggend.
Toegankelijkheid Toegangswegen zijn verbeterd: deels gescheiden fietspaden, veilige oversteekplekken voor fietsers, verkeerslichtinstallatie op het kruispunt voor de deur, parkeergelegenheid direct naast het gebouw. Door de inrichting van de locatie is er heel weinig overlast voor de aangrenzende wijk. Uiteraard is het gebouw geheel toegankelijk en bruikbaar voor rolstoelen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Er is intensief weekendgebruik door Jeugdtheater Hofplein; avondgebruik en toernooien in de vakanties door Schaakvereniging De Pion, zeer regelmatige verhuur van ruimten aan ondernemers, instellingen in de regio, try-outs van een Roosendaals opera-gezelschap.
Exploitatiekosten Door het ontwerp is de school goed en met relatief weinig inzet schoon te houden: geen verwarmingsradiatoren, hoge kwaliteit vloerbedekking, geen vensterbanken.
(sociale) veiligheid, i.v.m. locatie Sociale veiligheid is vergroot door een deel van het gebouw op poten te zetten waardoor er vanaf wegen meer zicht is op wat er op het terrein gebeurt.Om veiligheid vanaf de nabije Rijskweg te borgen, zijn gevels doof uitgevoerd en is explosiebestendig glas gebruikt.