Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Veghel (opdrachtgever) / SKIPOV (schoolbestuur)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 199 (op basis van teldatum 1-10-2012) / 230
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.410 m² / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.410 (10 groepen)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 540
Overige activiteiten kinderopvang (3 groepen) / buitenschoolse opvang (1 groep), peuterspeelzaalwerk (1 groep) en consultatiebureau
Medegebruikers van het gebouw Estro Kinderopvang c.q. kinderdagverblijf/bso "Bambino", Stg. Peuterspeel- zalen Veghel c.q. peuterspeelzaal "'t Uilenestje", Consultatiebureau GGD Hart voor Brabant

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 15-07-2010
Ingebruikname project 21-07-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,965

Bouwpartners

Architectenbureau Frencken Scholl Architecten te Maastricht
Overige ontwerpers en adviseurs Palte BV te Valkenburg a/d Geul (constructeur)Curvers Raadgevende Ingenieurs (installatie-adviseur)PRC-Zuid te Eindhoven (opstellen ruimtelijk-functioneel PvE, begeleiding architectenselectie en ondersteuning/advisering bij VO-, DO- en besteksfase)BBC Bouwmanagement (toezicht tijdens de bouw)
Aannemer(s) Bouwbedrijf van Deelen te Veenendaal (bouwkundig aannemer)Van Dijnsen Installatiewerken te Breda (E-installateur)Bevers Installatietechniek te Nistelrode (W-installateur)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs niet relevant, omdat gemeente niet met normlijn, maar met offertelijn werkt!!
Type aanvullend bedrag inbreng gebruikers (o.a. via exploitatievoordeel)
Bedrag € 84.490,00
Aangewend voor duurzaamheid (warmtepomp)
Type aanvullend bedrag inbreng gebruikers
Bedrag € 26.310,79
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag aanvullende wensen inrichting in- en extern
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 3.481.737,43 (incl. BTW) voor het gehele MFG (school is niet apart in beeld gebracht)

Motivatie

Het ontwerp van het multifunctioneel gebouw (MFG) "de Trommel", waar basisschool "Maria" onderdeel van uit maakt, is afkomstig van architectenbureau FrenckenScholl uit Maastricht. Dat bureau heeft zich met name laten leiden door het dorpse karakter van de kern Erp en is er in geslaagd om met een aansprekend ontwerp voor de dag te komen. De architecten zijn met een ontwerp gekomen dat paste bij Erp, dat aansloot bij het dorpse karakter. In dat kader moest het dus allemaal niet te strak en rechthoekig zijn. FrenckenScholl heeft met dit gebouw een gevoel van thuiskomen willen creëren en is daarin ook geslaagd. Er is daarom gekozen voor schuine kappen en voor landschap dat over het gebouw heen komt, als een knipoog naar het omliggende gebied.’ Er is terdege rekening gehouden met het feit dat het gebouw vooral door kinderen gebruikt gaat worden. Zo is gekozen voor een duidelijke routing middels felle kleuren en zijn er maar liefst drie entrees, die elk vier klaslokalen bedienen. Omdat het moeilijk is om een ontwerp tastbaar te maken voor de toekomstige gebruikers, is een maquette gemaakt en zijn 3D-filmpjes vertoond: de gebruikers zijn als het ware meegenomen in de gedachtewereld van de ontwerpers. Het is belangrijk, dat gebruikers de bezieling van het gebouw (moeten) voelen, geprikkeld worden om er te gaan werken. Samenwerking is in dat kader essentieel. ‘We hadden een heel fijn team om mee te werken. Iedereen was heel doelgericht bezig geweest: we hebben er met z’n allen een heel mooi gebouw van gemaakt’, aldus één van de architecten.Ook door de gebruikers wordt de kracht van de onderlinge samenwerking geroemd. Jan van den Akker, directeur van een kinderopvangorganisatie verwoordde het als volgt: ‘Dit was de eerste plek waar de partijen elkaar al in een zo vroeg stadium gevonden hadden. Dat is de belangrijkste innovatie.’ Wat Van den Akker betreft past het multifunctioneel gebouw in De Bolst helemaal in de visie van zijn bedrijf. ‘Wij zoeken overal samenwerking met scholen, in een soort van verbrede school. Daar kun je in gezamenlijkheid een aanbod creëren, waardoor het mogelijk wordt om arrangementen te bieden.’ In MFG "de Trommel", is een ideaalplaatje ontstaan, waarbij alle gebruikers hun steentje bijdragen aan zowel de opgroeilijn, de educatielijn als de vrijetijdslijn van de kinderen. De kinderopvang in het nieuwe gebouw bestaat uit drie groepen, met in totaal zo’n 35 plaatsen voor kinderen van nul tot vier jaar. Daarnaast is er een groep buitenschoolse opvang, in een ruimte die zowel dienst doet als wachtkamer voor het consultatiebureau als ‘huiskamer’ voor de buitenschoolse opvang. Deze uitgesproken ambitie van verregaande samenwerking hebben de architecten vertaald in een doorlopende binnenstraat waaraan alle functies gekoppeld zitten. De kinderen kunnen over deze straat, uitgevoerd als een zebrapad, het hele gebouw overzien en ontdekken. Dit wordt nog eens versterkt door het kunstwerk dat door het gebouw heen is ontworpen. Alles staat in teken van ontdekking, samenwerking en samenleven. De ambitie van de gebruikers is met het ontwerp van dit gebouw tot leven gekomen!Wat betreft de toekomstbestendigheid kan nog opgemerkt worden, dat flexibiliteit het sleutelwoord is geweest bij het ontwerp. Doordat het gebouw beschikt over 'flexibele wanden' en meerdere ingangen, is het goed mogelijk om functiewijziging c.q. verandering in gebruik mogelijk te maken. Mocht in de toekomst het leerlingenaantal teruglopen, dan is het vrij eenvoudig om aan een (leegstaand) deel van de school een andere bestemming c.q. functie toe te kennen, zonder dat dit het gebruik van de rest van het gebouw aantast.

Gebruikerservaringen

Leerkracht:Ons nieuwe gebouw is een explosie van licht. Komende vanuit een oud, intensief gebruikt gebouw, is dit gebouw een verademing. Het ruime kleurgebruik en de open opzet, geven een nieuwe dimensie aan ons lesgeven. Ook het zich in de andere groepen geeft een gevoel van eenheid. Een fijne werkplek!Leerling:Wij vinden onze school goed voor het milieu, wat krap bij de kapstokken, niet zo mooi van buiten, wel mooi van binnen, een fijn trapveldje op een mooie speelplaats, we kunnen spelen met alle kinderen, samen werken op de leerpleinen en dingen vieren op de tribune. Een heel kleurrijke school!Directie.De openheid, de transparantie van het gebouw past bij het onderwijs en de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. Door indeling, kleur en vormgeving zijn afzonderlijke ruimten en toepassingen duidelijk en vormen toch een geheel. Rust, overzicht en gebruiksvriendelijkheid maken het een goed geheel voor de verschillende disciplines.

Leerpunten opdrachtgeverschap

We hebben in het realisatieproces weinig problemen gekend en het proces is tot ieders tevredenheid goed verlopen.Tijdens het gehele bouwproces is er op een uitermate constructieve wijze tussen alle betrokken partijen samengewerkt, zowel in de projectgroep als ook in het bouwteam, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot dit bijzonder fraaie gebouw. Natuurlijk zijn er in de loop van het proces kwesties geweest waarover verschil van mening bestond, maar deze zijn altijd in goed onderling overleg opgelost. Kenmerkend voor het gehele proces is toch wel de open en informele sfeer, waarin deze nieuwbouw tot stand is gekomen. Maar ook de betrokkenheid van een ieder kan als succesfactor genoemd worden.De tip die we willen meegeven: "Wees zorgvuldig in de keuze en de begeleiding van en het toezicht op de aannemers. Maar ben dat ook in de keuze van het bedrijf dat je dit toezicht laat uitvoeren".

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -