Projectgegevens

Opdrachtgever bestuur Stanislascollege
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1500 / 1500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 7800 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7000
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 800
Overige activiteiten theatervoorziening
Medegebruikers van het gebouw culturele instellingen Pijnacker e.o; gemeente Pijnacker-Nootdorp

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 25-11-2010
Ingebruikname project 22-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) energie zuinig, verwarming laagtemperatuur met restwarmte van nabijgelegen tuinbouwkassen.

Bouwpartners

Architectenbureau Voets architectuur en Stedenbouw Delft
Overige ontwerpers en adviseurs constructie: Smit Westerman Goudabouwfysica: Peutz Zoetermeer
Aannemer(s) Giesbers Rotterdam

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 6.838.000
Type aanvullend bedrag theater
Bedrag 200.000
Aangewend voor theatervoorzieningen, toneel, kleedruimte en repeteerruimte
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 10.257.000 incl btw

Motivatie

Wie scholen bouwt ontwerpt herinneringen.Het Stanislas College in Pijnacker is een nieuwe school, ontstaan uit een fusie, gebouwd in een gebied waar veel is verdwenen in korte tijd.Juist hier moeten de ingrediënten worden aangebracht om dat verhaal, dat straks uit die herinneringen wordt opgebouwd, kleur te geven. Dit gebouw ,met zijn weerbarstige stenen “bastions” die verbonden worden door een licht, kleurrijk en transparant volume, wordt straks het decor van al die herinneringen.Het heeft alles in zich voor een goed verhaal, het omhelst je als je binnenkomt, maar er is ook conflict. Van die ruwe stenen bekleding in terra cotta kleuren tegenover die gladde kleurrijke gevels van die verbinding.De ordening van de ramen van de stenen blokken, als noten van een compositie, tegenover de schijnbare toevalligheid van de diagonalen in de glazen gevels.Het bijt en wringt, het schuurt en het is hoekig en laat zich niet snel veroveren, maar er is als geheel een harmonie gevonden die vooral in de details zichtbaar wordt. Die complexiteit van al die tegenstellingen geeft voedsel aan het oorspronkelijk uitgangspunt van de Jezuïet die de wereld op een kritische manier wil doorgronden.Ook hiermee refereert het gebouw aan de geschiedenis van het Stanislas college.Het is de architect Ton Voets gelukt, met al die contrasten, nu al meerdere lagen in het verhaal aan te brengen.Het gebouw zou je kunnen zeggen is daarmee ook een afspiegeling van hemzelf geworden. Eigenwijs, flamboyant, vol karakter en verhalen.Verhalen die over vele jaren bij alle leerlingen gevoed zullen worden door die vele details die het gebouw nu al laat zien.

Gebruikerservaringen

Leerling: alle plekken waar je je kan terugtrekken om te chillen.Leerling: al het gekleurde licht maakt me vanzelf vrolijk. Docent: het gebouw is geschikt voor meer dan alleen lesgeven.

Leerpunten opdrachtgeverschap

De school was gehuisvest in een gebouw waar al diverse uitbreidingen aan waren toegevoegd. Ook was er geen mogelijkheid om VWO onderwijs te geven in de locatie Pijnacker. Al deze leerlingen kwamen naar Delft. Om een betere verdeling van leerlingen over de regio te krijgen was nieuwbouw gewenst. In een later stadium is in een convenant met de gemeente Pijnacker afgesproken in dit gebouw een toneelvoorziening aan te brengen voor de diverse culturele verenigingen in Pijnacker. Het Stanislascollege maakt zich sterk voor een energiearm gebouw. Dit ontwerp cq. gebouw is een van de energie zuinigste gebouwen in de provincie. Na de oplevering is er gebruik gemaakt van de restwarmte van de nabijgelegen tuinbouwkassen. Ook is met het oog op de toekomst in een mogelijke uitbreiding voorzien, met een capaciteit voor ongeveer 500 leerlingen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit er is een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast wat heel erg goed werkt.
Thermisch comfort door de vloerverwarming in de lokalen is er een aangename warmte.
Visueel comfort alle klasruimten kijken uit op binnenhoven en weilanden.
Akoestisch comfort voor het muzieklokaal is een 'doos in een doos' constructie toegepast. er is geen overlast naar de andere lokalen.
Materialisatie het gebouw is een herkenbaar icoon in de omgeving geworden.
Energieprestatie het gebouw is zeer energiezuinig.
ICT alle ICT voorzieningen zijn geïntegreerd.
Flexibiliteit alle ruimte zijn door dragende gevels voor 100% flexibel en opnieuw in te delen. Er zijn geen dragende elementen, behalve de gevel.
Uitbreidbaarheid er is in een uitbreiding voorzien
Toegankelijkheid alle ruimten zijn met rolstoelen toegankelijk (1 liften)
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) het centrale deel van de school wordt verhuurd voor culturele instellingen uit Pijnacker
Exploitatiekosten de exploitatiekosten zijn lager dan het gereserveerde budget.
- -