Projectgegevens

Opdrachtgever bestuur Stanislascollege
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1500 / 1500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2000 / 1600
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3600
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 01-11-2011
Ingebruikname project 01-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) energie neutraal

Bouwpartners

Architectenbureau Voets architectuur en Stedenbouw Delft
Overige ontwerpers en adviseurs constructie: Smit Westerman Goudabouwfysica: Santbergen Den Haag
Aannemer(s) DURA Vermeer bouw Heyma Rotterdam

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 3.950.000
Type aanvullend bedrag energievoorzieningen
Bedrag 50.000
Aangewend voor PV cellen op dak
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 4.000.000

Motivatie

De architect is al vele decennia betrokken bij de verbeteringen en bouwprojecten van onze school. De school dateert uit 1952 met een uitbreiding uit 1975. In de loop van de tijd hebben wij d architect gevraagd een helder gebouw te ontwikkelen met een nadruk op de verkeersstromen in de school en aansluitend op het onderwijsprogramma. Op de locatie is bijna geen mogelijkheid om de groei van de leerlingen op te vangen maar de architect is toch geslaagd om een substantieel deel aan de school toe te voegen. Er was gevraagd om extra examenruimten en ruimten voor vaklokalen. Door het gebouw op de grens van het perceel te plaatsen is een openbare ontmoetingsruimte gecreëerd wat een verrijking is voor het onderwijs van het Stanislascollege. Door ook nog het glazen dak dicht te leggen met gekleurde glasplaten is een sereen maar tevens aangenaam ontmoetingsplein ontstaan voor overblijven en toneel uitvoeringen. Vanuit alle vier verdiepingen is er door de vide zicht op de bestaande klassen en entree. De school heeft met deze laatste nieuwbouw zijn maximum bereikt en is er geen behoefte aan verdere uitbreiding. Wel is de flexibiliteit zo groot, alle lokalen kunnen worden gedeeld of samengevoegd, dat er in de toekomst bij wijzigende onderwijsconcepten nog steeds goed gebruik kan worden gemaakt van deze uitbreiding. De uitbreiding is energie neutraal gebouwd, en dit is een uitdrukkelijke wens geweest van de schooldirectie. Door een opstelling voor de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt hoe op zonnige dagen energie wordt gegenereerd. De school huist in de avonduren een volksuniversiteit en wordt permanent door sociale en culture partners uit Delft gebruikt. Dat kan werkelijk van alles zijn. De inrichting is met zorg ontworpen. We hebben dezelfde elementen gebruikt als bij onze eerder nieuwbouw in Pijnacker, ook ontworpen door architect Voets. Het gebruik van zitjes aan glaspuien en het ontwerp van de binnentuin geven een voorbeeldige overgang van binnen naar buiten.

Gebruikerservaringen

Leerling: Ik heb het gevoel dat ik de mensen wil toespreken vanaf de Bühne.Leerling: het is prettig om met mijn vriendinnen te kletsen of huiswerk te maken. Docent: het blijft een feest om in het atrium al het gekleurde licht te zien.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Met de architect hebben we al vier tot vijf bouwprojecten achter de rug. Voor deze bouw is in Pijnacker een geheel nieuwe VO school gebouwd onder architectuur van Voets. We hebben in Pijnacker veel geleerd wat we in dit project hebben vorm gegeven. Er was een permanent overleg structuur met directie, gebruikers en leerlingen. Ook zijn er twee vaste leden van het schoolteam tijdens ontwerp en de bouw toegevoegd als constante partners in het proces.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit er is een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast wat heel erg goed werkt.
Thermisch comfort door de vloerverwarming in de lokalen is er een aangename warmte.
Visueel comfort door het plaatsen van een glazen geluidsisolatiescherm kunnen de ramen gewoon worden geopend.
Akoestisch comfort voor het muzieklokaal is een 'doos in een doos' constructie toegepast. er is geen overlast naar de andere lokalen.
Materialisatie het gebouw sluit goed aan bij de bestaande bouw uit de jaren 50.
Energieprestatie het gebouw is energieneutraal (elektra)
ICT alle ICT voorzieningen zijn geïntegreerd.
Flexibiliteit per 2 lokalen kunnen de lokalen naar behoeven worden uitgebreid.
Uitbreidbaarheid er is geen mogelijk uitbreiding. Locatie is vol gebouwd.
Toegankelijkheid alle ruimten zijn met rolstoelen toegankelijk (2 liften)
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) de eerste drie verdiepingen zijn theorie en vak lokalen. de bovenste verdieping is voor examens en wordt door verschillende partijen buiten de examenperiode gebruikt. door het grote formaat zijn ze voor uiteenlopende doelen geschikt.
Exploitatiekosten de exploitatiekosten zijn lager dan het gereserveerde budget.
- -