Projectgegevens

Opdrachtgever bestuur Mendelcollege
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1700 / 1700
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1800 / 1200
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3000
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 06-11-2008
Ingebruikname project 14-02-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) n.v.t.

Bouwpartners

Architectenbureau Voets architectuur en Stedenbouw Delft
Overige ontwerpers en adviseurs constructie: Pieters Bouwtechniek Haarlembouwfysica: Ingenieursbureau Deerns Rijswijk
Aannemer(s) Smits Bouwbedrijf Beverwijk

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 2.900.000
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 4.060.000

Motivatie

Binnen de school is de onderlinge betrokkenheid en sociale samenhang van leerlingen en leerkrachten een van de pijlers van het onderwijsconcept. Door de uitbreiding van de centrale hal is er een pleinachtige ontmoetingsruimte ontstaan voor overleg, praten en socialiseren. Aan dit centrale plein liggen de mediatheek, bibliotheek, de stafruimten, overblijfruimten, receptie enz. door zijn grote glaspartijen wordt de befaamde Mendeltuin een onderdeel van de binnenruimte en geeft een gevoel van grote vrijheid. De architect is er goed in geslaagd van dit plein een echt plein te maken met een overvloed aan natuurlijk daglicht en vele plekken waar je kunt gaan zitten. De verschillende verdiepingshoogtes en het verrassende lichtinval maken van dit plein het hele jaar rond een perfecte ontmoetingsplaats. Ook in de avonduren is door het spannende kunstlicht (verstopt langs de gevelopeningen) deze plek een aangename verblijfsplaats. Verder is er door de architect op een vloeiende manier een verbinding gemaakt met het bestaande gebouw uit 1972. Zo is de nieuwbouw herkenbaar geworden maar blijft een duidelijk onderdeel van de bestaande school en zijn structuur. In de planuitwerkingen is er al rekening gehouden met en toekomstige uitbreiding met vak- en theorielokalen. Deze uitbreiding sluit aan op het westelijk deel van de nieuwbouw, en kan op deze wijze met 1500 m2 worden uitgebreid. Aan de noordzijde is de nieuwbouw al op de uiterste terreingrens gebouwd. De school, deze uitbreiding worden in de avonduren regelmatig verhuurd aan sociale en culturele instellingen uit Haarlem. Er wordt gebruik gemaakt van het theater voor toneel en muziek uitvoeringen en van de aula cq. hal voor informatieavonden en onderwijsdoeleinden. De inrichting is verzorgd door een interieurarchitect die in overleg met de architect de inrichting heeft bepaald. Uitgangspunt dat de inrichting een wezenlijk onderdeel dient te vormen met de architectonisch gebruikte beeldtaal.

Gebruikerservaringen

Leerling: Ik denk steeds dat ik buiten zit, zo open is het om me heen.Leerling: het is cool om hier met mijn vriendinnen lekker te chillen. Docent: de drempelloze manier om contact te leggen met onze leerlingen vind ik een verdienste van het gebouw.

Leerpunten opdrachtgeverschap

We hebben als school besloten het hele proces van de bouw zelf te begeleiden en geen externe begeleiding aan te trekken. De architect, Voets Architectuur en Stedenbouw uit Delft, is reeds 20 jaar betrokken bij alle ontwerpen van de school. Verder is er een langdurige samenwerking met de aannemer Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk, die ook zorgt draagt voor het onderhoud van het gebouw. Deze twee bekende bouwpartners maken het proces van ontwerp en bouw een soepel en aangenaam proces. Tijdens het proces is de voortgang en het ontwerp door externen beoordeeld. Er is door de directie van de school in samenspraak met architect en afgevaardigde van het schoolbestuur een zeer intensief contact geweest. Alle deelfases zijn gepresenteerd aan de onderwijskrachten en bediscussieerd op haalbaarheid en functionaliteit. In dit opzicht is het proces probleemloos verlopen en zijn er geen echte leermomenten geweest.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Neutraal
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit gebalanceerd systeem
Thermisch comfort vloerverwarming
Visueel comfort goed zicht op omringende Mendeltuin.
Akoestisch comfort geen nagalm
Materialisatie fris en onderhoud vriendelijk
Energieprestatie n.v.t.
ICT leidinggoot en weggewerkt boven verlaagd plafond. Experiment met WiFi.
Flexibiliteit geen opmerkingen
Uitbreidbaarheid plan is voorbereidt op uitbreidingen.
Toegankelijkheid drempelloos en toegankelijk voor mindervaliden.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) centrale hal ruimte wordt diverse activiteiten gebruikt.
Exploitatiekosten budget neutraal
- -