Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Adelante Onderwijs
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 80 / 100
BVO (nieuwbouw/verbouw) - / 1755 m2
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1339
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 416
Overige activiteiten algemene vergaderkamers en verhuurkantoren
Medegebruikers van het gebouw Revalidatiecentrum en Hogeschool Utrecht

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 17-08-2011
Ingebruikname project 01-09-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) niet van toepassing

Bouwpartners

Architectenbureau Widdershoven Architecten bv Kerkrade
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) Bouwbedrijf Coppes bv ValkenburgLambrix Electrotechniek ValkenburgInstallatiebedrijf Linckens Valkenburg - Berg en Terblijt

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 975.800- incl. BTW
Type aanvullend bedrag Inbreng Adelante Zorggroep
Bedrag € 320.000 incl. BTW
Aangewend voor Vergaderkamers en verhuurkantoren
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 1.295.800,- incl. BTW

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:Mytylschool Adelante was gehuisvest in één gebouw. Hierin was de school voor alle leerlingen van 4 t/m 18 jaar.Samen met gemeente Valkenburg is een herstructureringsplan voor de (ver)nieuwbouw van de mytylschool opgesteld. Uitgangspunt hierin is o.a. om het voortgezet onderwijs een eigen identiteit te geven door dit te huisvesten in een apart staand gebouw, waardoor de leerlingen hiervan ook daadwerkelijk het gevoel krijgen naar een andere school te gaan.Op het terrein van Adelante lag een voormalige werkplaats voor aangepaste arbeid. Dit gebouw is verbouwd voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hiertoe is rekening gehouden met het specifieke gebruik van dit gebouw door leerlingen met een beperking. Maatvoeringen van gangen en deuropeningen zijn hierop afgestemd. Ook is binnen dit gebouw ruimte gemaakt voor een verzorgingsruimte en een rustruimte. Alles is erop gericht om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Binnen het VSO zijn er 2 stromen, te weten theorie en praktijk. Binnen de theoriestroom wordt veel aandacht geschonken aan het leren omgaan met PC's en de mogelijkheden hiervan. Centraal in het gebouw ligt een leerplein dat tevens dienst doet als ontmoetingsruimte en presentatieruimte.Het doorlopen van een stage bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk. Omdat de leerlingen van het Adelante College moeilijk aan zo'n stageplaats kunnen komen, is er binnen het gebouw ruimte gereserveerd voor het doorlopen van een "administratieve" stage. Deze kan betrekking hebben op een receptiefunctie, een administratieve functie, een reisbureau, etc. Daarnaast is in het gebouw een keuken opgenomen die zowel voor eigen gebruik als voor service aan derden is bedoeld. De leerlingen verzorgen hier 1x per week een lunch voor de bewoners van het in de buurt gelegen verzorgingshuis Vroenhof.

Gebruikerservaringen

"Het is een genot om hier te mogen leren en werken"Personeel en ouders ervaren het werken/leren in deze omgeving als prettig. De kleuren zijn licht, vrolijk en speels en tevens is het gebouw voor iedereen toegankelijk."Adelante college werd opeens een gewone school"Om voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs een apart gebouw te creëren met een eigen identiteit en naam voelen de leerlingen zich meer thuis. Eindelijk valt de naam Mytylschool af van hun carrière."De kleuren van de kluisjes weerspiegelen de leerlingen" De diversiteit van kleuren staat gelijk aan de diversiteit van jongeren die hier onderwijs volgen. Ondanks deze diversiteit is het toch een mooi geheel.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Zorg voor een goede relatie met de gemeente. Dat is een randvoorwaarde om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken. Denk vooraf goed na over het programma van eisen. Beperk je daarbij niet tot de huidige situatie, maar probeer vooruit te denken. Het gebouw moet immers lang mee. Extern advies kan daarbij zeer welkom zijn om de blinde vlekken in te kleuren. Denk ook aan praktische zaken: wat wil je in welke ruimte gaan doen en wat is daarvoor nodig?Denk vooral in mogelijkheden en laat je in eerste instantie niet beperken door de onmogelijkheden. Zorg voor een goede architect die jouw wensen kan vertalen in een ruimtelijke visie.Laat het programma van eisen tot stand komen door het vanuit verschillende invalshoeken te benaderen: leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, technische mensen.Strak budgetbeheer is noodzakelijk. Bewaak je kosten goed, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Niet tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Neutraal
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Heel belangrijk Niet tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
realiseren eigen Belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit lucht wordt als droog ervaren; er zijn verschillende klachten gesignaleerd
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT ICT inrichting nog niet optimaal; er wordt project ontwikkeld tot het werken met Ipads, wat voor deze leerlingen ideaal is. De hiervoor benodigde Wifi is reeds gerealiseerd.
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) het leerplein biedt verschillende mogelijkheden en heeft een frisse, professionele uitstraling
Exploitatiekosten -
realiseren eigen Het is gelukt om de school voor het speciaal voortgezet onderwijs (het Adelante College) een eigen identiteit te geven, waardoor leerlingen het gevoel hebben naar een "normale" school voor voortgezet onderwijs te gaan.