Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven | Veldvest Wereldwijs
Onderwijssoort primair onderwijs
Project verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 128 leerlingen / 6 klassige school
BVO (nieuwbouw/verbouw) 0 / 1.225
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.125
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 100
Overige activiteiten Peuterspeelzaalwerk, kinder- en buitenschoolse opvang.
Medegebruikers van het gebouw Veldvest Wereldwijs (basisschool St. Jan Baptist) en Nummereen (Peuterspeelzaalwerk, kinder- en buitenschoolse opvang).

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009/2010
Datum bouwkundige oplevering 25-06-2012
Ingebruikname project 24-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Architecten En|En, Eindhoven
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) BMV B.V., Veldhoven

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs Gemeente € 310.000,- (incl BTW) => € 261.000,- (excl. BTW)
Type aanvullend bedrag Subsidie IDOP
Bedrag € 240.000,- (incl BTW) => € 202.000,- (excl. BTW)
Aangewend voor Uitbreiding ontmoetings-, buurt- en dorpfunctie gebouw; opslagruimte lokale verenigingen.
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage Veldvest Wereldwijs
Bedrag € 210.000,- (incl BTW) => € 176.000,- (excl. BTW)
Aangewend voor Aanvullende renovatie gebouw.
Type aanvullend bedrag -
Bedrag € 760.000,- (incl BTW) => € 639.000,- (excl. BTW)
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwBasisschool St. Jan Baptist is een Brede School. Een Brede School houdt een verbreding van het onderwijs in met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept. Het is een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Een dagarrangement is een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Een programma van elkaar opvolgende diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen, waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. Primair onderwijs vormt het hart van het netwerk. Door de verbouwing van de Baptist wordt het gebouw klaargemaakt voor deze ‘verbreding’. Dit resulteert direct in de toevoeging van een extra partner in het gebouw. Op langere termijn is het gebouw meer flexibel om zo een netwerk van kindactiviteiten mogelijk te maken.Naast bovenstaand was het schoolgebouw zeer verouderd en niet meer geschikt voor huidige nieuwe onderwijsmethodes waar individuele begeleiding (en in groepen samenwerken) centraal staat. Tijdens de verbouwing zijn losse individuele werkplekken gecreëerd die flexibel gebruikt kunnen worden. ToekomstbestedingheidDoor het integreren van kinderopvang in het gebouw ontstaat er een doorgroeimogelijkheid van kinderen 0-12 wat de binding van kinderen en betrokkenheid van de ouders aan de school vergroot. Naast deze organisatorische aanpassing is het gebouw fysiek ook weer klaargemaakt voor de toekomst met behoudt van historisch karakter. Zo zijn alle klaslokalen na de verbouwing fris en voldoen ze aan de eisen voor Frisse Scholen B. Groot onderhoud is uitgevoerd, akoestische maatregelen zijn uitgevoerd. Al met al, het gebouw kan er weer jaren tegen aan! VerbondenheidDoor de verbouwing zit kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en de school onder 1 dak. Dit zorgt voor een grote verbondenheid tussen beide partijen. In overleg wordt gezocht naar mogelijke samenwerkingsprojecten. Hopelijk vergroot de aanwezigheid van de extra kinderpartij voor een natuurlijke doorloop binnen het gebouw waarbij kinderen|baby's vanaf een zeer jonge leeftijd (0 jaar!) het gebouw weten te vinden. Na de verbouwing biedt de school ruimtes aan verenigingen en bewoners. Door de inrichting van de oude kelders als bergruimte kan het lokale verenigingsleven nabij de activiteiten opslaan. Dit vergroot de verbondenheid gebouw - wijk. De locale gemeenschap weet het gebouw zo sneller en gemakkelijker te vinden! Door de school is het naastliggende evenemententerrein met een energiepunt gefaciliteerd. Omdat nu ook verenigingen en bewoners de weg naar het gebouw in het weekend weten te vinden is de sociale controle vergroot. ProcesVroeg in het traject is gestart met de projectgroep bestaande uit (toekomstige) gebruikers en de gemeente. Nadat de uitgangspunten bekend waren is meteen gezocht naar een architect zodat deze snel in de proces betrokken kon worden. Samen met de architect is een wensenlijst opgesteld. Hierna is de architect gaan tekenen. Uiteraard vond tijdens het tekenproces nauwe afstemming plaats over vragen die tijdens het proces aan het licht kwamen. De architect kreeg in zijn opdracht mee dat de St. Jan Baptist een Frisse School moest worden. In het kader van de IDOP subsidie werd gelijktijdig de dorpskern, en daarmee ook de schoolomgeving "opgefrist". Belangrijke programmapunten hieruit voor de school e.o. waren:- Een goede integratie van de voor- en tussenschoolse opvang in de huidige basisschool (goede gebruiksstructuur)- Bergruimte voor de buurt (oplossing: kelder)- Verkeersveiligheid bij het halen en brengen. (oplossing: creatie voordeur)Bovenstaand is in het proces van de verbouwing meegenomen.Allen zijn wij zeer tevreden over het eindresultaat en als u zelf komt kijken zult u zien hoe bijzonder het gebouw is!!

Gebruikerservaringen

"De geluidsoverlast van de bestaande houten verdiepingsvloer is opgelost! Een verademing...""Door de verbouwing is het gebouw geschikt gemaakt voor modern onderwijs en heeft het toch het karakter van een echte dorpsschool behouden..." "De toevoeging van kinderopvang en buitenschoolse opvang aan het gebouw vergroot de aantrekkingskracht van de school, waardoor de leefbaarheid en het bestaansrecht van de school in deze kleine kern verder wordt vergroot..."

Leerpunten opdrachtgeverschap

De eerste, en misschien wel belangrijkste tip is goed luisteren naar de gebruikers. Opzoek gaan naar een intensieve samenwerking om zo tot een goede afstemming te komen. Neem de tijd om gebruikers mee te nemen in de technische bouwwereld zodat iedereen weet waar over gepraat wordt en wat consequenties van keuzes kunnen zijn. Het is belangrijk om oplossingsgericht samen te werken. Tijdens de verbouwing|uitvoering van dit oude gebouw zijn wij gestuit op vele onverwachte zaken. Bij volgende verbouwprojecten is het verstandig om de post onvoorzien ruimer in te schatten dan standaard. Ook is het van belang om voor start bouwwerkzaamheden een zeer gedetailleerde opname van het gebouw uit te voeren in samenwerking met de gebruikers cq beheerders. Dit zal discussie over betalingen aan het eind van het traject verlagen.Een derde tip is geldstromen samenvoegen en elkaar laten versterken in de aanbesteding. Dit kan leiden tot schaalvoordelen.Indien mogelijk in voortraject aannemer en onderaannemer betrekken om gezamenlijk te komen tot goede oplossingsrichtingen. Aannemer is tijdens het proces tegen afspraken|oplossingsrichtingen gelopen die bepaald waren in het voortraject. Als aannemer eerder betrokken was dan waren er betere|goedkopere oplossingen gevonden!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Niet tevreden
Veiligheid Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in lokalen is sterk verbeterd. Helaas geeft de WTW op zolder soms nog wat resonantie.
Thermisch comfort Oud gebouw uit begin 1900: In de zomer blijft het lang koel. Wordt als prettig ervaren.
Visueel comfort Erg goed.
Akoestisch comfort De oude geluidsoverlast van de houten verdiepingsvloer is door de toepassing van speciale systeemplafonds sterk verbeterd.
Materialisatie Prima. zeker ook de wandafwerking, verlichting en sanitair.
Energieprestatie Is nog onbekend.
ICT De ICT infrastructuur is totaal vernieuwd.
Flexibiliteit Doordat het een oud gebouw is, is de flexibiliteit beperkt. Echter door de gecreëerde individuele werkplekken is het gebouw geschikt voor de moderne leermethode.
Uitbreidbaarheid Niet van toepassing.
Toegankelijkheid Is duidelijk en uitnodigend door nieuwe entree.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Afstemming en mogelijkheid tot ontmoeting is goed van kinderen tot 0-12 is goed. Ruimtes kunnen multifunctioneel gebruikt worden.
Exploitatiekosten Nog te weinig gegevens bekend.
Veiligheid Veiligheid: Door de creatie van een vooringang (nieuwe entree) kunnen de leraren ook in het donker het gebouw veilig betreden en verlaten. Men hoeft niet meer achterom naar binnen wat als onveilig werd ervaren. Kwaadwillenden kunnen zich zo niet meer verdekt opstellen.