Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven | RBOB De Kempen | Veldvest Wereldwijs
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 60 (SO), 460 (OBS) / 17klassige school OBS Dick Bruna en 1.000m2 voor SO, aantallen onbekend
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4.656 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3.241
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1.415
Overige activiteiten Zuidzorg (consultatiebureau), NummerEen (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang), Stimulans (buurtfunctie)
Medegebruikers van het gebouw Gebruikers van het gebouw zijn OBS Dick Bruna (basisonderwijs) en Prins Willem Alexanderschool (speciaal basisonderwijs)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 28-02-2012
Ingebruikname project 07-05-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0.6

Bouwpartners

Architectenbureau LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag
Overige ontwerpers en adviseurs Mertens Bouwbedrijf B.V., WeertLIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag- Damen Ingenieursbureau / Van de Ven Bouwadviesbureau Ridderkerk- DHV, Eindhoven (installaties & bouwfysica)- Van de Meerakker B.V. (besturings- en installatietechniek), Weert- Kemtec B.V. (W-installatie), Budel
Aannemer(s) Hoofdaannemer Mertens Bouwbedrijf B.V., WeertVan de Meerakker B.V. (besturings- en installatietechniek), WeertKemtec B.V. (W-installatie), Budel

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs €4.700.000,- (alleen voor gedeelte onderwijs)
Type aanvullend bedrag Raadskrediet
Bedrag €350.000,-
Aangewend voor Toeslag gezond, duurzaam en energeizuinig bouwen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten €4.000.000,- (alleen voor gedeelte onderwijs)

Motivatie

VAN ONDERWIJSVISIE NAAR GEBOUWIn deze school staat de belevingswereld van het kind centraal. Kinderen zijn de toekomst en verdienen daarom het allerbeste. Naast het ouderlijke huis oefent de school een grote invloed uit op een kind. Het bepaalt voor een deel de ontwikkeling van het kind en is een belangrijk kader voor de belevingswereld.De gemeente Veldhoven heeft als ambitie de beste onderwijsomgeving te bieden voor kinderen. Duurzaam en gezond zijn de door de opdrachtgever bepaalde kernwaarden voor dit gebouw. Dit is terug te zien in de scores die zijn gerealiseerd, GPR 9, EPC 0,6 en Frisse scholen klasse A.Een belangrijk gebruiksaspect is de sociale veiligheid. Door het gebouw te voorzien van veel doorkijkmogelijkheden wordt dit verhoogd. Gebruikers ervaren het als prettig dat er in het gebouw en in de buitenruimte geen plekken ‘uit het zicht’ zijn. Door de centrale hal ook als ingangsruimte te gebruiken kennen de gebruikers elkaar op een informele manier. Hierdoor weet men wie bij het gebouw hoort en wie niet. De MFA is overzichtelijk en kleinschalig en biedt een thuishaven voor herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid en geborgenheid in het gebouw. De brede school is compact ontworpen. Lange gangen zijn vermeden. Het ‘dorpsplein’ kan voor diverse doeleinden gebruikt worden en vergemakkelijkt het om bij elkaar ‘naar binnen te lopen’. Door paneelwanden aan te brengen kan het dorpsplein worden uitgebreid tot in de gebruiksdelen of andersom kunnen de verschillende gebruikers het dorpsplein betrekken bij hun activiteiten.De MFA heeft naast de uitgesproken vormgeving ook een bijzonder kleurenschema. De huiskleuren in de gevel worden doorgezet in het interieur. Hierdoor vindt elke gebruiker zijn eigen identiteit terug. Ook bezoekers vinden op deze manier eenvoudig de weg.TOEKOMSTBESTENDIGHEIDDoor de scheiding van constructie en afbouw kunnen de plattegronden makkelijk wijzigen, ook de stramienmaat staat andere functies toe. Het is mogelijk de vleugels aan elkaar te koppelen, zodat er intern uitgebreid of ingekrompen kan worden. Op het gebouw kan een extra verdieping worden gerealiseerd. De schuin oplopende groene gevel zorgt voor een gesloten grondbalans en kan als lesplek worden gebruikt. De materiaalkeuze van het gebouw is robuust. De kosten voor schoonmaak en onderhoud zijn geminimaliseerd. Onderdelen zijn eenvoudig uit te wisselen voor het geval dat dit nodig zou zijn.VERBONDENHEIDDe MFA biedt plaats aan kinderen (0-12 jr), ook maken diverse verenigingen gebruik van het wijkcentrum. Het gebouw is gericht op ontmoeting en participatie. Het dorpsplein dient als ontmoetingsruimte voor iedereen, de grote trap als tribune voor evenementen. De heuvel die de aula op de eerste verdieping van de MFA verbindt met het buitenterrein wordt gebruikt als tribune. Zo is de MFA benaderbaar en uitnodigend, De uitgesproken vormgeving en kleuren geven het gebouw een duidelijke plek in de wijk. Het gebouw is een aantrekkelijke plek om te verblijven en dat verhoogt het gebruik van het wijkcentrum. Dit versterkt weer de identiteit en het gemeenschapsgevoel voor de omgeving. PROCESLIAG heeft het ontwerp van MFA Noord gemaakt in samenwerking met Mertens, hierin komt een duidelijke visie over vormgeving, kleurgebruik en toegankelijkheid naar voren.Bij de start van het proces is met behulp van workshops en brainstormsessies het programma van eisen omgezet naar ontwerpuitgangspunten waarin wensen en eisen die het onderwijs vraagt zijn meegenomen. Hierbij was de mate van synergie en commitment van de deelnemende gebruikers van uiterst belang. Het gebouw en de buitenruimte zijn samen ontworpen en versterken elkaar. Elke gebruiker heeft zijn eigen identiteit en toch is het complex een sterk uniform gebaar naar de wijk. Door een compact ontwerp is het gebouw 300m2 kleiner geworden dan gevraagd, in dit kleinere ontwerp is bovendien nog een extra gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd. We zijn allen trots op het resultaat!

Gebruikerservaringen

"MFA Noord biedt ons en de kinderen een ruime en sfeervolle locatie voorzien van alle benodigde faciliteiten. Naast onze eigen ruimten kunnen we ook gebruikmaken van ruimten van anderen waardoor er veel mogelijkheden zijn om de kinderen een afwisselende en uitdagende speel- en leeromgeving te bieden. Het gebouw zelf is erg prettig, fijne temperatuur, transparant, licht, gezellig. Midden in de wijk.""Wat ik leuk vind aan het gebouw is dat de bijna 4 jarigen al in het gebouw zijn geweest voordat ze naar school gaan. Ze zijn al bij het consultatiebureau geweest, zitten misschien al op dansles. Het gebouw is al vertrouwd voor het gezin. Voor school is het ook leuk om de 0-4jarigen al vroegtijdig te zien. Het gebouw wordt door alle leeftijden gebruikt. Super! De lijntjes tussen school, kinderopvang en CB zijn kort en er wordt in het belang van het kind goed samen gewerkt, erg fijn.""De gemeente Veldhoven heeft met MFA Noord een zeer Multifunctionele Accommodatie; een XMFA.”

Leerpunten opdrachtgeverschap

De rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de Netwerkorganisatie Brede School Veldhoven zijn gedurende het project veranderd. Nadat de overkoepelende Regiegroep klaar was met de beleidsinhoudelijke ontwikkeling van de verschillende projecten zijn de verantwoordelijkheden rond de bouw ondergebracht in reguliere projectstructuren met projectleiders en programmamanager.Voor aanbesteding van de Design & Buildovereenkomst is door opdrachtgever een Programma van Eisen opgesteld met verwijzingen naar grootheden zoals Energieprestatiecoëfficiënt (EPC), Gemeentelijke praktijkrichtlijn duurzaam bouwen (GPR) en Frisse Scholen Klasse A. Bij de integrale planvorming op detailniveau door de opdrachtnemer ontstond vertraging, omdat extra afstemming met de opdrachtgever noodzakelijk bleek. Voor een deel had dit in het voortraject kunnen plaatsvinden.Na gunning van de Design & Build-opdracht is gekozen voor een projectleider die zich richt op het proces, met kennis van UAVgc en gevoel voor interne besluitvormingsprocessen. Bouwkundige kennis en ervaring in ontwerp, engineering en realisatie is geborgd bij de opdrachtnemer. Binnen deze opstellingen ontstaat veel ruimte voor innovatie ten gunste van kwaliteit. De opdrachtgever kan zich dan - bijgestaan door interne en externe vakexperts – beperken tot kwalitatieve controles en toetsen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Niet tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Niet tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie Onderhoud witte muren en vloeren. Mankementen buitengevel en dak.
Energieprestatie Nog te weinig gegevens.
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid Toegang voor mensen met buggy's/rollators en rolstoelen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Nog te weinig gegevens.
- -