Projectgegevens

Opdrachtgever Alliantie VO NMW
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 576 / 990
BVO (nieuwbouw/verbouw) 6930 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 6930
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten Er zijn afspraken gemaakt over medegebruik door:Aula: UItvoeringen culturele organisatie zoals koren, toneelvoorstellingen (incidenteel)Cultureel centrum de Lindenberg: gebruik van de lesruimtes na schooltijd voor aanvullend cultureel aanbod, muziek, film etc.
Medegebruikers van het gebouw Cultureel Centrum de Lindenberg

Data

Jaartal 1e initiatief tot project april 2008
Datum bouwkundige oplevering 06-07-2012
Ingebruikname project 13-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0.867

Bouwpartners

Architectenbureau Factor architecten b.v. Duiven (onderdeel van IA architecten)
Overige ontwerpers en adviseurs IA-Werktuigbouw (W-advies), Duiven (onderdeel van de IA-groep)IA-Elektrotechniek (E-advies), Duiven (onderdeel van de IA-groep)IA-Bouwkunde (constructieadvies), Duiven (onderdeel van de IA-groep)Attis en de Pauw (Interieuradvies), NijmegenPoelmans Reesink (Landschap), Arnhem
Aannemer(s) Aannemingsmaatschappij Hegeman, Nijverdal (Bouwkundig)Oostendorp Installatietechniek, Tiel (W-installatie)Hoppenbrouwer elektrotechniek, Udenhout (E-installatie)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 7.500.000
Type aanvullend bedrag WKO Warmte koude opslag
Bedrag € 700.000
Aangewend voor WKO installatie
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 7.500.000

Motivatie

Citadel College Lent (Nijmegen)Het Citadel College is een nieuwe school in Lent-Nijmegen. De unieke onderwijsvisie van het Citadel College is samen met de architect vertaald in een programma van eisen. Dit proces "van richting(visie) naar inrichting" is voortdurend kortgesloten met de gebruikers. Een groot schoolgebouw, opgedeeld in een onderbouwdeel en een bovenbouwdeel. Deze gebouwdelen worden met elkaar verbonden door een grote transparante aula, waar de verschillende leerjaren en leerrichtingen elkaar ontmoeten. Het Citadel College wil een goed voorbeeld zijn voor haar leerlingen en omgeving en heeft er daarom voor gekozen om een duurzame school te bouwen. Het gebouw bestaat aan de binnenzijde bijna volledig uit lichte scheidingswanden, waardoor er in de toekomst makkelijk aanpassingen gedaan kunnen worden. Verder is er gekozen om diverse duurzame technieken toe te passen, zoals: koude- en warmteopslag in de bodem, daglichtgereguleerde verlichtingsarmaturen, hoogrendement warmteterugwinning uit de ventilatielucht, maar bijvoorbeeld ook nestkasten voor gierzwaluwen in de gevel die voorzien zijn van een webcam en zodoende ook educatieve waarde hebben.De visie (richting).Op het Citadel College beschouwen we betrokkenheid, geborgenheid, hoogwaardige onderwijskwaliteit en de gezonde school als de meest belangrijke waarden om aan te werken. We vinden dan ook dat deze drie waarden voor leerlingen en hun ouders duidelijk herkenbaar dienen te zijn dagelijkse praktijk. Hoogwaardig onderwijs- en leerproces.We hebben een concept van "3 ringen" in elk domein. De buitenste ring vormen de theorieruimtes/klaslokalen. De twee de ring vormen de ateliers waar de lokalen omheen liggen. Hier kunnen leerlingen die dat "verdienen" zelfstandig werken. De binnenring vormen de gespecialiseerde ruimtes voor de vakken onderzoek en ontwerp, de exacte vakken en de cultuurvakken. Betrokkenheid: “onze school”Het gebouw heeft 7 domeinen met elk een groep van 120 – 180 leerlingen, eigen faciliteiten (bv kluisjes), eigen team van docenten, afdelingsleider en werkruimtes voor personeel. Leerlingen hebben op het domein ook de verantwoordelijkheid om het schoon te houden. GeborgenheidDoor de kleinschalige organisatie in domeinen is het een veilige school met een veilig pedagogisch klimaat. De leerlingen worden gezien en gekend. Gezonde schoolBij de start van de school hebben de ouders van de ouderraad gevraagd om er ook meteen een gezonde school van te maken. Leerlingbetrokkenheid bij inrichting en duurzaamheid In 2008 hebben we een schoolbreed project duurzaamheid gedraaid. Leerlingen krgen de opdracht om de schoolleiding te adviseren op gebied van duurzaamheid. De adviezen die daar uitkwamen hebben we bijna volledig uitgevoerd.

Gebruikerservaringen

Leerling (Commissie Fraai): "We hebben het gebouw mee mogen inrichten, het is "ons" gebouw geworden"Docent: "We zijn voortdurend betrokken bij de stappen van concept naar uitvoering"Schoolleider: "Het gebouw maakt een geweldig goede en veilige werksfeer mogelijk. Het straalt rust uit."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tip 1:We hebben 3 fases doorlopen:RICHTEN (Visie)INRICHTEN (Wat hebben we nodig vanuit de visie en hoe gaan we werken)VERRICHTEN De fases doorloop je na elkaar maar hebben met elkaar te maken. Je moet met alle betrokkenen de fases doorlopen: Schoolleiding, docenten/personeel en leerlingen.Tip 2Ga voor de "10"

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Zeer tevreden
Aansluiten en herkennen van de onderwijsvisie en duurzaamheid in het gebouw Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit hoogrendement warmteterugwinning uit de ventilatielucht,
Thermisch comfort Warmte Koude opslag via de vloerverwarming werkt uitstekend
Visueel comfort daglichtregulerende lampen zorgen voor een goede lichtsterkte per ruimte
Akoestisch comfort Goede isolatie van aula, muzieklokalen en lokalen/deuren
Materialisatie Een transparante school met veel glas en modern materiaal gebruik
Energieprestatie Geen officieel Breeam keurmerk maar een zeer duurzaam gebouw
ICT Alle leerlingen en docenten een laptop in een draadloos netwerk. Grote beeldschermen in de lokalen. E-learning maakt maatwerk mogelijk
Flexibiliteit Interne verbouwingen zijn vrij eenvoudig
Uitbreidbaarheid Gering. Mogelijkheid voor 3 extra lokalen op 3e verdieping, Zonnepanelen op het dak
Toegankelijkheid Eigen verkeersluwe toegang van de school
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Mogelijkheid om de school te compartimenteren
Exploitatiekosten Gaskosten zijn door WKO installatie laag, Electricteitskosten zijn door de energiebesparende maatregelen ook beperkt.
Aansluiten en herkennen van de onderwijsvisie en duurzaamheid in het gebouw Aansluiten en herkennen van de onderwijsvisie en duurzaamheid in het gebouw: WKO, isolatiewaarde hoog, zwaluwnestkasten, betrokkenheid leerlingen, ouders, personeel en: .... het werk!