Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 162 / 180
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3370 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2490
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 880
Overige activiteiten Onderwijs, Buurtcentrum, Peuterspeelzaal en Gymnastieklokaal
Medegebruikers van het gebouw Buurtcentrum "De Fluiter", Peuterspeelzaal "De peutertuin", Sportief Capelle

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2000
Datum bouwkundige oplevering 15-05-2010
Ingebruikname project 01-06-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Volgens bouwbesluit.

Bouwpartners

Architectenbureau Topos architecten, Waddinxveen
Overige ontwerpers en adviseurs HEVO integraal projectmanagement, 's-HertogenboschIOC installatie adviesbureau, RidderkerkdGmR bouwfysisch adviesbureau, Den HaagABT bouwkundig adviesbureau, Delft
Aannemer(s) Aannemersbedrijf van Deelen, VeenendaalDekker van Geest W- installaties, MonsterBRI-groep E- installaties, Wateringen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 5.100.000 incl. btw voor het schoolgebouw
Type aanvullend bedrag Voor de overige bouwdelen
Bedrag € 1.445.000
Aangewend voor gymlokaal, peuterspeelzaal en buurtcentrum
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 6.545.000 (incl. btw)

Motivatie

1. Van onderwijsvisie naar gebouw Praktijkonderwijs is een variant van middelbaar onderwijs, speciaal voor leerlingen die moeite hebben om veel theorie te leren. Dit type onderwijs legt zich daarom toe op de praktijk. De leerlingen worden begeleid naar de arbeidsmarkt. Een enkele leerling vervolgt zijn opleiding aan een ROC. We laten de leerlingen ontdekken waar ze trots op kunnen zijn. In het onderwijs bieden we daarom veel op maat trajecten waarin leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. De uitdaging was voor deze groep een omgeving te creëren die ze boeit en bindt. De oplossing is gevonden in een gebouw dat gekenmerkt wordt door openheid en kleinschaligheid. Het gebouw dat er nu staat is volledig afgestemd op ons lesaanbod. Nut en noodzaak van ons onderwijs is overal in en om de school zichtbaar gemaakt en dat stimuleert leerlingen. De praktijkruimten waarin bedrijfssimulaties worden gedaan, liggen dicht bij de centrale hal, zodat de variëteit zichtbaar is en het toch overzichtelijk blijft. De afstand tot het onderwijs is daardoor letterlijk klein voor de leerlingen. Warme kleuren en ronde vormen benadrukken de hartelijke omgeving. Tegelijkertijd heeft het gebouw een industriële uitstraling, die de verbondenheid met het bedrijfsleven accentueert. Het gebouw is ruim opgezet, maar het gevoel van kleinschaligheid is mede gerealiseerd doordat vanuit iedere plek vrijwel de hele school te overzien is. Een mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing die gerealiseerd kon worden dankzij dit gebouw is de interne stage. Vanuit de interne stage ruimte centraal gelegen aan de aula, verzorgen de leerlingen een soort facilitaire dienst met taken in schoonmaak, ontvangst van gasten, telefoondienst e.d. Dankzij deze ruimte en de transparante opzet van het gebouw is het goed mogelijk de leerlingen deze taken in duo's min of meer zelfstandig te laten uitvoeren. Dat helpt in de organisatie van deze onderwijsactiviteiten en draagt bij aan de betrokkenheid van de leerlingen bij de school. 2. ToekomstbestendigheidDe school is gebouwd voor ongeveer 180 leerlingen en we begonnen met 120 leerlingen, voldoende ruimte dus voor groei. Bovendien vonden we het voor deze doelgroep van belang dat de school klein en overzichtelijk blijft. Bij de indeling van de ruimtes hebben we een praktijkruimte opgenomen die flexibel in te richten is voor steeds andere praktijksimulaties, afhankelijk van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De ruim opgezette ICT ruimte biedt gelegenheid voor computerlessen, presentaties van leerlingen, maar ook voor bijeenkomsten van personeel, ouders/verzorgers of gasten van buiten de school. 3. VerbondenheidDe school zit in een pand met het buurthuis en een peuterspeelzaal. De nabijheid stimuleert het gebruik van elkaars voorzieningen, het samen opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de buurt en het inrichten van leersituaties op maat voor de leerlingen van het praktijkonderwijs. De school draagt met leerlingen vanuit de afdeling groen bij aan het onderhoud van groenvoorzieningen in de buurt. De bedrijfsmatige uitstraling, de kleinschaligheid en de rust in het gebouw maakt dat organisaties zoals de gemeente ook op een gewone schooldag graag gebruik maken van het gebouw voor vergaderingen of bijzondere bijeenkomsten binnen de school. De ontvangst en catering wordt door de leerlingen van de school verzorgd. Het restaurant van de school ontvangt als gasten niet alleen ouders en medewerkers maar ook stageverleners en buurtbewoners. 4. Proces In het proces van voorbereiding voor het nieuw gebouw heeft de school zich laten ondersteunen door HEVO. De professionele begeleiding van HEVO bij het proces van voorbereiding en het proces van realisatie heeft ervoor gezorgd dat we van het project en succes konden maken. Een andere belangrijke factor voor het succes was de betrokkenheid van de docenten. Docenten kiezen bewust en met hart en ziel voor deze leerlingen. Vanaf de start zijn zij betrokken bij de voorbereidingen van de nieuwbouw.

Gebruikerservaringen

Schoolleider: "De school straalt rust uit en het is allemaal zo open. Slimme zet was ook de personeelskamer op de eerste verdieping, zo goed bedacht met die grote glaswand naar de aula. Iedereen wordt hier gezien en voelt zich gezien dat geeft een veilig gevoel. En de school groeit en dat is zeker ook te danken aan het nieuwe gebouw."Docent: "De school ziet er nog zo netjes uit, dat komt omdat de leerlingen trots zijn op hun school. Het gebouw heeft ons als docenten gestimuleerd bij de ontwikkeling van het onderwijs, er zijn hier zo veel mogelijkheden."Leerling: "Ik vind het fijn om hier naar school te gaan. Het is een mooie school en veel van mijn vrienden van de basisschool zitten hier ook. Je komt elkaar hier altijd tegen. En we mogen nu zelf de banken voor het schoolplein maken, dan doen we bij techniek."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Onze belangrijkste leerervaring in de verschillende fases van het proces.Het belangrijk een projectmanagement bureau aan te trekken met ervaring in scholenbouw.Formeer een stuurgroep die de besluiten mag nemen (bestuur van de school)Formeer een adviesgroep voor het opstellen van b.v. het PVE, de architectenselectie etc.Opstellen van het PVE:- Belangrijk is om vooraf een duidelijke onderwijskundige visie te formuleren- Zorg ervoor dat het personeel betrokken wordt bij het opstellen van het PVE- Zorg voor goede communicatie zowel intern als naar je steakholders- Betrek ouders/leerlingen bij het procesSelectie ontwerpteam:- Betrek de adviesgroep bij het selectieproces van b.v. de architect.Bespreken VO (voorlopig ontwerp):- Bespreek in kleine groepen belanghebbenden de eerste resultaten van het VO. Daarmee voorkom je in een later stadium aanpassingen/wijzigingen/meerwerk.- Laat voor elke wijziging t.o.v. het PVE procesverbaal opmaken met de reden waaromBespreken DO (definitief ontwerp):- Overleg de definitieve tekenen compleet met installaties, ict aansluitingen etc. en laat ze een handtekening zetten voor akkoord. Geen wijzigingen meer mogelijk.- Stel verschillende werkgroepen in die invulling geven aan het definitief ontwerp (b.v. werkgroep kleuren)Ingebruikname nieuwbouw:-Inventariseer tijdig wat meegaat naar de nieuwbouw en maak een draaiboek verhuizen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Uitstraling gebouw. Het praktijkonderwijs is in Nederland vooral gehuisvest in voormalige basisscholen. Dit gebouw moest een stoere VO uitstraling hebben. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Voldoet aan de norm bouwvoorschriften
Thermisch comfort Goed geisoleerde muren en ramen.
Visueel comfort Een zeer overzichtelijk gebouw
Akoestisch comfort Opvallend rustig vooral te merken in de aula (klinkt niet hol).
Materialisatie Het gebouw ziet er nog als nieuw uit. "Hufterproof" gebouwd.
Energieprestatie Normaal
ICT Voldoende aansluitingen. In de mediatheek computer geïntegreerd in tafelbladen.
Flexibiliteit Voldoende mogelijkheden voor de toekomst.
Uitbreidbaarheid Beperkt. Willen ook niet een te grote school voor praktijkonderwijs.
Toegankelijkheid Goed
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Mogelijkheid voor b.v. het buurtcentrum om gebruik te maken van de kookfaciliteiten (kooklokaal) van de school.
Exploitatiekosten Lager dan oude gebouw.
Uitstraling gebouw. Het praktijkonderwijs is in Nederland vooral gehuisvest in voormalige basisscholen. Dit gebouw moest een stoere VO uitstraling hebben. -