Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Openbaar Voortgezet onderwijs Gouda
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 330 / 280
BVO (nieuwbouw/verbouw) 482 / 1363
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 1-9-2011
Ingebruikname project 08-09-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Broekbakema, Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs M3V, Gertjan Meijer, ArnhemKleissen & Partners, Enschede
Aannemer(s) Frans Vink & zonen, Moordrecht

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 2.300.000
Type aanvullend bedrag exploitatie school (reserves)
Bedrag 300.000
Aangewend voor extra kwaliteit, onderhoudsslag
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

OnderwijsvisieIn 2004 is door de school met docenten, leidinggevenden en de medezeggenschapsraad een duidelijke visie verwoord op de gewenste onderwijsontwikkelingen. Kort gezegd moet de (vernieuwde) huisvesting een ontwikkeling faciliteren naar meer activerend en motiverend onderwijs met versterkte aandacht voor samenwerkend en individueel leren. Dat blijkt nu mogelijk te zijn binnen de geoutilleerde en multifunctionele onderwijsdomeinen.ToekomstbestendigHet brugklasgebouw moet zelfvoorzienend kunnen zijn ten opzichte van de andere leerjaren/gebouwen. Daarom zijn alle voorzieningen getroffen zoals schoolplein, eigen conciërge, kantine, lerarenzolder (pauze-, overleg- en werkruimte) . De onderwijsruimten zijn multifunctioneel opgezet en kunnen beter dan traditionele klaslokalen schommelingen in leerlingaantallen opvangen.VerbondenheidIn de visie van op het brugklasgebouw is veel aandacht voor de aansluiting tussen de basisschool en de brugklas. De brugklas moet nadrukkelijk een “brug” slaan tussen de kleinschaligheid van een basisschool en de grotere schaal van het voortgezet onderwijs. Leerlingen en ouders blijken het erg fijn te vinden dat de leerlingen een jaar op een eigen kleinschalig gebouw worden opgevangen en worden voorbereid op de volgende stap. De nieuwe aanbouw aan de achterzijde van het historische gebouw heeft geleid tot spanningen met de achterburen. Inmiddels zijn de verhoudingen weer hersteld en maken de achterburen weer volop en naar tevredenheid gebruik van het schoolplein. De goede relatie vinden we belangrijk waarbij de buurt ook toezicht houdt. Onlangs heeft in ons gebouw de première plaatsgevonden van de realitysoap over de buurt.ProcesDe belangrijkste factoren in het bouwproces waren:1) kwaliteit: een oud/historisch gebouw renoveren en verbinden met nieuwbouw;2) snelheid: de nieuwe leerlingen mochten niet op straat komen te staan, de nieuwbouw moest daarom binnen 6 maanden en de renovatie binnen 4 maanden voltooid zijn.Daarom is ervoor gekozen de nieuwbouw niet via een traditionele aanbesteding maar in samenwerking met de aannemer via een zogenoemd bouwteam te ontwikkelen en uit te voeren. Dat heeft erin geresulteerd dat het prachtige vernieuwde gebouw precies op tijd klaar was.

Gebruikerservaringen

“Door de oude karakteristieke kenmerken van het gebouw te integreren in de vernieuwde kleurrijke domeinen en de technologische aanpassingen, zoals ruime computermogelijkheden, maar ook een beter luchtklimaat, is het brugklasgebouw van de GSG Leo Vroman nu al klaar voor het onderwijs van de toekomst.” Afdelingsleider van de brugklassen“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken” zei Ghandi, zo voelt het ook met lesgeven inhet vernieuwde brugklasgebouw . Een enthousiaste brugklasdocentDe mening van onze leerlingen: “Het brugklasgebouw is verrassend, inspirerend, heeft veel mogelijkheden om te leren en tot slot, wij voelen ons thuis op ons brugklasgebouw!”

Leerpunten opdrachtgeverschap

Onze leerpunten:- In de voorfase zijn wij goed geadviseerd door een huisvestingsadviseur die ons geholpen heeft aan een zeer goed doordacht huisvestingsconcept vanuit onze onderwijskundige visie en doelen. Vanuit het huisvestingsconcept kon een duidelijk en helder Programma van Eisen ontwikkeld worden. Het vraagt om een extra investering maar het resultaat wordt er beter van.- De huisvestingsadviseur heeft ons ook geholpen bij het zeer zorgvuldig selecteren van een architect die de ingewikkelde opdracht moest vervullen om eigentijds en toekomstig onderwijs mogelijk te maken in een zeer oud gebouw met nieuwbouw binnen een beperkt budget.- De renovatie van het oude gebouw (binnen een beperkt budget) bleek het beste te kunnen worden uitgevoerd binnen een bouwteam (aanbestedingsvorm). Het voordeel is dat de aannemer in een zeer vroeg stadium aan tafel komt (vanaf het voorlopige ontwerp) en zelf meedenkt om knelpunten te formuleren en op te lossen. Het betekende wel dat wij opdrachtgever ook in de uitvoering zeer betrokken moesten zijn en een ruime tijdsinvestering moesten doen.- Gedurende het proces is het verstandig om slechts zeer beperkt de eisen aan te passen aan nieuwe inzichten.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Neutraal Niet tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Neutraal
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Neutraal Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Oud gebouw naar niveau frisse scholen klasse B
Thermisch comfort C.V. functioneert nog niet naar behoren
Visueel comfort prachtig gebouw "old meets new"
Akoestisch comfort prima
Materialisatie na oplevering zaken moeten verbeteren
Energieprestatie geen doelstelling geweest
ICT sterk verbeterd
Flexibiliteit gebouw kan zeer goed inspelen op behoefte
Uitbreidbaarheid niet mogelijk
Toegankelijkheid prima
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) heel erg goed vanuit ruimtelijke visie
Exploitatiekosten prima
- -