Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Jeroen Musch

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1070 / 1050
BVO (nieuwbouw/verbouw) 12000 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw Sportverenigingen, volwassenenonderwijs

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 20-07-2012
Ingebruikname project 29-10-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,699

Bouwpartners

Architectenbureau DP6 architectuurstudio
Overige ontwerpers en adviseurs ABT, Delft/ Velp | Techniplan Adviseurs, Rotterdam | DGMR Raadgevende Ingenieurs, Arnhem | Ecofys Netherlands, Utrecht | Arcadis, Bodegraven | Anouk Vogel, Amsterdam
Aannemer(s) J.P. van Eesteren, Bunnik

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 12.000.000
Type aanvullend bedrag compact bouwen
Bedrag 6.000.000
Aangewend voor ondergrondse sportaccomodatie, inpandige fietsenstalling, atrium, extra verblijfskwalitiet ivm gebrek aan buitenruimte
Type aanvullend bedrag Duurzaamheid en Gezondheid
Bedrag 3.500.000
Aangewend voor WKO, Zonnepanelen, verlichting, betonkern-activering, CO2 gestuurde ventilatie, leerpleinen,
Type aanvullend bedrag kunst
Bedrag 500.000
Aangewend voor Glaskunst in Zuid-gevel
Totale stichtingskosten 22.000.000

Motivatie

Een unieke school op een unieke plek, aan de Zuidas, tussen stad en park. Het ambitieuze St. Nicolaaslyceum staat middenin de maatschappij, wil dat leerlingen zich prettig voelen en staat voor heel goed onderwijs. Sport en cultuur zijn de speerpunten waarmee de school zich onderscheidt. ‘Leren is ontdekken’ is het uitgangspunt. Vanuit deze visie dat onderwijs stimuleert en uitdaagt tot leren is een geborgen maar vooral ook uitdagend schoolgebouw ontworpen dat de onderwijsvisie ondersteunt. Er is ruimte voor diverse cultuuruitingen, podia, tribunes, theater, tentoonstellingswanden en vitrines. Sport is geïntegreerd in het gebouw: de sporthal onder maaiveldniveau biedt uitgebreide sportvoorzieningen en buiten, op de sporthal bevinden zich basketbalvelden waarvan leerlingen in de pauzes gebruik kunnen maken.Het centrale atrium verbindt alle ruimten met elkaar, vormt het hart van het gebouw en zorgt voor licht, lucht, overzichtelijkheid en leesbaarheid. ‘Ontdekkend leren’ wordt zichtbaar gemaakt in het gebouw: door een grote diversiteit aan werk- en leerplekken, de zichtbaarheid van constructie en installaties en met een interactief paneel voor het tonen van duurzaamheid in de school. Voor restaurant, personeelsruimte, stilteruimte en mediatheek zijn in nauwe samenspraak met leerlingen en personeel van de school de interieurelementen ontworpen en ook de belettering, die een 'rode draad' door het gebouw vormt.Het nieuwe gebouw voor het Nicolaas is zo ontworpen dat het flexibel mee kan gaan met de tijd en met eventueel veranderende onderwijsvisies: Door een open plattegrond waar wanden verplaatsbaar zijn, lokalen te koppelen of juist in tweeën te delen en open ruimten naast de lokalen voor diverse werk- en leerplekken te gebruiken zijn, is het gebouw ook voor andere leerconcepten en zelfs voor andere gebouwfuncties ‘zonder breekwerk’ aan te passen. Vaste wanden zijn alleen toegepast in de ‘voorzieningenkernen’ met toiletten, trappen en liften aan de zijkanten van het gebouw.. Ook de installaties zijn integraal ontworpen in dit flexibele concept: de ventilatiekanalen lopen in de borstweringen rondom het gebouw, zodat ze de ruimten van buitenaf voorzien van lucht en de open plattegrond niet in zones definiëren. Ook op de toekomstige omgeving is geanticipeerd: de verbinding met de toekomstige parkeergarage voor parkeren en laden en lossen is mee ontworpen, net als de gevel aan de noordzijde zo is gedetailleerd dat later een gracht hierlangs kan worden aangelegd.Het nieuwe St. Nicolaaslyceum is onlosmakelijk met haar omgeving verbonden. Het centrale atrium richt zich naar park en plein, twee richtingen die elkaar ontmoeten in het atrium en ruimtelijkheid opleveren. De plint van het gebouw omvat de cultuur- en sportfaciliteiten en het restaurant, legt met haar transparantie de verbinding met de omgeving en is met de donkergrijze tint daaronder verweven met de buitenruimte. De entree voor leerlingen en ook avond(volwassenen)onderwijs is aan het nieuwe Beethovenplein gesitueerd en zowel vanaf deze zijde als vanuit de inpandige fietsvoorziening komt men langs de conciërgebalie. Van hieruit zijn ook de apart te verhuren kantoren op de bovenste verdieping bereikbaar. Aan de Beethovenstraat is de entree voor avondgebruik van de sportvoorziening, die apart afsluitbaar is van de school.Het ontwerpproces is vanaf de start van de modellenstudies tot ontwerp en uitwerking zeer zorgvuldig vormgegeven en doorlopen, in optimale en integrale samenwerking met alle betrokkenen. Leerlingen, ouders en personeel (de klankbordgroep), Projectbureau Zuidas en supervisor, ontwerpers van de toekomstige buurgebouwen, omwonenden, Virtueel museum Zuidas (kunst) en vertegenwoordigers van het park zijn betrokken in het proces. Door de organisatie van het proces en de integrale samenwerking van het ontwerpteam, opdrachtgever en gebruikers is een gebouw ontwikkeld dat een optimaal antwoord geeft op de gestelde vragen en ambities van het Sint Nicolaaslyceum

Gebruikerservaringen

Leerling:"Mijnheer, is dit de mooiste school van Nederland?"Docent vlak voor pensioen:"Ik dacht dat al dat glas vervelend zou zijn, maar het voelt heel veilig en je bent meer bij elkaar betrokken. Ik ben gisteren bijna vergeten om naar huis te gaan."Schoolleider:"Het is fantastisch om te zien hoe leerlingen en collega's veel meer plezier hebben door ons nieuwe, transparante gebouw. Het aantal incidenten is met 50% afgenomen."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Als opdrachtgever ga je van ideaal naar werkelijkheid. Van PvE naar DO naar oplevering. Het is de kunst niet te vroeg je idealen te laten vallen en om niet te laat praktisch te worden. Controleer halverwege je uitgangspunten.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Neutraal Tevreden
Thermisch comfort Neutraal Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Neutraal Neutraal
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
stimuleren van samenwerking Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort transparantie werkt gevoelsmatig heel erg goed op alle gebruikers
Akoestisch comfort erg goed, wordt door iedereen als zeer plezierig ervaren
Materialisatie erg mooi en toch sterk
Energieprestatie Goed
ICT -
Flexibiliteit Tijdens bouw gebleken dat er makkelijk aangepast kon worden
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Moeten nog verder bijgesteld worden in de praktijk
stimuleren van samenwerking -