Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Hellevoetsluis
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 170 / 220
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1367 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 3-6-2010
Ingebruikname project 16-8-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,853

Bouwpartners

Architectenbureau Weeda Architecten Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs 3Pnetwerkpartners Rotterdamde Blaay-van den Bogaard RotterdamGrontmij Nederland Rotterdam
Aannemer(s) Waal Bouw Vlaardingen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs euro 3.066.573,00 incl btw
Type aanvullend bedrag inrichting buitengebied
Bedrag euro 291.550,00 incl btw
Aangewend voor aanleg Kiss & Ride zone
Type aanvullend bedrag bouw
Bedrag euro 918.904,00incl btw
Aangewend voor ophoging budget ivm aanbestedingsresultaat en meerkosten Kiss & Ride zone
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten euro 4.277.027,00 incl btw

Motivatie

Het gebouw is gebouwd naar de onderwijsvisie van de school. In de ogen van de school is onderwijs een kunst en kunst is een vast bestanddeel in de dagelijkse onderwijspraktijk. De school werkt met 2 groepen(1/2, 3/4,5/6,7/8) in een semi-open ruimte (unit), waardoor zij de mogelijkheid heeft om groepsdoorbrekend te werken. In het vakkenpakket zijn ook de vakken dans en drama opgenomen, dit zijn verplichte vakken (gegeven door vakdocentes). In het gebouw is dit vertaald in een grote aula (centraal in het gebouw) met daaraan vastgekoppeld het speellokaal, dat middels een flexibele wand, veranderd kan worden in een toneelruimte. Ook op de 1e verdieping is een hangende tribune gemaakt, waar theaterstoelen op gemonteerd zijn. Er is 1 apart lokaal, dat gebruikt kan worden voor extra instructie/toetsing etc.Voor de toekomst is rekening gehouden met mogelijke groei van het aantal leerlingen en bestaat de mogelijkheid, om een evt. 10e lokaal te plaatsen.Er zijn diverse groepen/personen, die gebruik maken van het gebouw. Op maandagavond wordt de aula gebruikt door toneelgroep Helvetica, op dinsdagmiddag zit er een muziekschool in met 2 koren en op woensdagmiddag wordt het speellokaal gebruikt door Horizon (activiteit van een cluster 4 school) en het aparte lokaal voor gitaarlessen.Ook worden er ieder schooljaar voorstellingen (Kunstgebouw) gegeven voor diverse groepen van verschillende scholen.Daarnaast maken 2 logopdiepraktijken en School Maatschappelijk werk gebruik van ruimtes in de school.

Gebruikerservaringen

Het gebouw voldoet aan de verwachtingen. In het begin waren er problemen met het inregelen van de systemen in het gebouw (verwarming, klimaatbeheersing e.d.), inmiddels is men zover dat de systemen op elkaar afgestemd zijn. De komende zomer zal uit moeten wijzen of dit goed gebeurd is.Het gebouw is ruim, licht en flexibel. De materialen, die gebruikt zijn (ook in het meubilair), zijn geluiddempend. De grote aula schept de mogelijkheid, om met de hele school tegelijkertijd bijvoorbeeld een voorstelling bij te wonen. Door de flexibele wand tussen de aula en het speellokaal bestaat de mogelijkheid om een toneel/podium te creëren. Dit is belangrijk om daadwerkelijk invulling aan het onderwijsconcept te geven. In de semi-open ruimtes (units) wordt met 2 groepen gewerkt en kunnen er groepsdoorbrekende activiteiten/instructies makkelijker plaatsvinden. De mogelijkheid van een apart is lokaal is prettig i.v.m. activiteiten, die afwijken van het vaste dagelijkse programma. Het gebouw munt uit in zijn veelzijdigheid qua gebruikspotentie. Er vinden regelmatig toneelvoorstellingen plaats.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Naar aanleiding van het evalueren van het project nieuwbouw openbare basisschool 't Schrijverke zijn de volgende conclusies getrokken:· Het Design & Build principe geeft meer uitzicht op zekerheid met betrekking tot doorlooptijden; en de bouwkosten;· Het Design & Build geeft inzicht in de tijdens de bouw ontstane faalkosten;· Bij het consulteren van de marktpartijen verkeren de kleinere lokale partijen in een nadelige positie vanwege de selectie-eisen;· Bij een integrale aanpak blijken lokale ontwerpende partijen in de praktijk wel een rol te kunnen spelen. Tip: · Het Design & Build principe is geen garantie voor een hogere kwaliteit; de inzet van een auditteam met de nodige expertise en het uitvoeren van zgn spotchecks is een basisvoorwaarde voor het behalen van de beoogde kwaliteit.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Naar aanleiding van het evalueren van het project nieuwbouw openbare basisschool 't Schrijverke zijn de volgende conclusies getrokken:· Het Design & Build principe geeft meer uitzicht op zekerheid met betrekking tot doorlooptijden; en de bouwkosten;· Het Design & Build geeft inzicht in de tijdens de bouw ontstane faalkosten;· Bij het consulteren van de marktpartijen verkeren de kleinere lokale partijen in een nadelige positie vanwege de selectie-eisen;· Bij een integrale aanpak blijken lokale ontwerpende partijen in de praktijk wel een rol te kunnen spelen. Tip: · Het Design & Build principe is geen garantie voor een hogere kwaliteit; de inzet van een auditteam met de nodige expertise en het uitvoeren van zgn spotchecks is een basisvoorwaarde voor het behalen van de beoogde kwaliteit.
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort Met het toepassen van geluiddempende materialen wordt het mogelijk het onderwijsconcept (2 groepen in dezelfde ruimte) in de praktijk tot uitvoering te brengen.
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -