Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Vrijescholen Athena
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 84 / 110
BVO (nieuwbouw/verbouw) 750 m² / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 750 m²
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 50 m² mede gebruik
Overige activiteiten Buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw Christoforus Kinderopvang

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 05-10-2009
Datum bouwkundige oplevering 30-09-2011
Ingebruikname project 24-10-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) De EPC van De Kleine Prins is 0,8. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het innovatieve installatieconcept niet ingevoerd kan worden in de daarvoor beschikbare berekeningsmethodiek. De verwachting is dat de EPC in werkelijkheid een stuk lager is.

Bouwpartners

Architectenbureau Mies Architecten
Overige ontwerpers en adviseurs Traject Vastgoed AdviesgroepLuning Adviesbureau voor technische houtcontructies van Dorp installaties
Aannemer(s) EBU Doetinchem

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.334.215,-
Type aanvullend bedrag Aanvullende vergoeding duurzaamheid en binnenmilieu
Bedrag € 125.000
Aangewend voor Luchtkwaliteit
Type aanvullend bedrag Afsluiten krediet nieuwbouw gemeente
Bedrag € 10.328,36
Aangewend voor Akoestische verbetering diverse ruimtes
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 1.459.978,- (exclusief aanvullend budget)

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwDe onderwijsvisie van De Kleine Prins is: “vrijdenkende mensen ontwikkelen, die met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, zich met hun eigen kwaliteiten in de wereld kunnen neerzetten”. De school wil het denken, voelen en willen gelijk te ontwikkelen bij de kinderen. Dagelijks afwisselend werken met hoofd, hart en handen in een veilige, gezonde en uitdagende speel- en leeromgeving. Deze waarden zijn vertaald in een eigentijds en toekomstgericht gebouw met bewuste keuze voor duurzame en natuurlijke materialen. De keuze voor natuurlijke materialen (meerdere soorten hout, baksteen, metaal en textiel) zorgen ervoor dat kinderen deze als anders kunnen ervaren met hun zintuigen, als oog en tastzin. Het interieur is een dagelijkse beleving, gecreëerd door hoge ruimtes met verschillende afmetingen en een schuin geplaatste zadeldak. Waardoor het oog steeds verrast wordt door wisselende vormen en doorkijkjes, de keuze voor een industriële afwerking sluit hierbij aan en laat de techniek van het gebouw ‘eerlijk’ in zicht. Het gebouw maakt contact met buiten, het weer en de seizoenen door grote ramen en het plaatsen van solar-tubes in het dak. Vormen en materialen, kleuren en lichtinval maken een kindvriendelijke omgeving. Zo ontstaat een leefbaar klimaat en kunnen kinderen in veiligheid hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden makkelijk ontwikkelen. Het gebouw biedt zo mogelijkheden om het leren door ervaren en beleven -dat de vrijeschool beoogd- in een individuele differentiatie te ondersteunen.Het brede duurzame uitgangspunt van het nieuwe gebouw heeft een directe relatie met de vrijeschool visie om respectvol om te gaan met mens, dier, plant en mineraal.ToekomstbestendigheidEr zijn twee grotere lokalen en drie van 50 m2 dit maakt het flexibel plaatsen van de grotere groepen, aangepast aan de situatie in de tijd, mogelijk.de zaal heeft een vouwwand zodat hij als intiemere en ruimere ruimte gebruikt kan worden.Er is rekening gehouden met de mogelijkheid van uitbreiding met twee ruimtes op het terrein.Materialen en energiegebruik zijn duurzaam gekozen, er is gedacht aan milieu en hergebruik in de toekomst bij sloop. De twee vernieuwende bouwelementen van het gebouw zijn de toepassing van kruislaaghout en grondopslag van lucht en water voor de klimaat- en luchtbeheersing.VerbondenheidVormgeving van het gebouw met het vegetatiedak is gebaseerd op het al aanwezige talud en de boomrijke en groene omgeving. Het gebouw maakt een open indruk naar de buurt en heeft twee ingangen, twee verkeersstromen en er is ruimte van het terrein gegeven voor het creëren 15 extra parkeerplaatsen.Buiten is een natuurplein gemaakt, dat tevens speelterrein is voor kinderen uit de omgeving.Kinderopvang heeft inpandig een ruimte en gebruikt ook de buitenruimte.Er is mogelijkheid tot andere activiteiten in de zaal of lokaal: koor, kinderyoga, knutselochtend, ouderoverleg/studie of buurtactiviteiten.ProcesIn een tijdspad is er bewust procesmatig inbreng van alle belanghebbenden gezocht: buurt, leerlingen, ouders, kinderopvang en leerkrachten bij het opstellen van het plan van wensen.Er was grote interesse en enthousiasme bij alle betrokkenen (projectbegeleiders, architect,aannemer, installatiebedrijf, timmerlieden) bij de uitvoering van het project. Reden hiervoor was: de vertaling van de onderwijsvisie van de vrijeschool in een gebouw, de duurzaamheid, de materiaal keuze, de keuze voor houtbouw en het innoverende karakter. Dit verdiepen in en samen denken en werken aan oplossingen en ´andere´ mogelijkheden vroeg van iedereen creativiteit en dat zie en voel je in het eindproduct.

Gebruikerservaringen

Buurtbewoners.Dit gebouw is uiterlijk een aanwinst voor de wijk. Even mooi van buiten als van binnen.Klassenvertegenwoordigers.´Een heel fijn gebouw, groot, mooie kleurtjes, creatief, veel ramen, licht en contact met buiten. Er is veel te zien, ook buiten op het plein. Zelfs de toiletten zijn niet saai.´´Ik voel me er vrij en veilig, gezellig en warm net als thuis.'Klassenouders.'Het gebouw ervaren wij als een warme mantel. Een rustgevend, mooi, uitnodigend, prettig, naturel gebouw, waarin gebruik gemaakt is van warme, fraaie kleuren.’'Goed passend in de omgeving en uitnodigend, met warme kleuren en een avontuurlijk natuurplein.Van binnen praktisch en sfeervol, met als middelpunt een fijne grote zaal waar de hele school gebruik van maakt.'Leerkracht.‘Als ik 's morgens aan kom fietsen zie ik het glooiende grasdak. Door gebruik van hout en lichte kleuren geeft het een warm omhullend gevoel. Het is er prettig werken.’

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tips aan toekomstige opdrachtgevers: - Begin het traject met een breed overleg met alle betrokkenen, zowel medewerkers, leerlingen, ouders, medegebruikers en buurtbewoners. Organiseer brainstormavonden om het de wensen goed in beeld te krijgen- Zorg dat de architect en jij als opdrachtgever ruimte laat aan de aannemer voor inbreng in details. Zo kwam de aannemer met verrassende, betaalbare oplossingen voor bijvoorbeeld de wandconstructies.- Punt van zorg bij veel nieuwbouwscholen is de geluidsbeheersing; zorg dat de architect daar rekening mee houdt zodat achteraf geen noodoplossingen bedacht hoeven te worden. Betrek in vroegtijdig stadium geluidsdeskundigen in het bouwproces- Betrek een bouwgeleider bij het project die uitvoering geeft aan het bouwmeesterschap; bespreek daarbij vooraf goed de prijs waarvoor ze het doen, incl. alle eventuele vervolgonderzoeken die plaats moeten vinden. Spreek daarbij af dat het de taak van de bouwbegeleider is om binnen het budget te blijven en dat zij hun eigen beloning verdienen. Onze bouwbegeleider zorgde voor extra inkomsten/geldbronnen door goed onderhandelen met de gemeente en aantrekken van extra subsidies.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Neutraal Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Niet tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Duurzaamheid. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit goede CO2 gestuurde afvoer
Thermisch comfort duurde even voor we met het systeem de juiste afstelling gevonden hadden
Visueel comfort boven verwachting verrassend
Akoestisch comfort grote last weerkaatsing geluid heeft wel geresulteerd in zeer creatieve oplossingen van eigen hand
Materialisatie comfortabel
Energieprestatie zeer lage energiekosten
ICT overal zijn voorzieningen + wifi
Flexibiliteit schuifwand zaal geeft een binnenplein met werkplekken
Uitbreidbaarheid mogelijkheid tot groei
Toegankelijkheid 2 ingangen en 2 verkeersstromen met voldoende parkeergelegenheid en geen overlast buurt meer
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) kan nog uitgebreid worden
Exploitatiekosten door innovatieve installatie flinke onderhoudscontracten
Duurzaamheid. duurzaamheid is overal te zien in gebouw + mogelijkheid tot plaatsing zonnenpanelen dit jaar