Projectgegevens

Opdrachtgever SPO
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 153 / 6 groepen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1310 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 908
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 402
Overige activiteiten Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw Kind & Co

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2010
Datum bouwkundige oplevering 12-07-2012
Ingebruikname project 13-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Rinus Roovers Architectuur, Breda
Overige ontwerpers en adviseurs Spring architecten, integraal advies, RotterdamIMD raadgevende ingenieurs, constructie, RotterdamBoonstoppel Engineering,adviseur W&E, Alblasserdam
Aannemer(s) Slingerlandbouw, Nijkerk

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.481.550,- Incl btw
Type aanvullend bedrag BInnenklimaat
Bedrag € 65.450,- incl btw
Aangewend voor Voldoen aan PvE Binnenklimaat Utrecht
Type aanvullend bedrag KDV/BSO
Bedrag € 660.450,- incl btw
Aangewend voor Uitbreiding aantal m2 voor KDV en BSO
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.207.450,- incl btw

Motivatie

De nieuwbouw van de Apollo11 wil graag de toegevoegde waarde van het Daltononderwijs uitdragen. Voorafgaand hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd in een programma van wensen voor het gebouw.Een veilige en aangename leeromgeving creëren voor het kind waar het zich op sociaal, emotioneel, cognitief en creatief gebied optimaal kan ontwikkelen. Een plezierige werkplek realiseren voor de leerkrachten en een fijne ontmoetingsplek zijn voor de ouders die hun kinderen er met een gerust hart naar toe brengen. We wilde ook een praktisch en werkbaar gebouw waarbij het artistieke concept dienend moest zijn aan de functionaliteit. Daarnaast droomden we van een transparant en ruimtelijk ogend gebouw, kleurig en met aandacht voor sfeer, een huiskameridee. Maar ook een flexibel gebouw wat binnen de norm m2 ruimte en multifunctionaliteit zou hebben en wat ook de Kinderopvang en BSO goed bij ons onderwijs zou gaan betrekken.We hebben voor de architect gekozen die in zijn presentatie het meest duidelijk onze onderwijsprincipes kon vertalen naar de eerste concepten voor het gebouw op de voor ons zo vertrouwde plek. Een markant herkenbare plek in de wijk. De locatie is ronduit prachtig en kent een groene ‘parkachtige’ uitstraling met veel waardevolle bomen die we zo veel mogelijk willen behouden. De gekozen architecten Rinus Roovers en Kobbe Nouwens hadden een treffend inlevingsvermogen getoond in hun presentatie en ook veel vertrouwen gecreëerd bij de betrokken leerkrachten en directie. In workshopachtige bijeenkomsten hebben zij ons PVE gevisualiseerd in globale schetsen voor het ontwerp die ons inspireerden. Van grof naar fijn werden de plannen inzichtelijk gemaakt en konden we goed toetsen of het plan aan onze uitgangspunten voldeed of iets extra kon brengen. Met name de compactheid van het ontwerp gaf ons de overtuiging dat we een goede mate van intimiteit konden gaan verwachten. De architecten hebben op een creatieve wijze de mogelijkheden van de locatie benut. Een zachte kleurrijke vorm passend bij de belevingswereld van het kind en passend bij de natuurlijke sfeer van onze plek met behoud van het belangrijkste groen.Toekomstbestendigheid:Omdat we binnen een periode van 5 jaar een groei verwachten van het aantal kinderen hebben we de architect gevraagd om een ontwerp te maken wat uitbreidbaar is met 3 groepen basisonderwijs en een extra groep BSO. De oplossing was verbluffend eenvoudig. De basismodule van 4 groepen inclusief studiepleintjes, bergingen en toiletten grenzend aan de aula kan in de toekomst aan het gebouw toegevoegd worden met handhaving van alle optimale relaties en kwaliteiten die het ontwerp al in zich heeft. Ook het beeld zal in de toekomst niet veranderen waardoor het zal lijken als of het altijd zo geweest is. Verbondenheid;De basisschool Apollo 11 bepleit een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen . Daarom is er al in een vroeg stadium samenwerking gezocht met de kinderopvang organisatie Kind & Co. Het gebouw bevat nu ook 2 groepen kinderdagverblijf en 2 groepen buitenschoolse opvang. Deze gebruikers hebben een eigen domen met eigen hoofdentree maar in het ontwerp sluiten ze als vanzelfsprekend aan op de hoofdopzet van het gebouw. Dit op een wijze waardoor het als één geheel wordt ervaren. Ook het personeel van de beiden organisaties maken gebruik van elkaars voorzieningen als personeelskamer, keuken en spreekkamer. Op deze wijze is er ook een logisch contact wat de samenwerking optimaal maakt.Proces:Er is vanaf het prille begin een zeer open proces geweest tussen alle betrokken; Het bestuur SPO, de schoolleiding , de medezeggenschapsraad en Kind&Co. De architect paste goed in dit team. Door een regelmatige terugkoppeling naar de overige leerkrachten , de ouders, de omwonenden en de gemeente was er een goede informatiestroom naar alle betrokken en kon iedereen alle wensen goed inbrengen. In alle fases van het ontwerp en bouwproces zijn we goed geïnformeerd.

Gebruikerservaringen

llDoor de creatieve vorm en kleuren ziet het nieuwe schoolgebouw er mooi uit. Niet alleen vanaf de buitenkant is het een modern gebouw maar ook vanaf de binnenkant. Door de grote getinte ramen in het gebouw ontstaater een mooi lichtinval, en vanaf het balkon heb je een mooi uitzicht over de aula. lkrHet gebouw straalt openheid, ruimte en geborgenheid uit. Helemaal passend bij onze visie. Door de gebruikte materialen en organische vormen is het modern en warm tegelijk. Doordat binnen veel glas is gebruikt, is een levendige open sfeer: je ziet vanaf allerlei plaatsen de klassen bezig en leerlingen in en buiten de groepen aan het werk. De brede schuifdeuren dragen eraan bij de werkruimtes buiten de groepen bij het onderwijs te betrekken. Elke dag weer is werken in dit gebouw een eer.dirHet gebouw is modern, transparant en ziet er aantrekkelijk uit. Van binnen is het licht en er is goed zicht op alle ruimtes door het vele glas. De ruimtes zijn efficiënt ingedeeld en voor meervoudig gebruik geschikt. Het heeft een prettige uitstraling wat goed is voor het werkklimaat in de school.

Leerpunten opdrachtgeverschap

In korte tijd is er een open, transparant en duurzaam schoolgebouw gerealiseerd. Met veel kleur en bijzondere vormen. Een gewilde plek voor kinderen, ouders en team. De leerervaring is dat een goed vastgesteld programma van eisen, een goede en volledige budgetstelling aan het begin van het proces belangrijk is voor een overzichtelijk proces. We hebben ook vooraf met de gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening en onderwijs voorbereidende gesprekken gevoerd om te voorkomen dat er verwarrende discussie of nadere randvoorwaarden gesteld zouden worden. Dit geven wij graag mee aan andere toekomstige opdrachtgevers.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
inpassing in de groene omgeving Belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
inpassing in de groene omgeving -