Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Bijzonderwijs
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 300 / 500 (20 lokalen à 25 leerlingen)
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.300 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.367 m²
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 806 m²
Overige activiteiten KVLO-sportzaal c.a. 593 m², voorschool 77 m², buitenschoolse opvang (BSO) 136 m², multifunctionle accomodatie/aula 210 m² (ook onderwijsfunctie)
Medegebruikers van het gebouw Welzijnsorganisatie Swazoom (voorschool), Catalpa Kinderopvang (BSO), diverse sportverenigingen (sportzaal)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 25-01-2012
Ingebruikname project 02-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) ‘EPC’= 0,234 (Qpres,tot/Qpres,toel) CO2-reductie 78% (t.o.v. vergelijkbare referentie)

Bouwpartners

Architectenbureau BBHD Architecten, Schagen en Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Landstra Bureau voor bouwfysica, Arnhem
Aannemer(s) Janssen de Jong Projectontwikkeling/ Janssen de Jong Bouw, Son en BreugelVan Panhuis Installatietechniek, Ermelo

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.772.174,= (€ 4.488.887,- incl. BTW.)
Type aanvullend bedrag DMO
Bedrag € 360.927,= incl BTW
Aangewend voor Realisatie KVLO gymzaal
Type aanvullend bedrag Schoolbestuur
Bedrag € 315.161,= incl BTW
Aangewend voor Inrichting
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 3.832.000,= (D&B-opdracht € 4.560.000,= incl. BTW)

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwDe school is ontworpen voor onderwijs volgens de moderne maatstaven. Binnen de lokalen wordt op verschillende niveaus les gegeven, waarbij geregeld gebruik gemaakt wordt van de multifunctionele ruimtes. De populatie van de school is ingedeeld in 4 units, per unit zijn 2 jaargroepen bij elkaar geplaatst. De onderbouw is op de begane grond gehuisvest en bestaat uit de units 1 en 2: het jonge kind (4 t/m 7 jaar). Hierbij is ook de voorschool: de peuterspeelzaal (2,5 tot 4 jaar) betrokken. De bovenbouw bestaat uit de units 3 en 4: het oudere kind (8 t/m 12 jaar). De verschillende units zijn herkenbaar onafhankelijk in de structuur van het gebouw. De gymzaal en aula vormen samen het hart van de school.ToekomstbestendigheidGekozen is voor een flexibele opzet van de gebouwstructuur, waarin het huidige onderwijssysteem goed gehuisvest kan worden, maar waar toekomstige onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen ook kunnen worden doorgevoerd. Met het oog op groei is in het ontwerp, de constructie en de installaties rekening gehouden met uitbreiding met 5 lokalen op de bovenste verdieping. Met het oog op krimp zijn 8 lokalen voorbereid voor 4 schoolwoningen. Verbondenheid"De school als hart van de buurt" vormt het uitgangspunt voor het tot stand brengen van een stevig samenwerkingsverband tussen de school, ouders en verschillende andere belanghebbenden, partners, met als doel het realiseren van een vitale buurt met actieve bewoners, die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en respect hebben voor hun leefomgeving. Het Klaverblad heeft letterlijk en figuurlijk een centrale positie in de buurt. Naast onderwijs is de brede school verantwoordelijk voor voor- en naschoolse opvang. Daarom worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers en overige buurtbewoners. Zoals sportactiviteiten in de daartoe gefaciliteerde sportzaal, vakantie- en sportspektakels, cursus- en informatieaanbod op het gebied van taalontwikkeling en opvoeden. Zo heeft het Klaverblad niet alleen invloed op de ontwikkeling van leerlingen, maar óók op de ontwikkeling van de buurt en haar bewoners.ProcesDe ontwikkeling en realisatie van het Klaverblad is aanbesteed als een Design & Build-opdracht, waarbij bij de beoordeling van de aanbiedingen zwaar is ingezet op kwaliteitscriteria (80%). De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) scoorde zeer goed op de vooraf gedefinieerde prestatie-eisen ten aanzien van functionaliteit, binnenklimaat (ventilatie, temperatuur,licht en geluid), energieverbruik, duurzaam materiaalgebruik, onderhouds- en exploitatielasten en procesmagement. Binnen het normbudget en planning heeft de opdrachtnemer met ons een prachtige duurzame, zeer energiezuinige frisse school gerealiseerd.

Gebruikerservaringen

Juffrouw Petra: "De school bevalt heel goed als werkplek. Het binnenklimaat zorgt er voor dat de kinderen prima kunnen werken. In de zomer aangenaam koel en in de winter behaaglijk warm."Leerling Giovanni: "Ons nieuwe gebouw is echt heel mooi geworden. Vooral de gymzaal die eigenlijk in de school zelf is vind ik erg mooi".Directeur Michel: "Een functioneel en mooi gebouw draagt zeker bij aan goede schoolprestaties. Dat is op het Klaverblad zeker goed gelukt. In ons oude gebouw konden de ramen nauwelijks open. Erg verstikkend in de zomer. Nu laten we de ramen juist dicht. Het is bij warm weer in de school vaak aangenamer dan buiten."

Leerpunten opdrachtgeverschap

De aanbesteding van een Design & Build-opdracht voor een basisschool kan zeer succesvol verlopen. De kennis uit 'de markt' kan optimaal benut worden. Let daarbij wel op dat het programma van eisen zoveel mogelijk uitgaat van (minimale) prestatie-eisen, en zo weinig mogelijk van middelvoorschriften. (Laat een ontwerp bijvoorbeeld niet automatisch hoger scoren als een warmte-koude-opslag wordt toegepast. Dat is een middel om een laag energieverbruik te verkrijgen. Laat een ontwerp dus hoger scoren bij een (aantoonbaar) lager energieverbruik.)Geef de aanbieder voldoende ruimte en het vertrouwen om met een optimaal ontwerp en aanbieding te komen.Zorg op voorhand dat er concensus bestaat tussen betrokken opdrachtgever(s), gebruikers en de gemeente. (Voorkom bijvoorbeeld dat het winnend ontwerp door welstand teruggestuurd kan worden.) Selecteer de aanbieder niet alleen op de kwaliteit van het ontwerp en de prijs, maar ook op zijn plan van aanpak: hoe communiceert hij met de opdrachtgever/ gebruikers, hoe betrekt hij hen in het ontwerpproces. Een hoe gaat hij aantonen dat zijn school uiteindelijk ook aan de eisen en wensen van het PvE gaat voldoen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Niet belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Neutraal Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
Functionaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit scoort 'Frisse scholen' klasse A.
Thermisch comfort Het thermisch comfort scoort 'Frisse scholen' klasse A.
Visueel comfort Het visueel comfort scoort 'Frisse scholen' klasse B.
Akoestisch comfort Akoestisch comfort scoort 'Frisse scholen' klasse B. Geen installatiegeluid!
Materialisatie Gebruikte materialen zijn 'hufterproof' en gemakkelijk in onderhoud.
Energieprestatie De energieprestatie is zeer goed! EPC= 0,234; CO2-reductie 78% !
ICT ICT is sober, maar voldoende (naar onze eigen wens).
Flexibiliteit Ruimten koppelbaar met geluiddichte vouwwanden.
Uitbreidbaarheid Groei (uitbreiding met verdieping) en krimp (schoolwoningen) voorzien.
Toegankelijkheid Goed toegankelijk en makkelijk beheersbaar.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Multifunctionele accomodatie en sportzaal met wijkfunctie.
Exploitatiekosten Laag door energieverbruik en materiaalgebruik en goede beheersbaarheid.
Functionaliteit -