Projectgegevens

Opdrachtgever Bisschop Möller Stichting
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 340 / 250
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1435 m2 bvo / 300 m2 bvo incl. monument
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1615 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 120 m2 bvo (monument)
Overige activiteiten buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw kinderopvang

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 02-07-2009
Ingebruikname project 17-08-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) kantoorfunctie: 1.39 onderwijsfunctie: 1.30 bijeenkomstfunctie: 2.04

Bouwpartners

Architectenbureau Grunstra Architecten Groep bna
Overige ontwerpers en adviseurs constructeur: Jansen Wesselink bv uit Drachteninstallatie adviseur: adviesbureau Sijperda-Hardy uit Ijlst
Aannemer(s) bouwkundig aannemer: Bouwbedrijf Lont uit St. Annaparochieinstallateur: Mensonides Installatie uit Harlingen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.085.665,00
Type aanvullend bedrag Gemeente Harlingen
Bedrag € 446.103,00 incl 19% BTW
Aangewend voor extra financiele middelen tbv bouwen in beschermd historisch stadsgezicht: cortenstaal gevels, heipalen, aansluiting bestaande bebouwing, lift, onderhoudarme materialen zoals alumuniumkozijnen
Type aanvullend bedrag Bisschop Moller Stichting
Bedrag € 47.871,00 incl 19% BTW
Aangewend voor inrichting monument tbv buitenschoolse opvang.
Type aanvullend bedrag restauratie monument
Bedrag € 60.000,00 incl 19% BTW
Aangewend voor restauratie monument
Totale stichtingskosten € 3.035.919,00 incl 19% BTW

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw.De visie van de Sint Michaëlschool is gebaseerd op gelijke kansen voor ieder kind. We bieden daarbij maatwerk voor zorgkinderen: extra uitleg voor kinderen die de stof niet begrijpen, maar ook extra uitdaging in de vorm van Levelwerk voor de kinderen die meer kunnen.Om deze visie te verwerkelijken gaan we uit van structuur in ons aanbod. Daarbij willen we de kinderen in de onderbouw de veiligheid van een vast lokaal bieden en in de bovenbouw de kinderen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid.Deze visie is vertaald in het gebouw. Op de begane grond zijn de vierkante meters in de lokalen gestopt en zijn de gangen vrij smal. Op de verdieping zijn er werkplekken buiten de lokalen gecreëerd waar de kinderen zelfstandig kunnen werken.In elk lokaal is er een 'steeg', waar in de groepen 3 t/m 8 de instructietafel staat opgesteld. In deze 'steeg' krijgen kinderen extra instructie van de leerkracht.Om de rust in de school te bevorderen is er bij ieder lokaal een toilet. In de benedengang is vanuit het klaslokaal via het raam zicht op de toiletunit.Naast leren is er op onze school veel ruimte voor bewegen en is er sprake van een groot cultuuraanbod.In de school is een speellokaal/theaterruimte gerealiseerd. Deze ruimte wordt gebruikt voor culturele activiteiten. Ook professionele theatergezelschappen komen graag voor een optreden naar onze school, waar in de theaterruimte een flexibel podium kan worden neergelegd en waar een professionele lichtinstallatie zorgt voor de nodige effecten. Kinderen die optreden in musicals en schoolvoorstellingen komen hierdoor in een bijzonder daglicht te staan.ToekomstbestendigheidDe school is zo ontworpen dat de school in de toekomst kan worden omgebouwd tot woningen. De stegen tussen de groepsruimten en zichtbaar in de gevel kunnen worden ingezet als trappenhuizen. Op de begane grond en de verdieping zijn alle lokaalscheidende wanden veranderbaar; mochteen lokaal meer of minder vierkante meters nodig hebben dan zijn de wanden verplaatsbaar.Vanwege de groei van het leerlingenaantal zijn er uitbreidingsplannen die momenteel bij de gemeente liggen.Die uitbreiding is bouwtechnisch mogelijk. VerbondenheidIn de bouw van de school is het bestaande rijksmonument meegenomen. Het monument is prachtig geïntegreerd in de nieuwbouw en vormt daarmee een geheel. In het monument vindt de Stichting Kinderopvang Friesland haar onderkomen. Kinderen die gebruik maken van de opvang kunnen terecht vanaf 's ochtends zeven uur tot 's avonds kwart over zes in een huiselijke omgeving. Er is veel contact tussen de medewerkers van de kinderopvang en de leerkrachten, juist omdat ze samen in een gebouw zitten.Omdat de school in het centrum van de stad staat is er verbinding met het Museum en met de Openbare Bibliotheek die een straat verwijderd zijn van de school.ProcesDe school is gebouwd voor 250 leerlingen. In de loop van de jaren is de school uitgegroeid tot 340 leerlingen.Deze groei is niet alleen toe te schrijven aan het gebouw, maar heeft er wel aan bijgedragen.In zo'n mooi gebouw is het fijn werken voor de leerkrachten, voelen de kinderen zich veilig en is er ruimte voor cultuur.Gedurende het bouwproces was er gelegenheid voor eigen inbreng. Als directeur vond ik het inspirerend om bij de bouwvergaderingen aanwezig te zijn. Heel prettig was dat we in vier verschillende werkgroepen (werkgroep bouw, werkgroep meubilair, werkgroep speelplein en werkgroep inrichting), bestaande uit ouders en teamleden, steeds onze visie konden vertalen naar het gebouw en de speelplaats.Het gevolg was dat een breed draagvlak ontstond en veel betrokkenheid bij de bouw.Belangrijk vind ik ook de 'nazorg' na de oplevering.Mijn ervaring met bouwbedrijf, architect en installatiebedrijf is positief omdat in dat eerste belangrijke jaar na de oplevering alle partijen oproepbaar waren bij calamiteiten. Tineke Geertsma-van der Werf

Gebruikerservaringen

leerling gr. 8: Ik vind dit gebouw mooi en ruim, het is fijn dat je buiten de klas ook ruimte hebt om te werken.De gevel is mooi, het heeft iets creatiefs. Het is een veilig gebouw, inbrekers komen niet gauw binnen.De w.c.'s zijn frisser dan in de oude school. We hebben frisse lucht in ons lokaal.Omdat de school in de binnenstad staat hebben we hier geen hangjongeren.leerkracht:Het gebouw past goed bij onze visie van rust en regelmaat. Hoewel mijn lokaal aan de hal grenst, ervaar ik geen overlast omdat de lokalen geluidsdicht zijn en de akoestiek goed is. De leerlingenstromen zijn goed verdeeld doordat er meerdere ingangen zijn, er lopen dus geen bovenbouwkinderen door de kleutergang.directeur: Dit gebouw is gemaakt zoals het was bedoeld. Het past bij onze visie zoals neergelegd in het plan van eisen. Fijn is het licht dat binnenkomt van alle kanten, de ligging in de binnenstad, de bijzondere, spraakmakende gevel, het binnenklimaat. Kortom; een supergebouw om in te werken.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Vraag als directeur van een nieuw te bouwen school inbreng in het hele proces.Het is mij goed bevallen dat ik als directeur de ruimte heb gekregen (en gevraagd) om vanaf het begin actief te zijn. Het is belangrijk om samen met je team een duidelijk plan van eisen op te stellen, passend bij de visie van je school.Ik vond het geweldig om aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen en gedurende het proces inbreng te houden. Dat moet je als directeur niet in handen willen leggen bij een overkoepelend bovenschools bestuur.Houd als directeur ook je team betrokken, vorm commissies op het gebied van inrichting, meubilair, speelplaats, interieur.En last but not least houd de ouders en kinderen van het proces op de hoogte.Ik stuurde de ouders iedere maand een bulletin 'uit de bouwkeet' met daarin het laatste nieuws over de vorderingen van de bouw.Belangrijk is om met de kinderen bepaalde momenten te vieren; eerste paal, hoogste punt, oplevering, in gebruikname, officiële opening.Tineke Geertsma

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Gebouw passend in het beschermd historische stadsgezicht van Harlingen. Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Prima. Het is een verademing om in zo'n gebouw te kunnen werken
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort Heel goed. Bij meting door de ARBO-dienst bleek dat het gebouw akoestisch zeer goed scoorde.
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit De St. Michaelschool is zo ontworpen dat:- in de toekomst de school herbestemd kan worden tot woningen- de ruimten in/tussen de groepsruimten kunnen worden omgebouwd naar kantoorruimten of spreekruimten- de wanden tussen de gangen en de groepsruimten kunnen worden verplaatst zodat de groepsruimten groter of kleiner gemaakt kunnen worden.- het speellokaal en de gemeenschappelijke ruimte zijn koppelbaar. De scheidingen tussen de beide ruimten bestaan uit panelenwanden.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Het systeem van luchtcirculatie heeft de energiekosten wel opgevoerd.
Gebouw passend in het beschermd historische stadsgezicht van Harlingen. -