Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Vught / Stichting STROOMM
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 289 / 350
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1778 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project niet ingevuld
Datum bouwkundige oplevering 23-04-2009
Ingebruikname project 11-05-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,88

Bouwpartners

Architectenbureau AS architecten, Tilburg
Overige ontwerpers en adviseurs Ingenieursburo Ulehake, UdenTechnisch Adviesbureau Becks, Vught
Aannemer(s) Bouwbedrijf Hazenberg, Vught

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.857.714,- excl. BTW
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.390.714,- excl. BTW

Motivatie

De visie van de school gaat er vanuit dat elk kind uniek is en zich op zijn eigen wijze moet kunnen ontplooien. Dat betekent dat je door de diversiteit van de kinderen, elk kind kleurt zijn ontwikkeling mede op basis van zijn omgeving op zijn manier in, erg kleurrijk bent. De buitenzijde van het gebouw onderstreept die kleurrijkheid, straalt vrolijkheid uit en prikkelt de nieuwsgierigheid van de voorbijganger. Openheid en transparantie zijn kernwoorden die wij als school hanteren. In het gebouw is er voor gekozen om de ruimten door het gebruik van grote schuifdeuren als het ware open te gooien. Ook de open verbinding met de bovenetage zorgt er voor dat kinderen binnen het gebouw met elkaar in verbinding blijven.Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je flexibel kunt zijn in je organisatie. Door de wijze waarop de architect het gebouw heeft ingericht kunnen groepen samenwerken door gebruik van gezamenlijke halletjes. De kinderen kunnen binnen en buiten de groepslokalen werken zonder dat ze daarbij uit het zicht verdwijnen. Door de scheidingswand in de centrale hal te openen ontstaat er een grote centrale ruimte die voorzien is van een podium.Binnen onze school speelt dat podium in het kader van weekopeningen en vieringen een centrale rol.In de avonduren wordt dit podium gebruikt door een tweetal muziekgezelschappen, die daarvoor in ruil onze diverse schoolse activiteiten muzikaal ondersteunen.

Gebruikerservaringen

Het schoolgebouw straalt uit wat we als school ook willen uitstralen naar onze kinderen en onze ouders: openheid; transparantie en kleurrijkheid.(schoolleider)Het gebouw geeft je een warm gevoel en ademt een sfeer van openheid en transparantie. Het gebouw levert je een vrolijk gevoel op.(ouder)

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het succes van het bouwproces zit hem in het helder en eenduidig vaststellen van het programma van eisen. Zorg dat je daar als opdrachtgever/gebruiker de diverse onderdelen gedetailleerd beschrijft. Daarnaast is het belangrijk om een architect te vinden die dat programma omzet in ruimten, vorm en kleur en met jou als opdrachtgever in gesprek gaat over zijn keuzes. Vind een architect die zijn interpretaties van het programma van eisen toetst aan jouw beelden en wensen. Na de ontwerpfase is het belangrijk om op die momenten dat er budgettaire keuzes gemaakt moeten worden, je dan weer het programma van eisen als leidraad erbij pakt. Aan dit programma van eisen moet je geen concessies doen, maar zoeken naar een zo optimaal mogelijke oplossing.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Neutraal Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Openheid en transparantie Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit Flexibele verwerkingsruimtenEen specifiek kenmerk van de Lichtstraat is het gegeven dat dit een school voor Jenaplan onderwijs betreft. Het onderwijs wordt vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. De schooldirectie en het team van de Lichtstraat hadden met name bij de items werk en viering uitgesproken ideeën over hoe hun onderwijsconcept in ruimtelijke zin gestalte zou moeten krijgen. Zo wilden ze verwerkingsruimten voor de instructiemomenten en blokperioden, in de nabijheid en in het zicht van de groepsruimte. In de verwerkingsruimten kunnen kinderen zelfstandig met taken bezig zijn of instructie krijgen. Ofwel individueel, ofwel in een kleine groep.In het ontwerp is hier een antwoord op gegeven door de verwerkingsruimten voor de onderbouw en middenbouw tegenover de lokalen te plaatsen. Hierbij is het door toepassing van grote schuifwanden tussen gang en groepsruimte mogelijk een directe koppeling te maken tussen verwerkingsruimte en groepsruimte. Hierdoor kunnen ook twee groepsruimten gekoppeld worden met de verwerkingsruimte. Bij de bovenbouw is er voor gekozen de verwerkingsruimte onderdeel te maken van een royaler ganggebied, waarbij er met verrijdbare kasten ruimte afgescheiden kan worden. Ook hier is er een directe koppeling mogelijk met de groepsruimte.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
Openheid en transparantie -