Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Meervoud
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 102 / 180
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.650 m2 bvo (school) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.778 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 680 m2 bvo SKM
Overige activiteiten Verhuur voor bijeenkomsten, naschoolse activiteiten, logopedie, fysiotherapie
Medegebruikers van het gebouw Kinderdagopvang, BSO

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 30-06-2007
Datum bouwkundige oplevering 01-10-2010
Ingebruikname project 04-10-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V.
Overige ontwerpers en adviseurs Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, AlmereDH Installatieadvies, Spijkenisse
Aannemer(s) BAM Woningbouw Rotterdam BV, Capelle a/d IJssel

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.209.500 (alleen de school, excl. kinderdagopvang) inclusief afwerkingen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 3.209.500 (alleen de school, excl. kinderdagopvang)

Motivatie

Brede school Het Balkon… een school met uitzicht op een goede toekomst!Binnen onze visie zijn samenwerken, verbinden, samen vieren, openheid, transparantie en eigentijds onderwijs belangrijke kernwaarden. Het samenwerken is in het gebouw vertaald d.m.v. een gezamenlijke personeelskamer, keuken, kopieerruimte, speellokaal en spreekkamers voor alle gebruikers van zowel school als kinderopvang. Dit creëert ontmoeting en samenwerking, op deze manier ook zichtbaar voor ouders en kinderen.Verbinden: De BSO lokalen zijn bewust in het schoolgedeelte gesitueerd. Hierdoor kunnen de leerlingen gebruik maken van de studieruimte, de toilettengroepen en het gemakkelijk bereikbare speellokaal en schoolplein. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen elkaar gemakkelijk ontmoeten.Het schoolgebouw is architectonisch één geheel met de wijk. Het samenwerken en verbinden komt vooral ook terug in de activiteiten in de studieruimte. Hier kunnen de kinderen, zowel individueel als in groepjes, werken. Door de ruime opzet, verbonden met de leslokalen, kunnen de kinderen werken aan de groepstafels, computers en met de techniektorens.Samen vieren wordt mogelijk gemaakt door de open entree van de open trap en het verdiepte speellokaal. De trap wordt tevens bewust als tribune gebruikt en het speellokaal heeft ook de functie van podium.Het gebouw ademt één en al openheid en transparantie. Er is bijzondere aandacht besteed aan de lichtinval in het gehele gebouw. Verder is veel aandacht besteed aan de kleurkeus. Eigentijds onderwijs: Elk lokaal is voorzien van een smartbord. Te gebruiken door leerlingen, leerkrachten, ouders, trainers, pedagogisch medewerkers en verzorgers van naschoolse activiteiten.CBS Het Balkon… als bruisend hart van een wijk in ontwikkeling!Naast de kinderen van de school en kinderopvang kunnen kinderen en ouders uit de wijk aansluiten bij de naschoolse activiteiten die worden aangeboden. Dit aanbod bestaat uit sportieve, creatieve en culturele activiteiten. Daarnaast leent het gebouw zich ook voor het gebruik door verenigingen.ToekomstbestendigheidWanneer de wijk is afgebouwd, is de brede school Het Balkon het middelpunt van de wijk.Bij de bouw is rekening gehouden met:- Aan elkaar grenzende lokalen zouden desgewenst tot grotere ruimte worden omgevormd.- Magazijn kan bij groei als leslokaal worden gebruikt.- BSO lokalen kunnen in de toekomst als leslokaal worden gebruikt.- BSO lokalen kunnen met enige aanpassing zowel als BSO lokaal als leslokaal worden gebruikt.VerbondenheidDe samenwerking met maatschappelijke partners wordt gestimuleerd door:- de open en transparante inrichting- veel gezamenlijke ruimtes- makkelijke bereikbaarheid binnen het gebouw van elkaars ruimteHet gebouw biedt mogelijkheden om maatschappelijke partners in de brede school ruimte te geven, zoals logopedist en fysiotherapeut. Hierdoor hoeven ouders geen gebruik te maken van externe locaties. ProcesHet succes van het project is mede bereikt door de wijze waarop het proces is ingericht. Hierbij speelden de volgende zaken een belangrijke rol:- School en kinderopvang zaten al samen aan tafel, voordat er ook maar een tekening was gemaakt. - Er bestond al een intensieve samenwerkingsrelatie tussen de school als opdrachtgever en de kinderopvang.- Goed overleg tussen school, kinderopvang, woningbouwcoöperatie en architect hebben geleid tot fundamentele aanpassingen vanaf de eerste tekening. - De architect heeft in alle fases goed geluisterd naar de gebruikers.- School en kinderopvang hebben bij alle fases van de realisatie van het gebouw een maximale inbreng gehad.- Tijdens de bouw was het mogelijk om in goed overleg wijzigingen (meer/minder werk) aan te brengen.- School en kinderopvang hebben het gebouw na oplevering gezamenlijk verder ingericht. - Voorafgaand aan de start van de brede school zijn afspraken gemaakt over het gebruik en verrekenen van kosten van gezamenlijk te gebruiken ruimtes.

Gebruikerservaringen

Elisha Vermeeren (leerling groep 4)'Heel leuk vind ik de tribunetrap! Dan kunnen we altijd veel met de hele school tegelijk vieren.'Melissa Beijert (leerling groep 3)'Fijn is dat de school en BSO in hetzelfde gebouw zit! Ik kan zo naar mijn klas toe lopen!'Karianne Hegi (leerkracht)'Vooral de openheid en lichtinval van dit gebouw, geven mij een vrij en welkom gevoel!'Ellen Korpel (leerkracht)'De studieruimte geeft kinderen de mogelijkheid om buiten het eigen lokaal te werken, waarbij kinderen van alle groepen elkaar kunnen ontmoeten en klassendoorbrekend kunnen samenwerken.'Gisela van Gijn (schoolleider)'We zijn het bruisend hart van een wijk in ontwikkeling. Dat zie je vooral terug in het feit dat de school architectonisch een onderdeel van de wijk is. De huizen en het schoolgebouw zijn één. Opmerkelijk is ook dat de woorden van onze leesmethode zijn verwerkt in de zuilen van de voorgevel.'

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tips voor toekomstige opdrachtgevers1. Zoek zelf je partners binnen de brede school.2. Investeer vanaf het begin in de relatie tussen de gebruikers.3. Ontwikkel voorafgaand aan het bouwproces een gezamenlijke visie wat betreft het gebruik van het gebouw.4. Streef naar maximaal gezamenlijk gebruik van ruimten.5. Maak een gezamenlijk inrichtingsplan.6. Laat alle gebruikers participeren in een bouwteam, waarin ook architect, opdrachtgever en aannemer vertegenwoordigd zijn.7. Maak voorafgaand aan de oplevering afspraken met alle gebruikers over gebruik van het gebouw en verrekeningen. 8. Degene die materiaal aanschaft, zorgt ook voor vervanging van het materiaal. 9. Zorg voor een geïntegreerd geheel wat betreft materiaalkeus en kleur. Dit maakt wisselen van ruimtes mogelijk en zorgt voor eenheid.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
Inpassing op een centrale plek in de wijk Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Voldoet aan de eis de nieuwe eisen van scholen
Thermisch comfort lucht verversing via plafondroosers daarom geen vervelende luchtstromen
Visueel comfort Exterieur en interieur heel belangrijk, zie filmpje. Bijvoorbeeld ramen op ooghoogte van de kinderen
Akoestisch comfort Er is veel aandacht aan het plafond besteed.
Materialisatie In verband met de beleving is er veel aandacht aan de kleuren van vloeren en wanden besteed.
Energieprestatie -
ICT Deze school is ontworpen middels het gebruik van BIM ivm de communicatie naar gebruiker en bouwer. Er is een centraal studieplein in het schoolgebouw.
Flexibiliteit Er is altijd een relatie met een lokaal.
Uitbreidbaarheid nee
Toegankelijkheid Er is een lift, brede trap naar de 1ste verdieping, nauwelijks gangen. Het gebouw is maximaal toegankelijk.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Diverse functies, voor verschillende medegebruikers (NSO)
Exploitatiekosten -
Inpassing op een centrale plek in de wijk Het bestemmingsplan is gewijzigd om voor de school een centrale plek te reserveren.