Projectgegevens

Opdrachtgever Onderwijsstichting Esprit
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 700 / 700
BVO (nieuwbouw/verbouw) 697 m2 bvo / 4.200 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 15-8-2011
Ingebruikname project 1-9-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau MAX archictuur bv in Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Constructeur: Zonneveld ingenieurs in RotterdamInstallatie adviseur: Innax in VeenendaalAdvies brand en akoestiek: DGMR in ArnhemBouwmanagement: EDV Advies in Houten
Aannemer(s) Bouwkundig: JP van Eesteren in BunnikE-installaties: BAM Techniek in AmsterdamW-installaties: Kuijpers in De Meern

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 12.726.680
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 12.726.680

Motivatie

De visie op het onderwijs in het gebouw is vertaald in een diagram. Elk cluster heeft een eigen plaats in het gebouw met in het midden, centraal voor alle leerlingen, is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. In elk cluster is een leerling studie werkplek met computers, zelfstandige- en groepswerk plekken.Een beperking in het gebouw (1 gymzaal, dus onvoldoende ruimte voor alle sportlessen) stimuleert samenwerking met maatschappelijke partners. We werken samen met een breed scala aan sport organisaties zodat (bovenbouw)leerlingen kennis maken met een breed scala aan sporten. De ruimtes voor drama en muziek maken het mogelijk om organisaties voor kunst en cultuur hier op school workshops e.d. te verzorgen in samenwerking met docenten.Het formuleren van een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen voor de verbouw en renovatie verliep goed. Een werkgroep van leerlingen en medewerkers hebben ‘volgens het boekje’ gewerkt en binnen een jaar werd een breed gedragen plan vastgesteld. Op het moment van uitvoering is de school verhuisd naar een tijdelijke huisvesting. Hierdoor kon het personeel al proefdraaien voor het inrichten van een huisvesting, waardoor het inrichten van hun nieuwe huisvesting zeer soepel verliep. Het personeel was gemotiveerd en goed voorbereid op het proces. Het proces om te komen tot de inrichting en inhuizing ging snel.

Gebruikerservaringen

Leerling (leerlingen van Havo 5)"Het leukste aan dit gebouw? De aula. Een mooie ruimte met mooie kleuren en meubilair. En, je kunt iedereen zien, het is niet te druk. Ook goed zijn de kleine ruimtes waar je kunt werken zonder toezicht en dat je zelf kunt printen en kopiëren". Docent (Gee van Duin, docent biologie)"Voor het eerst dat ik niet vergeet de stoelen op tafels te zetten voor de schoonmaak. Want het moet zo mooi blijven als het is. Elke dag". Schoolleider (Annette Sloan, rector)"Het resultaat is boven verwachting. Het gebouw is open en licht. De indeling van de ruimtes, de akoestiek, de materialen en de kleuren; alles ademt openheid, ruimtelijkheid, authenticiteit. En, het heeft stijl. Dit heeft effect op het gedrag van de ‘inwoners’; de leerlingen en de collega’s".

Leerpunten opdrachtgeverschap

1: Formuleren Ruimtelijk PvEDeelnemers vonden de opdracht lastig. Veel goede ideeën maar lastig om conceptueel te denken. Het kost tijd om gesprekken te voeren, ideeën te laten landen en voorbeelden te bezoeken. Hier heeft ICS ons bij geholpen.T: neem de tijd, betrek medewerkers, leerlingen en ouders erbij. Zorg voor een duidelijke markering van het PvE. Dit om ‘zwalkende ideeën’ achteraf te voorkomen.2: Formuleren Inrichtingsprogramma Een complex proces omdat veel mensen erbij betrokken werden, botsende belangen en de kloof tussen technische experts en eindgebruikers kwam naar voren.T: geef vooraf en tijdens deze fase herhaaldelijk uitleg over hoe deze fase werkt, de verdeling van rollen/taken en bevoegdheden tussen partijen. 3: De bouw De bouw duurde 1,5 jaar. Gedurende die periode hebben we de bouw meerdere keren bezocht, elke keer indrukwekkend. Volgen van het proces was belangrijk voor betrokkenheid en binding onder de eindgebruikers.T: volg het bouwproces op de voet. Zorg dat de eindgebruikers het proces van de bouw kunnen volgen door fotorapportage en door bezoeken.4: Nazorg verbouwing Het betrekken van het gebouw, verhuizingen e.d. ging vlot. Na ingebruikname merkte we nog wat afrondingszaken. Lastig om dit dan uit te voeren als de school in gebruik is en partijen weg zijn.T: besteed voor de oplevering aandacht hieraan en maak expliciete afspraken.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Gebouw is CO2 gestuurd en dat werkt. CO2 waarden blijven onder de 1200 ppm.
Thermisch comfort Er zijn geen koude klachten of dat het te warm is. Ook de zolderruimtes blijven thermisch goed beheersbaar.
Visueel comfort Gebouw is transparant, relatief veel lichtinval voor een oud gebouw.
Akoestisch comfort Akoestisch zowel in de gangen als lokalen en in de gymnastiek boven verwachting goed. Gedane investeringen op dit gebied zijn de moeite waard.
Materialisatie Veel duurzame materialen gebruikt, onderhoudsvriendelijk.
Energieprestatie Ondanks de ontheffing hiervoor behalen we goede waarden. Relatief weinig gas en elektra verbruik. Warmte terugwinning en energiezuinige verlichting hebben effect.
ICT Voldoet aan de huidige eisen die het onderwijs stelt.
Flexibiliteit Die is moeilijker te realiseren in dit bestaande gebouw. Dit heeft ook geen prioriteit.
Uitbreidbaarheid Dit is moeilijker te realiseren in dit bestaande gebouw. Dit heeft ook geen prioriteit. Alle functies zijn goed ondergebracht.
Toegankelijkheid Zijn goed met veel overzichtelijke circulatieruimten.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) n.v.t.
Exploitatiekosten Deze kosten zijn 20% lager dan voorheen.
- Sociale veiligheid: het gebouw geeft een veilig gevoel. Overzichtelijke ruimten en leerling vriendelijk.