Projectgegevens

Opdrachtgever Christiaan Huygens College
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 530 / 750
BVO (nieuwbouw/verbouw) 7.830 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7.828 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 400 m2 bvo
Overige activiteiten kantoorruimte
Medegebruikers van het gebouw bovenschools bestuur en centrale diensten

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 12-11-2010
Ingebruikname project 23-11-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,52

Bouwpartners

Architectenbureau RAU, Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Procesbegeleiding & Projectmanagement: ICSadviseurs - ZwolleInstallatieadvies: Volantis, Venlo/ Nelissen EindhovenConstructieadvies: Alferink Van Schieveen - Zwolle
Aannemer(s) Heijmans Utiliteit Boschdijk 780, Eindhoven

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 13.500.000
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage bestuur
Bedrag € 500.000
Aangewend voor Duurzame kwaliteit onderwijsgebouw
Type aanvullend bedrag Subsidie Agentschap.nl
Bedrag € 400.000
Aangewend voor thermisch en electrisch energiedak, gedeelde WKO centrale voor school en sporthal.
Type aanvullend bedrag Subsidie op Schoolvision verlichting Philiips
Bedrag € 40.000
Aangewend voor aanschaf aangepaste verlichting (Schoolvision van Philips) en hogere installatiekosten.
Totale stichtingskosten ca. € 12.000.000

Motivatie

Van visie naar gebouw: de visie van de opdrachtgever was het realiseren van een strak, licht, modern, duurzaam, extreem energiezuinig en comfortabel schoolgebouw, waarin het goed leren en lesgeven is. Dit was uitgewerkt in een masterplan en ruimteprogramma met nog veel ruimte voor verdere invulling. De docenten waren hier heel nauw bij betrokken. Dit is gedurende de hele ontwikkeling het kader geweest waarop zowel ontwerp, techniek, uitstraling en inrichting continu getoetst zijn, alle beslissingen zijn genomen vanuit de vooraf geformuleerde visie.Toekomstbestendig: door invulling te geven aan de bovengeformuleerde visie ontstaat een zeer toekomstbestendig gebouw met een zeer goede basis en uitwerking in het gebouwconcept (vaste kernen met voorzieningen en flexibele invulbare ruimten) en een flexibele inrichting die veranderingen in de toekomst gemakkelijk mogelijk maakt.Verbondenheid: de verbondenheid uit zich zowel in de wisselwerking tussen school en directe omgeving: sport en buurt. Dit zowel qua fysiek (gezamenlijke energiecentrale) alsook vanuit de onderwijsvisie waarbij onderwijs en maatschappij/bedrijfsleven nauw samenwerken. Dit vanuit de onderwijsprogramma's: zorg en welzijn, sport-dienstverlening-veiligheid, handel en administratie en vmbo-t.Proces: tijdens het ontwerpen werden meerdere malen de nieuwste innovaties ingebracht op het gebied van duurzaamheid om bekeken te worden op haalbaarheid. Dat was voor alle betrokken partijen gezien de eis dat de planning niet mocht vertragen een uitdaging. Het is echter goed gelukt om op deze wijze de integrale koppeling van WKO met het energiedak en dat weer gekoppeld aan meerdere gebruikers in het ontwerp van het CHC op te nemen. Tijdens het ontwerptraject was sprake van een sterk stijgende bouwkosten als gevolg van de hoogconjunctuur op dat moment. Dat gaf voortdurende spanning en druk op het beschikbaar budget. Temeer daar zoals hiervoor beschreven de duurzaamheids en kwaliteit ambities hoog waren. Tijdens het ontwerp proces is dan ook besloten om niet traditioneel aan te besteden maar op basis van de innovatieve aanbestedingssytematiek Engineer & Build. Door een vergaand uitgewerkt Definitief Ontwerp kon het project eerder worden aanbesteed waarbij als onderdeel van de selectie alternatieven konden worden ingebracht door de aannemers. Tevens was de winnende aannemer na de aanbesteding volledig verantwoordelijk voor de verdere uitwerking. Dit was efficiënt vwb tijd maar reduceerde ook meerwerkkosten.

Gebruikerservaringen

Leerling: "het is de mooiste school die er bestaat". "Het is hier altijd lekker fris en nooit te warm of te koud". "Wij zijn trots op onze school".Docent: "Heel fijn om te werken, veilig, overzichtelijk, goede faciliteiten".Locatiedirecteur: "Je wordt hier heel gelukkig van".Bestuur: "Alles wat we hoopten te realiseren is gelukt".

Leerpunten opdrachtgeverschap

Resultaat van het project is niet alleen een project dat met een kwalitatieve en mooie vormgeving veel respect uitstraalt naar een relatief kwetsbare doelgroep, maar ook het meest duurzame schoolgebouw van Nederland is. Een gebouw dat vraaggestuurd onderwijs faciliteert en een positieve bijdrage levert aan de directe omgeving. Het gebouw staat stevig in de belangstelling. Ook internationaal.De oorspronkelijk geformuleerde visie op onderwijs en ruimte is goed terug te herleiden in het ontwerp:1. Een plek voor iedereen / zorg;2. Leerlingen interesseren en motiveren in de school / maatschappij;3. Ruimte om te ontmoeten;4. Veiligheid en veilig voelen;5. Helderheid en duidelijkheid;6. Kwaliteit;Leerpunten:• De ronde vormen hebben zeker effect op de inrichting (lang niet alle inrichters zijn in staat te leveren wat niet in het gangbare stramien past). Ook de bouwkundig aannemer heeft de effecten van zoveel ronde vormen onderschat. Dit heeft voor het gehele project een prijsopdrijvend effect gehad. Voor de opdrachtgever was dit overigens beperkt doordat verschillende partijen zelf hun verlies hebben moeten nemen als gevolg van vooraf gemaakt afspraken / contracten over de prijs.• Het energieconcept is pas gedurende het proces ontstaan. Omliggende partijen zouden eerder bij het project kunnen worden betrokken

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Neutraal
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
Onderwijskundige geschiktheid, ervaring door leerlingen Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit is heel goed. De lucht wordt ververst met frisse, gekoelde of verwarmde lucht. Hierdoor is de kwaliteit onvergelijkbaarbaar met de oude school.
Thermisch comfort In de winter is het gebouw behaaglijk. In de zomer is het grootste verschil. Dankzij de WKO installatie en het energiedak kunnen we zonder heel veel energie te gebruiken het gebouw koelen tot een aangename temperatuur, waardoor de leerlingen en docenten lang "fris" blijven.
Visueel comfort Geen van de drie verdiepingen lijkt op de andere. De verdiepingen bewegen zich om de kernen, rond de een als cirkel en rond de beide andere als lemniscaat. Deze vormen maken per niveau een progressie van kern naar kern. Daardoor ontstaat op elke verdieping een, schijnbaar willekeurig geplaatste, transparante tussenruimte. Op de begane grond is dit de aula, daarboven glazen vides die veel daglicht in het gebouw laten. Elke vide kijkt uit op een van de drie pleinen rondom het gebouw. Deze pleinen dienen ter ontsluiting, met aparte ingangen voor leerlingen, docenten en toegang tot de omliggende sportvelden en de sporthal.
Akoestisch comfort In de lokalen is vanzelfsprekend rekening gehouden met een goede verstaanbaarheid, maar ook met een goede isolatie tussen lokaal en gang. De aual is als verkeersruimte in gebruik. Dat stelt hoge eisen aan de akoestische eigenschappen van materiaal. Het rigitone plafond ziet er niet alleen heel speels en strak uit, maar zorgt vooral voor rust in de pauzes.
Materialisatie De grote open groene kavel bood de mogelijkheid om een dynamisch en vrij volume met een alzijdig aanzicht te maken. Naar het zuiden bieden terugspringende terrassen verblijfsruimte in de zon, terwijl de gevel op de noordzijde vlak is. Horizontale banden van gekleurde aluminium gevelpanelen worden afgewisseld met grote horizontale ramen. De deels brons en goud gekleurde gevel geeft het gebouw een kostbare uitstraling. Bij de centrale entree opent het gebouw zich dmv een grote glazen pui over meerdere verdiepingen. Door het grote daklicht treedt royaal daglicht het gebouw binnen tot diep in de centrale hal. Binnenin is het gebouw wit en licht gehouden. In het interieur heeft het kleurgebruik een praktische benadering. De drie service kernen hebben ieder een eigen primaire kleur, geel, groen of blauw. Hiermee helpen ze op een eenduidige manier bij de oriëntatie in het gebouw.
Energieprestatie Dankzij gebalanceerde ventilatie en vloerverwarming en -koeling wordt het gebouw op gezonde en zeer energie-efficiënte manier geklimatiseerd. Een primeur is het energiedak van de school, dat in samenwerking met SolarTech, Volantis en de TU Eindhoven is ontwikkeld. Door de twee zongevoelige lagen kan op de dezelfde dakoppervlakte warmte-energie en elektriciteit opgewekt worden. Op zonnige dagen produceert het gebouw zelfs meer energie dan het nodig heeft. Dit overschot aan warmte energie wordt via een lokale smart grid met de sporthal en een toekomstige woonwijk gedeeld. De gezamenlijke jaarlijkse besparing in energiekosten bedraagt 130.000 euro. De vooruitstrevende omgang met energie sluit niet alleen aan bij de duurzame ambities van de Gemeente Eindhoven, maar zal hopelijk het beginpunt vormen voor een lange traditie van CO2-neutrale en energieleverende schoolgebouwen.
ICT In alle lokalen en kantoren zijn minimaal twee vaste aansluitingen. Het gebouw beschikt verder over een dekkend draadloos netwerk.
Flexibiliteit Achter het opvallende uiterlijk schuilt een rationeel plan. Op de hoeken van een denkbeeldige gelijkzijdige driehoek staan 3 verticale servicekernen. Alle dienende functies, zoals trappen, toiletten, techniek, lockers en de lift zitten in de drie verticale kernen. Dankzij deze bundeling van functies kunnen de rondom de kernen gelegene onderwijsruimten vrij ingedeeld worden. Daarmee is het gebouw toekomst bestendig en kan aan veranderende onderwijsbehoeften aangepast worden.
Uitbreidbaarheid De school is moelijk uit te breiden. Dat is ook niet gewenst. Het maximale aantal leerlingen moet niet overschreden worden in verband met de gewenste kleinschaligheid.
Toegankelijkheid Het vrijstaande gebouw heeft een zeer compact volume en een alzijdige vorm zonder echte voor of achterkant. Er zijn rondom meerdere ingangen gecreëerd waardoor het gebouw aansluiting vind bij zijn omgeving en praktisch in gebruik is.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) In de school bevindt zich ook het bestuurskantoor en de kantoren van de centrale diensten voor alle scholen onder het bestuur. De centrale vergaderruimte wordt ook door derden gebruikt. In weekenden en avonden kan het gehele pand worden verhuurd.
Exploitatiekosten Een primeur is het energiedak van de school, dat in samenwerking met SolarTech, Volantis en de TU Eindhoven is ontwikkeld. Door de twee zongevoelige lagen kan op de dezelfde dakoppervlakte warmte-energie en elektriciteit opgewekt worden. Op zonnige dagen produceert het gebouw zelfs meer energie dan het nodig heeft. Dit overschot aan warmte energie wordt via een lokale smart grid met de sporthal en een toekomstige woonwijk gedeeld. De gezamenlijke jaarlijkse besparing in energiekosten bedraagt 130.000 euro.
Onderwijskundige geschiktheid, ervaring door leerlingen Docenten zijn zeer tevreden over kwaliteit gebouw, leerlingen zijn erg te spreken over, zo niet trots op. GPR score. Het Christiaan Huygens College heeft een bijzonder goede GPR score behaald. De gemiddelde score bedraagt zelfs 8,48. De verschillende deelscores zijn: Energie: 8,4 - Milieu 7,2 - Gezondheid 8,7 - Gebruikskwaliteit 9,4 en Toekomstwaarde 8,7