Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting OPSO Purmerend
Onderwijssoort primair onderwijs
Project verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 173 / 190
BVO (nieuwbouw/verbouw) - / 1.728 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.728 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2010
Datum bouwkundige oplevering 01-03-2012
Ingebruikname project 01-04-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Format Architecten, Hoorn
Overige ontwerpers en adviseurs HB Adviesburo BV, Alkmaar (buitenruimte)Adviesburo WFO, Wervershoof (constructies)Genie Techni Engineering BV, Grootebroek (installaties)
Aannemer(s) Stolk Bouwmaatschappij, IJmuiden

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.200.000
Type aanvullend bedrag Vanuit schoolbestuur
Bedrag € 80.000
Aangewend voor Inrichting en schoolplein
Type aanvullend bedrag Extra krediet vanuit gemeenteraad
Bedrag € 150.000
Aangewend voor Vervangen van het dak (witte bedekking), vervangen asbesthoudende delen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.430.000

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:SBO Het Tangram, inclusief kleuterafdeling De Kleine Karekiet is een school voor speciaal basisonderwijs. De kinderen die de school bezoeken komen uit de hele regio. Het is geen buurtschool. Veel kinderen maken gebruik van leerling-vervoer (taxibusjes) . Zowel binnen als buiten de school vraagt deze doelgroep om een aangepaste inrichting van de ruimtes.De architect heeft het Plan van Eisen (PvA) in overleg met de gebruiker concreet kunnen vertalen. De school streeft naar openheid in handelen en een open inrichting van de ruimtes. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke, praktische, voorspelbare en veilige indeling. De combinatie van deze indeling met de gekozen kleuren en gebruikte materialen geeft een rustige, vriendelijke en prettige uitstraling. Dit wordt door de gebruikers elke dag ervaren. Ook bezoekers noemen dit vaak als eerste. Hoewel het gebouw vooraf aan de verbouwing bijna volledig gestript is, en er gesproken kan worden van nieuwbouw, heeft de architect handig gebruik gemaakt van bestaande inrichting m.b.t. lift en toiletaansluitingen. Dit heeft kostenbesparend gewerkt.De leslokalen zijn gesitueerd rond een eigen leerplein. Het gaat hierbij om 4 herkenbare afgebakende units. Er is direct contact vanuit het leerplein met de lokalen en omgekeerd. De lokalen zijn eenvoudig te verbinden met deze ruimte door een grote schuifdeur. Grote glaspartijen zorgen (ook) voor een visuele verbinding.Omdat de school regelmatig met ateliers werkt zijn overige werkruimten speciaal aangepast voor het atelieronderwijs. De school beschikt over 2 ruime keukens waar met groepen kinderen gekookt kan worden. Inrichting en apparatuur is aangepast aan deze onderwijsvorm. Dit geldt ook voor de 2 technieklokalen. Daarnaast beschikt de school over een open bibliotheek op een centraal plein. Ook hier is de architect erin geslaagd de wensen van de school te vertalen. Het is een multifunctionele, open ruimte in het hart van de school.Ook voor de kleuters is een speciale unit gecreëerd. Elk lokaal heeft een eigen toegang tot het omsloten speelterrein. De speelzaal is direct bereikbaar en kan van binnenuit op elk gewenst moment gebruikt worden. Toiletvoorzieningen zijn centraal geplaatst, zodat er vanuit de diverse ruimtes toezicht mogelijk is. Het speelterrein van de overige leerlingen bevindt zich achter de school en heeft als bijzonderheid dat er een unieke koppeling gemaakt is tussen de veilige aanvoerroute van de taxibusjes van het leerling-vervoer en een uitdagende atletiekbaan. Een win-win situatie. Hiermee wordt ook de woonbuurt ontzien van een dagelijkse verkeersstroom. Toekomstbestendigheid:In het kader van Passend Onderwijs zal de school een andere positie krijgen. De opvang en begeleiding van kinderen zal een meer tijdelijk karakter krijgen. De mogelijkheden die het gebouw biedt kunnen hierbij optimaal gebruikt worden. Hierbij moet gedacht worden aan:- Afgebakend speelterrein met aparte speelruimte voor jonge kinderen- Ruimte voor eigen schooltuinen- Inpandige speelzaal- Inpandige gymzaal- Grote keukens met uitgift balie- Aparte technieklokalen voor het atelieronderwijs- Naast de lokalen voldoende kleinere werkruimtes- Leerpleinen voor gezamenlijke activiteiten- Een centrale grote hal voor presentaties en gezamenlijke activiteiten (o.a. podium)Verbondenheid:Gezien bovengenoemde ontwikkelingen zullen partners (Maatschappelijk Werk, MKD, Ambulant begeleiders, collega leerkrachten, gezinsbegeleiders, orthopedagogen, pedagogisch medewerkers enz.) incidenteel of structureel gebruik maken van het gebouw. De ruimtes zijn uitnodigend en praktisch. De organisatie en afstemming zal zich in de praktijk (uitwerking wet Passend Onderwijs) verder moeten bewijzen, maar de mogelijkheden zijn aanwezig.Proces:Vanaf het begin is er een grote “klik” geweest tussen de diverse partijen. Dit heeft geleid tot een positieve, creatieve sfeer waarbij het kindbelang hoog op de agenda bleef staan.

Gebruikerservaringen

Leerling: "Onze klas heeft toververlichting" (de school maakt gebruik van Philips Schoolvision verlichting!)Docent: "Wat maakt dit gebouw je rustig!"Schoolleider: "Het is elke dag weer een feest om hier binnen te komen!"

Leerpunten opdrachtgeverschap

Verwachtingen vooraf managen!De lijnen zo kort mogelijk houdenHou iedereen betrokken, zorg voor goede en heldere communcatie, zeker ook naar buurt.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Neutraal Neutraal
Visueel comfort Neutraal Zeer tevreden
Akoestisch comfort Neutraal Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort De school maakt gebruik van het Philips Schoolvision systeem. Dit systeem kan worden aangepast op de sfeer/leerbehoefte die op dat moment in de klas bestaat.
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -