Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Westelijke Tuinsteden
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 162 leerlingen SBO / SBO 250 (17 x 15) leerlingen, regulier onderwijs 476 (17 x 28) leerlingen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 700 m2 bvo / 2.700 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3.150 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 250 m2 bvo
Overige activiteiten Naschoolse kinderopvang ( Altra Jeugdzorg), ruimte schoolarts, ruimte fysiotherapie, ruimte logopedie en eet / dieet advies - ruimte.Gymzaal wordt ook door buurt gebruikt door allerlei verschillende gebruikers.Zie ook hieronder.
Medegebruikers van het gebouw wisselend: - conferenties/ bijeenkomsten bijv. PO raad- woningbouwvereniging- Circus Elleboogvaste voorzieningen voor leerlingen en buurt:- Kerk- Carnavalsvereniging- Kind en motoriek (fysiotherapie)- Altra (GGZ nstelling, naschoolse dagbehandeling, wijkfunctie)- ABC dyslexiebehandeling- Bascule GGZ instelling; psychiatrisch onderzoek en individuele behandeling- dietiste met zelfstandige praktijk- judoclub- zelfstandige logopedie praktijk- deeltijdbehandeling leerlingen/ Bascule

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 18-11-2010
Ingebruikname project 26-11-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,4

Bouwpartners

Architectenbureau Rowin Petersma / Inbo, Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Adviseur stadsdeel: BOA (Boelsma Ontwerp en Advies),AmsterdamAdviseur schoolbestuur: Joke Hagedoorn, AmsterdamConstructeur: Tentij BV, HeemskerkInstallatieadviseur: Van der Weele, Bureau 1232, Groningen
Aannemer(s) Bouwkundig: Luyten BV, HaarlemWerktuigbouwkundige installaties: Bennink, AmsterdamElektrische installaties: HIG, Heerhugowaard

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.053.967
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwIn het ontwerp zijn de volgende elementen leidend geweest:Meerdere leerruimtes: leraren geven les in meerdere instructieniveaus. Ook werken er naast de leraar, studenten en onderwijsassistenten in de groepen. Het was van belang dat de leraar die eindverantwoordelijk is voor het leerproces van alle kinderen, wel zicht blijft houden op de kinderen. Ook heeft de leraar de insteek bij de kinderen voor wat betreft hun procesbegeleiding onder controle. Dus de meerdere leerzones die in het gebouw zijn vormgegeven bieden de rust die nodig is vanuit de onderwijsbehoeften van de kinderen. Geluid is belastend voor onze kinderen. Het bestaande gebouw was akoestischzeer slecht. In het PvE stond vermeld dat de ruimtes in de school een leef- en verblijfklimaat moesten bieden die basale rust geeft in de beleving.Het gebouw is nu 'zacht' geworden en we zien dat minder rumoer zorgt voor een sterkere concentratie op de leerstof. En het maakt werken in groepjes in de zones mogelijk. Ook in de visuele beleving biedt de school nu rust en neutraliteit; de kinderen geven immers de kleur aan het gebouw.Omdat de procesbegeleiding door de leraar uiteindelijk wordt bepaald en onze kinderen vooral preventief toezicht behoeven (meest effectief) is de architect gevraagd om leerzones te creëren en toezicht mogelijkheden te optimaliseren, ook bij het toiletbezoek.Omdat het gebouw een voorziening is voor kind, ouder en buurt moest het gebouw multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dit geldt voor zowel het bieden van onderwijsplekken, bieden van begeleiding voor ouder en kind en ruimte bieden aan de wijk voor wijkactiviteiten.ToekomstbestendigheidHet gebouw biedt meerdere multidisciplinaire ruimtes voor school en wijkfunctie. Dit betreft zowel het herbergen van meerdere functies als de toegankelijkheid. Ook kan het gebouw kinderen van een reguliere basisschool onderwijs bieden; hiermee is in het ontwerp rekening gehouden wat betreft de lokaalgrootte en de technische voorzieningen mbt luchtcirculatie.Materiaalgebruik: hierbij is ook aandacht besteed aan hufterproof bestendigheid. Het intensieve gebruik vraagt hierom zodat het gebouw er kwalitatief goed uit blijft zien. VerbondenheidHet gebouw ligt nu met de blik naar de wijk. Voorheen was het gebouw fysiek naar binnen gericht en had het alleen een onderwijsfunctie. De school richt zich nu met meerdere functies op de wijk zodat allerlei verschillende activiteiten in de school kunnen plaatsvinden. Het schoolplein is overdag opengesteld voor kinderen uit de buurt.Vanaf het allereerste begin bestond de visie uit de opvatting dat de school naast een onderwijsfunctie een buurtfunctie zou moeten hebben juist om daarmee het onderwijs én de buurt te verbinden. In de bestaande situatie lag de school als een geisoleerde voorziening in de wijk waarvan verwaarlozing van de openbare ruimte vandalisme, onveiligheid en een niet geborgen leeromgeving het gevolg waren.Nu is het gebouw functioneel en ruimtelijk met de wijk verbonden: een openbare speelplaats, zorgfuncties zoals een arts, fysiotherapie, dieetadvies, logopedie voor kinderen in de school met naschoolse opvang voor Altra Jeugdzorg. Zo wordt de wereld van de leerlingen vergroot en voelen zij zich meer thuis in hun omgeving. ProcesIn het proces is grote aandacht besteed aan de communicatie naar alle betrokkenen en de buurt. De processen van ontwikkeling en besluitvorming waren op een heldere manier gescheiden. Hiervoor is een procesorganisatie van belang die geheelomvattend is en vooral ook het totaal begeleidt. Dit zijn voorwaarden voor een duurzaam proces met een hecht team van betrokkenen en adviseurs.Zo werd bij De kans de basis gelegd voor een succesvol gebouw dat inmiddels in de tijd zijn kracht bewijst en het verschil maakt voor de veelal zeer kwetsbare kinderenop onze school.Als aanvulling voor deze motivatie wil ik graag verwijzen naar het meegestuurde filmpje.

Gebruikerservaringen

Leerling:De kasten, de muur, echt mooi vind ik dat en ik vind dat de architect echt eerder zijn diploma had moeten hebben. Toen ze hier gingen verbouwen moesten we naar het Van Voorthuizenschool en ik vond dat de Van Voorthuizenschool ook een verbouwing nodig had maar SBO de Kans is echt super mooi geworden.Docent:Na ruim twee jaar ervaring met het gebouw, is het meest opvallende de gebruiksvriendelijkheid van alle ruimtes: licht, zowel in daglicht als kleurgebruik,overzicht door gedeeltelijk glazen deuren, waardoor betrokkenheid, openheid van samenwerken en toegankelijkheid, die door een ieder als positief ervaren wordt.De leerkrachten beschikken over ruime lokalen, met extra ruimtes met individuele werkplekken voor leerlingen. Directeur:Dit gebouw is een feestje. Het wordt ervaren als open, ziet er fris uit, overzichtelijk in indeling en gebruik en is prettig om in te werken. In de exploitatie is het energieverbruik natuurlijk een zorgpunt. Energie wordt immers steeds duurder.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tips:- Kies een bouwbureau dat heldere procedures hanteert, deskundigen op de goede plekken heeft en continuiteit brengt in de bemensing zelf.- Kies een architectenbureau dat naast een goed ontwerp, ook een architect heeft die het gehele proces zelf overal aanwezig is en geen junioren.Dit was De Kans het geval en heeft enorm bijgedragen aan het goede resultaat.- Richt je vooral op de fase van materiaalgebruik; dit wil nogal eens onderbelicht worden terwijl het een van de succesfactoren is voor een school die goed is te exploiteren

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Neutraal Neutraal
Thermisch comfort Neutraal Tevreden
Visueel comfort Neutraal Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Hufterproofheid: heel belangrijk Heel belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
Hufterproofheid: heel belangrijk -