Projectgegevens

Opdrachtgever VPCO
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Factor Architecten

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 340 / 375
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.447 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.152 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 295 m2 bvo
Overige activiteiten Buitenschoolse Opvang en Kinderdagopvang
Medegebruikers van het gebouw Avonturijn

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 01-01-2009
Datum bouwkundige oplevering 31-10-2011
Ingebruikname project 09-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) ca. 30% lager dan de eis.

Bouwpartners

Architectenbureau Factor Architecten bv - Duiven
Overige ontwerpers en adviseurs Partners en Van Heun - Nijverdal (proces- en projectmanagement)W2N engineers - Drachten (constructeur)Breman - Zwolle (E&W installateur)Installvision - Hengelo (E&W adviseur)
Aannemer(s) BAM Utiliteitsbouw BV - Bunnik

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.970.000 (excl. sloop van bestaand gebouw)
Type aanvullend bedrag Subsidieregeling Vitaal Gelderland
Bedrag € 85.000
Aangewend voor Duurzame maatregelen (o.a. betere isolatie, balansventilatie met warmteterugwinning, warmte-koudeopslag,)
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage schoolbestuur en overig
Bedrag € 615.000
Aangewend voor Realisatie KDV/BSO, extra onderwijsruimte, Schoolvision en terreininrichting
Type aanvullend bedrag Vergoeding door Gemeente voor Locatiespecifieke aspecten/Sloop etc
Bedrag € 380.000
Aangewend voor Bescherming bomen, hoogteverschillen terrein, hoogteverschillen gebouw t.g.v. aanwezigheid van molen
Totale stichtingskosten € 4.050.000

Motivatie

Basisschool Het Hoge: “Bouwsteen voor de toekomst”Wat is onze doelstelling Wij creëren een moderne, veilige en uitdagende omgeving waarin alle kinderen en medewerkers hun individuele talenten en meervoudige intelligenties optimaal kunnen ontwikkelen en benutten. Wij geven ieder kind een stevige basis voor de stap naar verder onderwijs en een basis om een evenwichtige en kritische deelnemer van onze samenleving te zijn Wat willen wij bereikenWat ons inspireert is, dat ieder kind uniek is en over unieke talenten beschikt. Dit geeft ons de motivatie om deze talenten te ontdekken, te stimuleren en tot bloei te brengen. Door kritisch te blijven kijken naar ons onderwijs zijn wij blijvend in staat om ieder kind de juiste combinatie van stimulans en ondersteuning te geven en zich optimaal te ontwikkelen. Betrokkenheid van de ouders speelt hierbij voor ons een belangrijke rol. Het gebouw en het buitenterrein bieden de mogelijkheid om hier optimaal gebruik van te maken. Er is een keuken voor kinderen, een muzieklokaal, een leerplein, een timmerwerkplaats, een schooltuin, een dierenverblijf, een groen plein en een beweegwijsplein, een bioscoop, een binnen en buiten podium en een buitenklas, veel digiborden en andere ict mogelijkheden.Wij willen de eerste keuze zijn van ouders, kinderen en (nieuwe) medewerkers, door de prettige sfeer en professionele wijze waarop wij werken. Wij ondersteunen ouders in het combineren van werk en zorg door naast de lessen en extra zorg ook voor- tussen- en na schoolse opvang aan te bieden op school. Hiervoor beschikken wij over speciaal bestemde ruimtes voor bso en kinderdagopvang en professionele begeleiding. Wat ons inspireert is het beste in een kind naar boven te halen, dit voordurend te bewaken en daar waar nodig extra zorg te bieden. Door onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van individuele zorg, zijn wij in staat deze zorg binnen de school te kunnen geven. Qua aanpak en kwaliteit van deze zorg zijn wij uniek. Het flexibele gebouw is helemaal aangepast en toegankelijk voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.Wat ons verbindt is verantwoordelijkheid en zorg die wij gezamenlijk hebben voor de ontwikkeling van ieder kind en medewerker. Wij zijn ervan overtuigd dat het samen leren en van elkaar leren een constante stimulans is voor iedereen op school. Onze moderne en flexibel indeelbare lesruimtes maken dit mogelijk voor nu en in de toekomst.Wij zijn trots op de kinderen die wij begeleiden en door ons zijn begeleid. Zij vallen op door zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor eigen handelen en het respect dat zij hebben voor anderen, hun omgeving en voor zichzelf. Onze school ademt continu verbeteren uit.De diversiteit en kleurrijkheid van de kinderen vind je terug in de binnen- en buitenkant van het gebouw. Het gebouw en het terrein zijn één geheel, goed passend in de omgeving met een verrassing om iedere hoek. Het gebouw is open, transparant en geeft een mooie binnen/buitenbeleving.Dit gebouw laat zien wie wij zijn, wat onze ambitie is. Dit is hoe wij werken. Dit is waarom wij hier werken in dit prachtige nieuwe schoolgebouw.Dit is Het Hoge!

Gebruikerservaringen

Leerling:Meester, in deze school wil ik werken!Ouder:Open, transparante, dynamische leeromgeving.Bezoekende groep directeuren:Het gebouw past bij het schoolconcept.

Leerpunten opdrachtgeverschap

- goede, helder omschreven visie/missie- veel kijken bij andere scholen (het is belangrijk om te weten wat je niet wil)- gedetailleerd programma van eisen (opgesteld met ideeën van alle gebruikers)- goede procesbegeleiding door een expert met ervaring in scholenbouw (voor het hele proces)- heldere communicatie met alle betrokkenen (buurt, ouders, personeel, leerlingen)- neem er de tijd voor, maar werk wel volgens een planning- wees ambitieus- denk buiten de geijkte kaders en toekomstgericht

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Neutraal Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Zeer tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit prettig om in te werken/goed beheersbaar
Thermisch comfort prima/constante temperatuur en zomers koel
Visueel comfort gevoel van rust en ruimte
Akoestisch comfort kinderen kunnen prettig naast elkaar werken
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit veel verschillende werkplekken passend bij activiteit
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -