Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting voor Protestants-Christelijk onderwijs De Meerwaarde
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1.735 / 1.800
BVO (nieuwbouw/verbouw) 20.920 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 15-09-2011
Ingebruikname project 15-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) De resultaten uit de EPC - berekening zijn: Qpres;totaal = 8.854.750 MJ, Qpres;toelaatbaar= 10.897.147MJ De energieprestatie = 0,813 en voldoet hiermee aan de bouwbesluiteisen t.a.v. energiezuinigheid.

Bouwpartners

Architectenbureau AGS te Heerlen
Overige ontwerpers en adviseurs ICS te Zwolle; bouwbegeleiding, zowel voorbereiding als uitvoeringABT te Arnhem; constructeurDeerns te Maastricht; adviseur installatietechniek (W, E en R)Grontmij Nederland BV te Arnhem; installatietechnisch toezicht (W, E en R)H. ten Have te Schalkhaar; landschapsarchitectCBB te Arnhem; bouwkundig toezicht
Aannemer(s) Koopmans - Van Dijk te Enschede - Hardenberg; bouwkundig onderwijsgebouwKemkens te Lichtenvoorde; installatietechniek (E, W en R) onderwijsgebouwGrootheest te Bennekom; bouwkundig sportgebouwITN te Veenendaal; installatietechniek (E, W en R) sportgebouwVan de Haar Infra BV te Wekerom; tuinaanleg't Wencop te Barneveld; tuinaanlegKassenbouw 't Noorden te Erica; bouw kas

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 24.700.000
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 5.370.000 (exclusief 50% BTW i.v.m. belaste verhuur).
Aangewend voor Realisatie sportcentrum
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 1.750.000
Aangewend voor Vaste inrichting onderwijsgebouw (optimalisatie klimaatregeling)
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 31.820.000

Motivatie

DE MEERWAARDE GAAT VOOR DE WINST:Wij willen in 2015 de beste school van Nederland zijn. Ons doel is bovengemiddeld scoren op: examens, tevredenheid van ouders en leerlingen en doorstroom naar het vervolgonderwijs. En dat is merkbaar in ons gebouw dat uitstekende mogelijkheden biedt voor het beste onderwijs!VAN ONDERWIJSVISIE NAAR GEBOUW:Wij kiezen voor motiverend onderwijs; een praktische manier van werken en passende begeleiding. Door te geloven in elk talent bereiken we meer dan mogelijk lijkt!Wij kiezen bij het leren voor:1. Onderwijsruimtes die optimaal zijn uitgerust met de nieuwste apparatuur en technieken. 2. Stageplekken bij bedrijven en instellingen waar leerlingen gemotiveerd raken.3. Realistische werkplekken op school. De garage en de winkeltjes. 4. Het werken met schooltjes (teams) in ons gebouw met alles wat daarbij nodig is. Deze 'kleinscholigheid' past goed bij onze leerlingen. De omgeving van het gebouw is parkachtig en zorgt voor sfeer en rust. Er is een prachtige binnentuin, een mooi park met zitelementen, een beeldenroute en waterpartijen. We beschikken over een sportgebouw met 2 hallen en een natuurcentrum in aanbouw.Binnen ons onderwijs is ruimte voor Talenttijd: leerlingen mogen kiezen voor een activiteit die hem / haar motiveert om te blijven leren.Onze identiteit is zichtbaar gemaakt met veel elementen: glazen wanden met vingerafdrukken en identiteit-gerelateerde teksten, vormen en motieven in het meubilair en de aankleding van het gebouw.TOEKOMSTBESTENDIGHEID:In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met mogelijke krimp of groei van leerlingaantallen, totaal of per team (tussen de teams zijn ruimtes die geruild kunnen worden). Er is voldoende grond voor uitbreiding beschikbaar. De inrichting van het gebouw is afgestemd op gebruik door het MBO. Deze verbreding hoort bij ons toekomstbeeld en momenteel worden er al enkele MBO opleidingen gegeven.VERBONDENHEID:Wij zijn een school van en voor de inwoners van Barneveld. We willen onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid nadrukkelijk vorm geven. 1. De praktische werkplekken zorgen voor verbinding met onze omgeving (garage van Pon, te ontwikkelen winkeltjes en lunchroom). 2. We zijn bezig met de ontwikkeling van een Barnevelds MKB-diploma.3. De sporthal is verhuurd aan sportverenigingen en particulieren. Met de volleybalvereniging hebben we een hal in overleg ingericht.4. Ons "park" is altijd open voor de buurtbewoners om te wandelen en te sporten. We hebben via de gemeente werkervaringsplaatsen gerealiseerd.5. Ons natuurcentrum is, naast instructie aan onze eigen leerlingen, bedoeld om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met duurzaamheid.PROCES:Een van onze gasten gaf ons een mooi compliment: "Jullie weten wat jullie willen; jullie zeggen wat jullie willen en jullie doen wat jullie willen. Dat kom ik niet vaak tegen". De volgorde van werken was wat ons betreft de koninklijke route:1. Het onderwijsconcept vaststellen en het verkrijgen van draagvlak. Het gebouw is zo ontworpen dat ons onderwijskundig concept er soepel in past. We hadden hierdoor direct een goede focus.2. Het Alhambra in Andalusië heeft de architect en ons geïnspireerd bij de ontwikkeling van de gebouwen en de omgeving. De aangelichte kolommen, de waterpartijen, de lichtinval, de kleuren, de beplanting in de school en er buiten, de omloop in de binnentuin en de plekken voor ontspanning zijn vanuit Zuid - Spanje terug te vinden in Barneveld.3. Tijdens de startdag hebben we alle betrokkenen meegenomen in ons enthousiasme door uit te leggen wat onze onderwijskundige visie is, hoe de architect dat heeft vertaald en welke verwachting we van de bouwers hadden.4. We waren, als opdrachtgever, nauw betrokken bij het bouwproces om onderwijskundig te krijgen wat we wilden. De algemeen directeur en de bouwmanager zaten bij alle besprekingen met architect, teams en leergebieden over de inrichting van het gebouw.

Gebruikerservaringen

Arjan Evers (teamleider / docent):Ik zou onze school willen beschrijven als een grote, kleinscholige school, waarin elke afdeling (team) zijn eigen plek heeft in het gebouw en dus ook elke leerling. Het gebouw is ruim, overzichtelijk, transparant en zeker ook kleurrijk, waardoor het plezierig werken is zowel voor docent als leerling.Gilia Schipper (directeur bovenbouw):Het is een gebouw met ruimte, licht en kleur, waardoor het zichtbaar en voelbaar een prettige werk - en leeromgeving is geworden. Medewerkers en leerlingen hebben een eigen thuisbasis; de lijnen zijn hierdoor kort en het geheel straalt rust uit. Het gebouw helpt om praktisch en motiverend onderwijs mogelijk te maken. De identiteit van waaruit we werken is duidelijk zichtbaar.Esther Rap (leerling 4gt4):Ik vind de functie van de leerpleinen goed. Zo heb je niet dat iedereen de hele school door moet lopen om bij een lokaal te komen. Verder vind ik de groen ingerichte binnenplaats leuk. De vorm van het gebouw is symmetrisch en geeft een geordende uitstraling.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Leerervaringen:1. Maak de projectleider vanuit de school volledig vrij van andere werkzaamheden en reken op minimaal 2 jaar nawerk.2. Wees positief – kritisch! t.o.v. (binnen)huisarchitect en aannemers. Houd je onderwijsconcept overeind!3. Test voorstellen eerst in de praktijk (bijv. elektrische sloten, drangers, drempels, wanden).4. Blijf alert op de praktijk bij het ontwerp van de architect. Mooi mag, praktisch moet!5. Kies bouwers en inrichters die weten wat een school nodig heeft!Tips1. Zorg dat de algemeen directeur nauw bij het proces betrokken is om het onderwijsconcept te bewaken.2. Personeelsleden vanaf het begin betrekken bij de planvorming.3. Bekijk alle zaken vanuit het oogpunt van de (vmbo)leerling en met de leerling .4. Begin met een startbijeenkomst voor alle direct betrokkenen.5. Zorg dat je als opdrachtgever alle bouw- en werkvergaderingen bijwoont (nauw betrokken zijn, snel kunnen besluiten, weten wat de vragen / knelpunten zijn, kijken hoe de processen lopen); deze tijdsinvestering verdient zich in geld en tijd dubbel en dwars terug.6. Zorg dat voor de aanbesteding alle gebouwafhankelijke inrichtingszaken (keukens, NASK, werkplaatsinrichting) geregeld zijn. Alle aansluitingen (E en W) zijn voor aanbesteding bekend, wat veel discussie voorkomt (ook financieel van groot belang).7. Terugverdientijd van 7 jaar is een goed criterium.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Gebouw moet passen bij onderwijskundige visie. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De ventilatie wordt CO2 gestuurd geregeld. Hier en daar is naregeling nodig.
Thermisch comfort Uitgangspunten voor de verwarming zijn WKO en vloerwarming.
Visueel comfort Het toezicht is door het gebruik van veel glas erg goed.
Akoestisch comfort De akoestiek is zeer goed; zowel in het onderwijs als in het sportgebouw (we krijgen hier complimenten over).
Materialisatie Er zijn duurzame materialen gebruikt als EPDM dakbedekking, schoonmetselwerk, aluminiumkozijnen, systeemwanden en materialen voor de vloerbedekking.
Energieprestatie Het energieverbruik lijkt (nog niet de laatste cijfers) t.o.v. de oude gebouwen meer dan gehalveerd te zijn.
ICT Het netwerk bestaat uit volledig dekkend WIFI (functioneert technisch goed en is flexibel (schaalbaar)) en bedrade aansluitingen voor vaste werkplekken. Het beheer is vrij complex vanwege specialistische kennis.
Flexibiliteit De Hoofddraagconstructie bestaat uit een betonkolomstructuur. Hierdoor is het mogelijk om binnenwanden zonder problemen te kunnen verplaatsen.
Uitbreidbaarheid Met de bouw is rekening gehouden met mogelijke uitbreidingsplannen. De architect heeft hier al een schets voor gemaakt.
Toegankelijkheid Iedere ingang is ook voorzien van een elektrische toegang (zeker van belang voor mindervaliden.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Het sportgebouw wordt verhuurt o.a. voor topvolleybal, zaalvoetbal en incidentele activiteiten. Het onderwijsgebouw wordt ook verhuurd voor incidentele activiteiten.
Exploitatiekosten Nog lastig te zeggen, maar de eerste indrukken zijn positief.
Gebouw moet passen bij onderwijskundige visie. Gebouw moet passen bij onderwijskundige visie. De 15 schooltjes in het grote gebouw functioneren onderwijskundig uitstekend. Er is een variatie in lesruimtes en didactische mogelijkheden en het is een veilige thuisbasis voor leerlingen.De buitenruimte is leerlingvriendelijk ingericht, uitnodigend met veel plekken voor groepjes zodat een veilige omgeving ontstaat. Zo wordt de kleinscholigheid ook buiten gevoeld.