Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Pekela
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 336 / 314
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.480 m2 bvo / 923 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.940 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1030 m2 bvo
Overige activiteiten Centrum voor Jeugd en Gezin/ConsultatiebureauSportKinderopvangPeuterspeelzaalwerk
Medegebruikers van het gebouw Welzijnsstichting De Badde Oude PekelaGGD Groningen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 15-12-2010
Ingebruikname project 01-03-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) De EPC-waarde is 0,69

Bouwpartners

Architectenbureau 19 Het Atelier
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) Simon Benus Bouw StadskanaalIngenieursbureau Wolter & Dros GroningenLeijdsman Elektro BV Groningen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.195.650
Type aanvullend bedrag subsidie van de provincie/LEADER
Bedrag € 400.000
Aangewend voor De bouw van de school
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 4.701.717

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw• De Groenling is een echte brede school geworden. Er is meer mogelijkheid voor uitwisseling, een effectiever gebruik van de middelen en voorzieningen. De ontwikkeling van het kind wordt meer gestimuleerd mede door de buitenschoolse opvang. De achterstandsbestrijding kan voortvarender aangepakt worden door samenwerking van de betrokken organisaties.• Sport en beweging worden gestimuleerd, omdat een gymzaak onderdeel is van het gebouw. De gymzaal is ook buiten schooltijd te gebruiken voor de jeugd en buurt.Toekomstbestendigheid• De Groenling moet antwoord geven op de problemen van de krimp in het onderwijs, die zeker ook op Pekela afkomt. Om niet in de toekomst geconfronteerd te worden met leegstand in diverse kleine scholen is een breed gebruikte gebouw noodzakelijk. Leegstand kan bestreden worden door een andere invulling te geven aan de vrijgevallen ruimten.• Door het bij elkaar plaatsen van verschillende onderwijs gerelateerde organisaties kan er efficiënt omgesprongen worden met de beschikbare ruimten. Het hoeft niet zo te zijn, dat een bepaalde ruimte alleen bestemd is voor één organisatie. Het streven is juist om beschikbare zalen, lokalen, kantoren etc. flexibel in te zetten. Dit kan kostenbesparend werken.Verbondenheid• De brede school De Groenling beantwoordt volledig aan het uitgangspunt van het streven om te komen tot een concentratie van voorzieningen met de daarbij behorende activiteiten. Het is een voorziening waarin de basisschool een plek heeft met de daarbij aan het onderwijs gerelateerde partijen zoals een peuterspeelzaal en een consultatiebureau. De Groenling staat in het teken van het onderwijs, zorg, opvang en opvoeding van het kind van 0 -12 jaar staan. Samenwerking tussen de verschillende organisaties beïnvloedt de ontwikkeling van het kind positief en achterstanden worden beter bestreden.• De brede school is een impuls voor de buurt en de ouders. Ouders kunnen met hun vragen over opvoeding en zorg in hun eigen buurt terecht.• De doorgaande lijn van 0 – 12 jaar is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het kind. Jeugd Gezondheids Zorg, peuterspeelzaal en basisschool werken intensief met elkaar samen. Het Centrum van Jeugd en Gezin heeft een plek in de brede school.Proces• Vanaf het begin van het proces was het duidelijk welke partners mee gingen doen aan de totstandkoming van een brede school: drie schoolbesturen, de welzijnsstichting voor de peuterspeelzalen en de GGD. Er is een projectgroep samengesteld waarin genoemde deelnemers waren vertegenwoordig zowel op bestuurlijk als op uitvoeringsniveau. Daarnaast was de gemeente vertegenwoordigd zowel bouwkundig als onderwijskundig. Dit alles onder leiding van een projectleider. Door iedereen de ruimte tot inbreng te geven is er een gebouw gekomen waar alle partners tevreden mee zijn.

Gebruikerservaringen

De gymcoördinator:De gymzaal is mooi, ruim, modern en het licht is goed, nadeel is wel dat de gymzaal boven is. Dat is soms lastig met het materiaal.De directeur van een van de scholen:Wat een genot... geen jassen meer aan om naar de gym te gaan, geen onnodige minuten verspillen met fietsen naar de gymzaal maar zo naar boven lopen en heerlijk te gymmen met de kids.Tevens zijn wij erg blij met onze schuifdeuren in onze groepen waardoor we het klaslokaal bij de centrale hal kunnen betrekken c.q vergroten Een andere directeur:Het gebouw is licht en open. De natuurlijke materialen maken het gebouw af.De school heeft een warme uitstraling waar de kinderen de vruchten van plukken.De opslag/opbergruimte voor de is te klein voor de vijf participanten.Een gezamenlijk plein zou een overweging kunnen zijn.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Zorg voor een goede projectleider. Een die met tactiek de neuzen allemaal dezelfde richting krijgt. Vooral de schoolbesturen die in meerdere bouwprojecten zaten, zagen het voordeel van een goede projectleider zoals wij die hadden aangesteld.Wees flexibel. Alles wat wij van te voren dachten goed doorgesproken te hebben over bijvoorbeeld beheer, bleek al snel tijdens het werkelijke gebruik van het gebouw anders uit te pakken. Er werd al snel besloten tot een andere opzet van het beheer.Houd het simpel. Ingenieuze installaties werden geïnstallerd op het gebied van alarmering en beveiliging. In de praktijk bleek het te ingewikkeld voor de gewone gebruiker van het gebouw.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Niet tevreden
Visueel comfort Neutraal Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Neutraal
Materialisatie Neutraal Niet ingevuld
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Neutraal Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort Het blijkt moeilijk een deel van het gebouw op goede temperatuur te krijgen. Soms is het te koud, de andere keer te warm.
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Via het gebruikersoverleg vindt een goede afstemming plaats over het gebruik van de verschillende ruimtes.
Exploitatiekosten -
- -