Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 426 (4 scholen) / 650 (4 scholen)
BVO (nieuwbouw/verbouw) ca. 32.500 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7.634 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 4.766 m2 bvo
Overige activiteiten Kinderopvang, zwembad, twee gymzalen, revalidatiecentrum, dagbesteding, zorg, woningen, restaurant
Medegebruikers van het gebouw Kinderopvang OOK, ACCRES exploiteert gymzalen + zwembad, Viareva, Passerel, corporatie de Woonmensen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2002
Datum bouwkundige oplevering 13 januari 2012
Ingebruikname project 1 maart 2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC eis: 1.00 EPC eis (aangescherpt): 0.80 Gerealiseerde EPC conform rapportage en berekening 0.782 (voldoet)

Bouwpartners

Architectenbureau Architecten Cie., Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs WHR installatieadviseur, UtrechtPieters Bouwtechniek (constructeur), Delftvan Elst en Roelofs (brandveiligheid), Cuijk
Aannemer(s) Bouwkundig aannemer, MOES bouwbedrijf, Zwolle (inmiddels failliet);Installateur E-en W-installaties, Burgers Ergon, Apeldoorn (is nu Heijmans);Transportinstallaties (liften), KONE, Den Haag

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 16.408.390
Type aanvullend bedrag DAF eisen
Bedrag € 1.640.839
Aangewend voor Duurzaamheid / energiezuinigheid
Type aanvullend bedrag DAF eisen
Bedrag € 721.970
Aangewend voor Stedebouwkundige eisen
Type aanvullend bedrag DAF eisen
Bedrag € 187.713
Aangewend voor Parkeren
Totale stichtingskosten € 18.958.913

Motivatie

Het Kristal is een wijkgerichte voorziening waarbij je als buurtbewoner elkaar op verschillende plekken zomaar spontaan tegen kunt komen. Bij de brasserie, op het schoolplein van de verschillende scholen of bij het multifunctioneel centrum in het midden van het Kristal. De verschillende gebouwdelen en functies worden centraal in het gebouw met elkaar verbonden door een kristalvorming hart. Dit hart is het multifunctioneel centrum. Hier komt letterlijk en figuurlijk alles samen. De basisscholen bieden diverse onderwijsconcepten aan waaruit ouders kunnen kiezen. Aan de ene kant is dat ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en programmagericht onderwijs. Daarnaast wordt het onderwijs-op-maat concept van Dalton aangeboden. Een concept dat ook onderwijsinhoudelijk en organisatorisch goed aansluit bij de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Vanuit de aanwezige onderwijsconcepten zijn de verschillende programma's van eisen opgesteld voor de scholen. Deze programma's zijn verwerkt in het ontwerp van het gebouw. Er is daarbij goed geluisterd naar de wensen van de eindgebruikers. Deze wensen zijn vertaald in het ontwerp en daadwerkelijk uitgevoerd. De ene school kiest daarbij bewust voor een meer traditionele klassenstructuur terwijl de andere school werkt met het concept van een open leercentrum. Ook is veel aandacht besteed aan het buitenterrein en de mogelijkheden voor taxivervoer en parkeerplaatsen.Alle vier de scholen hebben hun eigen vleugel en domein binnen het Kristal. Gezamenlijk maken de leerlingen gebruik van de gymzalen, de handvaardigheidlokalen en het zwembad dat speciaal voor het speciaal onderwijs is gerealiseerd. Veel activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd. Voor het speciaal onderwijs geldt het motto: samen waar het kan, apart waar nodig. Het Kristal maakt het mogelijk samen te werken en anderen uit te nodigen deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Het is een ontmoetingsplaats voor veel volwassenen en kinderen.Het Kristal biedt het reguliere primair onderwijs de kans om samen te werken met het speciaal onderwijs. Vanuit de gedachte dat alle kinderen naar school moeten kunnen in de buurt waarin ze geboren worden, biedt deze samenwerking die mogelijkheden. Scholen kunnen makkelijker gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten. De samenwerking met de buurt is belangrijk. De aanwezigheid van gymzalen en een zwembad levert een uitbreiding van mogelijkheden voor naschoolse activiteiten op.Het multifunctioneel centrum is tenslotte de plek waar jong en oud elkaar ontmoet. Met de invulling van het activiteitenprogramma krijgt het MFC met aula zeker een sociaal culturele betekenis als bruisend middelpunt van Zuidbroek. De toneelvereniging die hier wekelijks repeteert, een expositie van een plaatselijk kunstenaar of een cursus fotografie... Zomaar een paar willekeurige voorbeelden van wat hier allemaal kan gebeuren.

Gebruikerservaringen

Leerplein 055:Het Kristal voldoet volledig aan de wensen voor ons onderwijs. Zo hebben we bijvoorbeeld buiten de lokalen extra werkplekken om zelfstandig of juist gezamenlijk aan opdrachten te werken. Ook werken we met veel nieuwe, frisse materialen en digitale schoolborden en touchscreens in alle groepen. Voor de jongste kinderen is er een aparte ingang aan de zijgevel van de school. De Vliegenier is een echte ontmoetingsschool. Modern, veilig en toegankelijk. Dat is het Kristal!De Zonnehoek: Het Kristal biedt mooie kansen. Wij gaan er met de leerlingen van onze school voor speciaal onderwijs naar toe. Alle leerlingen komen dan samen in één gebouw. Ons moto is: samen waar het kan, apart waar nodig. Wij kunnen vanuit ons deel van het Kristal integreren, samenwerken en anderen uitnodigen deel te nemen aan onze activiteiten. Het is een ontmoetingsplaats voor veel volwassenen en kinderen!

Leerpunten opdrachtgeverschap

1): denk goed na over het onderwijsconcept en maak een goed Programma van Eisen;2): neem een architect die goed luistert naar de wensen van de gebruikers;3): zorg dat het concept zodanig is, dat beheer en onderhoud makkelijk te demarceren zijn;4): neem tijd voor een goede voorbereiding;5): neem gebruikers goed mee in het ontwerptraject;6): doe bezoekjes aan andere vergelijkbare gebouwen en vraag bij gebruikers naar hun beleving

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Niet tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Neutraal Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit is goed. Op enkele locaties diende deze beter te worden ingeregeld. Dit is nu goed.
Thermisch comfort Het gebouw is op enkele plaatsen warm. op dit moment wordt er gewerkt aan het inregelen / optimaliseren van de vloerverwarmingsinstallatie
Visueel comfort De verlichting is v.v. daglichtregeling. Er is een goede balans tussen open- en gesloten gevel.
Akoestisch comfort De aangebrachte dakplaten zijn v.v. geperforeerde houten platen met akoustisch materiaal. Deze dakplaten waren meteen de afwerking / plafonds. Akoustisch uitstekend.
Materialisatie Veel natuurlijke materialen zoals hout.
Energieprestatie Het pand is aangesloten op een warmtenet. De gebruikers betalen best veel voor deze warmte. Wellicht dat dit ook te maken heeft met het inregelen. Dit loopt nog steeds gedurende deze winter (één stookseizoen)
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) De ruimten worden optimaal benut.
Exploitatiekosten -
- -